10. 05. 2017 Zodpovedné podnikanie

Nemáte obchodného ducha? Príďte si zlepšiť svoje zručnosti

Viete, ako si vybrať vhodného partnera pre projekt, ako sa na stretnutie pripraviť, alebo čoho sa pri prezentácii vyvarovať?

Takmer každá mimovládna organizácia sa pri svojom fungovaní stretáva so situáciami, kedy potrebuje efektívne komunikovať svoje aktivity, či už pri fundraisingu, žiadosti o (pro bono) podporu alebo pri uzatváraní partnerstiev s inými mimovládkami a subjektmi. V takýchto situáciách je dôležité jasne a presne odkomunikovať ideu projektu a dôvody prečo je navrhovaná spolupráca pre partnera zaujímavá. Ponúkame vám možnosť stretnúť sa s profesionálmi zo spoločnosti TNT, ktorí majú veľa skúseností v tejto oblasti a radi sa s vami o ne podelia.

Tréning predstaví základné pravidlá súvisiace s prípravou na obchodné rokovanie. Oboznámi vás s účinnými tipmi a trikmi, ktoré môžete využiť v praxi. Ak vás téma zaujíma, v prihlasovacom formulári prosím uveďte konkrétne otázky alebo očakávania, ktoré máte od tréningu. Školitelia tak budú vedieť obsah prispôsobiť vám, mimovládkam, na mieru.

Obsah školenia bude pozostávať z nasledovných tém:

  • Predajné zručnosti
  • Zdolávanie námietok
  • Starostlivosť o klienta
  • Typológia zákazníka
  • Vedenie obchodných rokovaní
  • Prezentačné zručnosti
  • Komunikácia so zákazníkom po telefóne

Dátum: 26. 5. 2017
Čas: 9:00 – 16:00
Miesto: TNT Express Worldwide s.r.o., Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava – Vajnory
Školiteľka: Mária Džundová, Obchodná a marketingová riaditeľka
Kapacita: 20 miest

Program

09:00 – 10:30 – Privítanie, predstavenie a začiatok tréningu
10:30 – 10:45 – Coffee break a občerstvenie
10:45 – 12:00 – Tréning
12:00 – 13:00 – Obedná prestávka (možnosť objednať si obed v našej kantíne)
13:00 – 13:45 – Tréning
13:45 – 14:00 – Coffee break a občerstvenie
14:00 – 15:30 – Tréning
15:30 – 16:00 – Záver a spätná väzba

Profil školiteľky

Mária Džundová absolvovala Vysokú školu technickú v Košiciach, odbor Výkonová elektronika. Je absolventka diaľkového štúdia manažérskych a podnikateľských zručností na prestížnej Warwick University. Na svoju súčasnú pozíciu v TNT Slovensko nastúpila v roku 2001. Jej hlavnou zodpovednosťou je riadiť predaj služieb TNT na Slovensku vrátane Oddelenia služieb zákazníkom, špeciálnych služieb a internetových riešení.

Prihlasovací formulár

Kapacita tréningu je 20 miest, pričom za jednu mimovládnu organizáciu sa môže prihlásiť jeden zamestnanec. V prípade, že tréning nebude plne obsadený, v prihlasovacom formulári je možnosť zaznačiť, aby sme vás kontaktovali, pokiaľ máte záujem prísť viacerí. Termín prihlasovania je do pondelka  17. 5. 2017. Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu, budú evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

V roku 2016 sme zorganizovali v rámci Maratónu dobrovoľníctva (podujatia Naše Mesto a Pro Bono Marátón) aj 14 bezplatných tréningov pre vyše 250 účastníkov z 200 neziskových organizácií. Tento rok sme sa rozhodli ponúkať školenia celoročne a to nielen pre mimovládne organizácie, ale aj školy. Experti z business a právneho prostredia sa navyše s vami budú deliť o svoje skúsenosti počas celého dňa. Prihlasovanie spúšťame vždy v prvý týždeň v mesiaci a tréning sa uskutoční posledný štvrtok alebo piatok.

Pro Bono partner tohto školenia

Organizátor aktivity Tréningy Pro Bono


Partneri aktivity Tréningy Pro Bono

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111