06. 04. 2016 Sociálne inovácie

Naučíme deti programovať

Učiteľky, učitelia môžu absolvovať kurz, kde sa naučia ako využiť vo vyučovaní základy programovania s využitím kreatívnych nástrojov.

Zdroj: touchIT

Učiteľky, učitelia môžu absolvovať kurz, kde sa naučia ako využiť počas vyučovania, alebo v družine základy programovania s využitím kreatívnych nástrojov. Stanú sa tak súčasťou celosvetovej iniciatívy Hour of Code (Hodina kódu), ktorej cieľom je priniesť programovanie pre každého žiaka. Naučia sa ako podnietiť deti k programovaniu zábavným spôsobom cez rozprávkové postavičky alebo známe postavičky z počítačových hier. V téme Star Wars sa deti naučia vytvoriť vlastnú hru na galaxii. Anna a Elsa sa spoja za pomoci kódu a objavia krásu ľadu. Sú to veľmi jednoduché nástroje, ktoré môžu používať žiaci aj na prvom stupni. 

Súťaž

Trieda, ktorá vyrieši najviac úloh v Hour of code vyhrá víkendový školský výlet. Bližšie detaily ako miesto a termín je na našej vzájomnej dohode. Druhá a tretia najúspešnejšia trieda vyhrá vecné ceny. Vyhodnotenie budeme realizovať v priebehu júna.

Pre koho je školenie určené?

Školenie je určené predovšetkým pre všetkých učiteľov a učiteľky základných škôl. Môžu sa zapojiť učitelia a učiteľky aj z prvého, aj druhého stupňa. Učitelia nemusia byť ani informatici. Sú to jednoduché nástroje, ktoré môžu učitelia využívať na svojich hodinách aj pre žiakov na prvom stupni, alebo v družine, alebo kdekoľvek, kde je počítač s pripojením na internet. 

Čo sa naučím?

Učitelia a učiteľky sa naučia ako využiť na hodinách informatiky základy programovania s využitím kreatívnych nástrojov. Cieľom je ukázať žiakom, že informatika môže byť zábavná. Zároveň školenie naučí, ako využiť pripravené, voľne dostupné materiály na kreatívne vyučovanie programovania pre žiakov. 

Ako sa môžem prihlásiť?

Prihláste sa vyplnením tohto formulára 

Do kedy sa môžem prihlásiť?

Prihlasovať sa môžete do 22. apríla 2016 

Ako budeme vyberať účastníkov školenia?

Kapacity na školenie sú obmedzené, preto budeme účastníkov a účastníčky vyberať. Primárnym kritériom bude podmienka využiť zručnosti zo školenia na hodinách informatiky ešte v tomto školskom roku. Druhým kritériom bude počet detí, ktoré do konca školského roka využijú kurzy Hour of Code. 

Kedy bude prebiehať školenie a aká je dĺžka školenia?

Školenie bude prebiehať koncom apríla v poobedňajších hodinách. Očakávame, že dĺžka školenia bude približne 3 hodiny.

Kde bude školenie prebiehať?

Školenie bude prebiehať v priestoroch firmy Accenture na Plynárenskej 7/C v Bratislave.

Kto organizuje školenie?

Kurz organizuje spoločnosť Accenture. Školenie pripravujú a budú viezť zamestnanci Accenture. Nadácia Pontis ako administrátor Nadačného fondu Accenture pomáha pri príprave.

Koľko sa za školenie platí?

Školenie je pro bono iniciatíva zamestnancov Accenture, preto je pre učiteľov zadarmo. 

Máte ďalšie otázky?

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Veroniku Gilanovú z Nadácie Pontis. veronika.gilanova@nadaciapontis.sk, tel.: 0918 885 001. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111