12. 03. 2015 Nadácia Pontis

Neorelationships – Medzinárodný festival fundraisingu 22.-24.4.2015 v Prahe

Stretnite sa s najväčšími svetovými expertmi v oblasti fundraisingu.

Vzťahy sa menia. Spôsoby, ako vytvárame, živíme, udržiavame a oceňujeme vzťahy sa čoraz viac líšia od toho, čo sme doteraz poznali. Budúcnosť vzťahov a špeciálne vo fundraisingu je otvorená a vieme o nej málo. Fundraising je o vzťahoch. Fundraising je o budúcnosti.

Špičkoví fundraiseri ako Tony Myers, Kay Sprinkel Grace, Robert Osborne, Ken Burnett, Tony Elischer, Kim Klein, Michael Norton, Lester Salamon a ďalší budú prezentovať svoje názory na Medzinárodnom fundraisingovom festivale 22.-24. apríla v Prahe.

Viac informácií nájdete tu: http://www.fundraising.cz/iff/

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111