04. 07. 2017 Nadácia Pontis

Naše Mesto vtedy a teraz

Nedávno sa konal 11. ročník celoslovenského podujatia Naše Mesto. Odkiaľ prišla idea akcie a ako ďaleko sa posunula od svojich začiatkov?

Akciu Naše Mesto netreba asi príliš predstavovať, ale predsa… Ide o najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Každý rok sa väčšinou v druhý júnový víkend vyberú do ulíc slovenských miest a obcí tisíce dobrovoľníkov len s jediným cieľom – pomôcť tam, kde treba.

Počas Našej Bratislavy 2007 sa maľoval aj miestny skatepark

Od Tatier k našim mestám

New York Cares – jedna akcia, jedno veľkomesto a 10 000 dobrovoľníkov. Inšpirácia prišla práve odtiaľ. Tejto obrovskej dobrovoľníckej aktivity v New Yorku sa zúčastnila aj sama riaditeľka Nadácie Pontis, Lenka Surotchak. Zažila si to na vlastnej koži a so svojimi dojmami sa okamžite podelila aj s Paľom Hricom, naším programovým riaditeľom pre firemnú filantropiu. „To bola tá iskra, ktorá to všetko začala. A čo je snáď Bratislava horšia ako New York? To teda určite nie! Naše Mesto je toho dôkazom,“ vysvetľuje Lenka Surotchak.

„Ale späť k začiatkom. Najprv sme inšpirovali 13 spoločností k založeniu skupiny Engage, ktorá podporovala firemné dobrovoľníctvo. Zamestnanci týchto firiem chodievali na predĺžené víkendy do Tatier – nie však oddychovať, ale upratovať spúšť po kalamite. To boli začiatky firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Videli sme, že je na čom stavať. Okrem piatich dobrovoľníckych aktivít sme im teda predstavili aj ideu z New Yorku. Ich reakcia? Ideme do toho! A tak sme začali formovať prvé predstavy o slovenskej verzii New York Cares. Na jeseň 2007 sa podarilo zorganizovať prvý ročník podujatia Naša Bratislava. Rok čo rok však dobrovoľníci pribúdali a akcia sa dostala aj mimo Bratislavy – do Košíc a do Žiliny. Napokon, v roku 2011, ktorý bol zároveň európskym rokom dobrovoľníctva, sme učinili rozhodnutie. Už žiadne osobitné akcie, žiadna Naša Bratislava, Naše Košice, Naša Žilina. Už len jedno, celoslovenské podujatie – Naše Mesto,“ dodáva Lenka.

Trio, bez ktorého by Naše Mesto nebolo Naším Mestom: Lenka Surotchak, Pavel Hrica a Monika Smolová

Prvé celoslovenské podujatie tohto charakteru

Bratislava, Galanta, Hlohovec, Košice, Žilina a Spišská Nová Ves – tieto mestá boli súčasťou jednotného dobrovoľníckeho podujatia, konajúceho sa v tie isté dni. Zapojilo sa 75 slovenských firiem a 4 400 dobrovoľníkov. Pre porovnanie, v roku 2007 bolo v Bratislave len 400 dobrovoľníkov. Už vtedy boli aktivity skutočne rôznorodé – zveľaďovanie miest a okolitých kultúrnych pamiatok, čistenie, upratovanie, pomoc seniorom a znevýhodneným klientom. Bolo odpracovaných 17 000 dobrovoľníckych hodín v hodnote 100 800 € v prospech 112 organizácií, ktoré to potrebovali. Pre dobrovoľníkov sme pripravili 166 aktivít, na ktorých sa mohli podieľať.

O sedem rokov neskôr

Prenesme sa teraz do roku 2017 na 11. ročník Nášho Mesta. V súčasnosti sa do akcie zapojilo až 131 firiem v 52 mestách a obciach po celom Slovensku. Pýtate sa, koľko to je dobrovoľníkov? Neuveriteľných, vyše 10 000! Presne tak, zhruba podobný počet, ako v New Yorku, o akom sme na začiatkoch len žartovali. Bola to pre nás jednoducho nedosiahnuteľná méta. Firmy pomohli 233 organizáciám, medzi ktoré patrili neziskovky, domovy sociálnych služieb či školy. Práce sa nebáli ani manažéri a generálni riaditelia. Niektorí pracovali spoločne so svojimi zamestnancami, iní sa zapojili do tzv. CEO aktivity určenej pre ľudí na najvyšších postoch v rôznych firmách.

Vec, ktorú majú spoločné aj prvé ročníky, aj súčasné Naše Mesto 2017 - nadšenie pre prácu a pomoc.

Prekážky stále sú, no vízia je istá

Kedysi nám bránil v šírení myšlienky firemného dobrovoľníctva všeobecný názor, že je to to isté, ako nútené pracovné soboty za socializmu. Myslíme, že sa nám tento názor už podarilo vyvrátiť. „Pri dobrovoľníctve je hlavné to, že je dobrovoľné. Ak to nie je dobrovoľné, neprinesie to firmám to, čo očakávajú: zvýšenie nadšenia, proaktívnosti, lojality, záujmu o okolie,“ tvrdí Hrica. Pre administratívne a IT firmy toto podujatie predstavuje oddych od počítačov vo forme manuálnej práce. Väčší problém či výzva je to pre ľudí, ktorí robia vo výrobných firmách na smeny. Každopádne, cieľom je viesť spoločnosti do kolobehu firemného dobrovoľníctva. „Radi by sme ich takto naviedli na túto cestu aj z dlhodobejšieho, trvalejšieho hľadiska. Pôsobíme ako taký spúšťač pre angažovanosť v komunite,“ dodáva Hrica. Posunula sa akcia za dobu svojej existencie dopredu? O tom niet pochýb. Vyrovnali sme sa New Yorku? Čísla z posledného ročníka hovoria samé za seba.


Nadácia Pontis oslavuje 20 rokov, preto sme sa rozhodli priblížiť vám jej úspechy a pôsobenie počas týchto dvoch dekád. Veríme, že sme na Slovensku zanechali nemalú stopu. Prečítať si môžete napríklad o našich začiatkoch, Našom Meste či pôsobení na Pohode. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.