11. 05. 2017 Zodpovedné podnikanie

Naše Mesto 2017: Bude nás tento rok viac ako 10 000?

Do tohto ročníka Nášho Mesta sa zapojí rekordný počet dobrovoľníkov (nielen) z firiem.

Tohtoročné tričká pre dobrovoľníkov podujatia Naše Mesto sú už pripravené.

Ak vám má dobrovoľníctvo chutiť, musíte sa zahryznúť. Takto radili odborníci na seminári o firemnom dobrovoľníctve v marci v Bratislave. V Nadácii Pontis sme sa do dobrovoľníctva zahryzli už pred viac ako 10 rokmi a o tom, že nám chutí stále viac, svedčia výsledky, ktoré sme dosiahli v rámci podujatia Naše Mesto.

Ako to celé začalo?  

Všetko začalo asi pred desiatimi rokmi, keď Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis, s nadšením rozprávala kolegovi Paľovi o veľkej dobrovoľníckej akcii New York Cares, na ktorej sa sama zúčastnila spolu s ďalšími dobrovoľníkmi. V New Yorku ich pomáhalo asi 10 tisíc a spoločne skrášľovali, upratovali a menili mesto k lepšiemu. A my sme si povedali, že by sme to mohli na Slovensku skúsiť tiež.

O niekoľko mesiacov neskôr sme v nadácii inšpirovali prvých 13 firiem. Vznikla tak skupina firiem Engage, ktorá postupne narástla na 22 aktívnych členov podporujúcich firemné dobrovoľníctvo. Prvý veľký program sa realizoval v súvislosti s potrebou obnovy Tatier, ktoré boli zničené víchricou v roku 2004. V rámci programu Dobrovoľníci pre Tatry chodili firemní dobrovoľníci na predĺžené víkendy do Tatier odstraňovať následky kalamity. Dnes skupina Engage funguje ako pracovná skupina Firemné dobrovoľníctvo pod združením Business Leaders Forum.

Sme hrdí na naše výsledky  

Prvého ročníka Naša Bratislava sa v roku 2007 zúčastnilo 400 firemných dobrovoľníkov. Spolu sa zapojilo 20 firiem a neziskoviek, čo sme považovali za obrovský úspech. Len málokto s tým počítal. Minulý rok sa Naše Mesto uskutočnilo v 28 mestách a zapojilo sa do neho 106 firiem. Pri viac ako 500 aktivitách pomáhalo 9500 dobrovoľníkov.

Tento ročník budeme lámať rekordy  

To môžeme potvrdiť už teraz. Na Naše Mesto 2017 je aktuálne predbežne registrovaných vyše 130 firiem a takmer 6 000 firemných dobrovoľníkov. K tomuto číslu treba pripočítať približne rovnaký počet dobrovoľníkov z radov neziskoviek, mestských častí, škôl a škôlok.

„Veľmi nás teší, že firmy sa stále viac angažujú a záleží im na tom, ako vyzerá mesto, v ktorom pôsobia. Mnoho firiem navyše zo spolupráce v rámci Nášho Mesta profituje i po podujatí a buduje si vlastné dlhodobé dobrovoľnícke programy, čo je tiež hlavným cieľom podujatia,“ hovorí Marek Richter, programový manažér Nadácie Pontis a organizátor podujatia Naše Mesto. 

Dobrovoľníci budú aj počas tohto ročníka Nášho Mesta odstraňovať nelegálne skládky, čistiť parky, upravovať detské ihriská, maľovať ploty škôl a budú sa tiež venovať ľuďom v núdzi či odkázaným na pomoc druhých.

Viac informácií nájdete na www.nasemesto.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.