08. 06. 2015 Filantropia

Nepočujúce dieťa potrebuje ako základ svojej komunikácie posunky

Veľa detí so sluchovým postihnutím sa vo väčšine prípadov rodí počujúcim rodičom. Aj preto pre nich organizujeme kurzy.

Mnohé nepočujúce deti sa rodia zdravým rodičom

Kým v apríli sa učili posunkovať rodičia spolu so svojimi deťmi, uplynulý víkend si základné posunky a spôsoby posunkovej komunikácie počas intenzívneho kurzu vo Vysokých Tatrách osvojovali len rodičia. „Nepočujúce dieťa potrebuje ako základ svojej komunikácie posunky a to najmä preto, aby sa dokázalo spolupodieľať na vzájomnej komunikácii so svojim okolím,“ hovorí známa tlmočníčka z posunkového jazyka a jedna z lektoriek Agáta Čermáková. „Dieťa totiž potrebuje vyjadriť svoje pocity, potreby a postoje. Túži sa stať suverénnym členom svojej rodiny a spoločnosti, v ktorej žije,“ dodáva.

Až v 90 percentách prípadov sa dieťa so sluchovým postihnutím narodí počujúcim rodičom, ktorí vo svojom okolí nemajú ľudí so sluchovým postihnutím. „Preto nie je pre rodičov ľahké zorientovať sa v rozporuplných názoroch na najvhodnejšiu metódu vzdelávania a na najefektívnejšie formy komunikácie,“ vysvetľuje ďalšia lektorka Ľubica Šarinová, ktorá už dlhodobo spolupracuje pre pomoc komunite nepočujúcich v rámci Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Stránka pre rodiny s nepočujúcimi deťmi

Dvanásti rodičia, ktorí majú doma deti so sluchovým postihnutím, počas troch dní spoločne zdieľali svoje skúsenosti a dostali informácie o svete nepočujúcich. „Práve tým, že sa posunkom učím, predchádzam pocitu bezradnosti z toho, že si so svojim dieťaťom nerozumiem,“ povedala Nella, matka nepočujúcej Jasmínky.

Martin, ktorý bol na kurze spolu s manželkou, si nebol celkom istý, čo môže od lekcií posunkového jazyka čakať. „Vďaka informáciám, ktoré sme dostali sa zmenil môj pohľad na situáciu, ktorej musíme spolu s manželkou čeliť. Zisťujem, že mať nepočujúce dieťa ešte nemusí byť také zlé, ako som si spočiatku myslel,“ povedal.

Ak aj vy máte doma nepočujúce dieťa a nestihli ste sa prihlásiť na kurz, inšpiráciu pre komunikáciu so svojim dieťaťom môžete nájsť aj stránke určenej pre všetkých rodičov detí so sluchovým postihnutím www.nepocujucedieta.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111