23. 05. 2012 Filantropia

Nepočujúca Lucia založila kaviareň, kde sa hovorí rukami

Inšpirovala sa v susednom Česku a v Prievidzi otvorila Kaviareň u šálky, kde obsluhujú len nepočujúce čašníčky.

Lucia otvorila ako prvá Kaviareň u šálky, v ktorej pracujú nepočujúce barmanky.

Lucia bola ako ostatné deti. Keď mala rok a pol, začala chodiť do jasieľ. Krátko po nástupe však Lucia prestala rozprávať a lekár skonštatoval, že má obojstrannú skoro hluchotu. Nepomohli jej zahraniční špecialisti. Sluchovo postihnutí ľudia sú jedna z najviac znevýhodnených skupín na trhu práce. Zamestnávatelia sa im často vyhýbajú pre nepočujúcich je to o to ťažšie, že sa nevedia vyznať v spleti zákonov, pretože majú problémy s čítaním a s porozumením. Lucia napriek svojmu hendikepu dnes obsluhuje vo svojej kaviarni U Šálky v Prievidzi, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Hoci Lucia nepočuje, dohovorí sa. Pôvodne sa vyučila za kaderníčku. „V škole to nemala vždy jednoduché, najmä pri slovných príkladoch, ktorým veľakrát nerozumela,“ spomína si jej mama Silvia Bošnovičová. Nepočujúci majú často problém s čítaním, písaním i s porozumením. Lucka sa kaderníctvu nevenuje, keďže sa u nej objavili kožné problémy.

Nepríjemné skúsenosti

Lucia po škole tri roky pracovala ako operátorka kamerového systému na Mestskej polícii v Prievidzi. „Neskôr sa zamestnala ako organizačná pracovníčka na prípravách Deaf olympiády sluchovo postihnutých, ktorá skončila fiaskom. Nielen pre športovcov, ale aj pre zamestnancov,“ hovorí S. Bosnovičová. Už  po mesiaci Lucii prestali vyplácať mzdu. Trpezlivo čakala, že sa všetko zmení, ale márne. Napokon zostala nielen bez práce, ale aj bez príjmu a skončila na úrade práce. Lucia preto hľadala riešenie, ako sa postaví na vlastné nohy. Spolu s mamou sa inšpirovali  reportážou v Českej televízii, kde ju zaujal jedinečný projekt kaviarne, v ktorej pracujú nepočujúce čašníčky. Luciini rodičia sa rozhodli, že jej pomôžu zariadiť takýto netradičný typ kaviarne v Prievidzi. Komunikuje sa v nej prostredníctvom dotykových monitorov, na ktorých a tiež v posunkovom jazyku.

Dostala grant a pomohli aj ďalší

V čase, keď Lucia uvažovala o vlastnom biznise, sa dozvedela o Nadácii Pontis, ktorá prostredníctvom Nadačného fondu Telekom organizuje vzdelávacie kurzy Ako začať podnikať s možnosťou získať grant v programe Hľadáme ďalší zmysel – Pre podnikanie. „Lucia sa zúčastnila týždňového školenia v Tatrách, na ktorom získala informácie ako začať podnikať, dozvedela sa o ekonomicko-právnych záležitostiach pri zakladaní podnikania a o postupných krokoch na úradoch. Takisto si osvojila, ako si vypracovať podnikateľský zámer. Po úspešnom obhájení svojho projektu, ktorý bol zameraný na integráciu sluchovo postihnutých so zdravou komunitou, získala grant,“ vysvetľuje Oľga Shaw, programová koordinátorka Nadácie Pontis. Pre Luciu sa začalo  nekonečné vybavovanie, ktoré sa skomplikovalo tým, že nemala priestor, kde by svoju kaviareň zriadila.  Ešte minulý rok to vyzeralo tak, že s grantom sa zrejme bude musieť rozlúčiť. Na poslednú  chvíľu sa jej však naskytol  priestor v blízkosti centra Prievidze. 

Lucia v kaviarni u Šálky v Prievidzi,

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111