24. 02. 2015 Zodpovedné podnikanie

Nepostúpili, ale inšpirujú. Vďaka Via Bona Slovakia sme spoznali aj firmy, ktoré robia biznis inak

Hodnotiaca komisia ich síce do užšieho kola neposunula, ale udelila im titul Inšpiratívny projekt. Motivuje k tomu, aby v projektoch pokračovali.

Inšpiratívny prístup v kategórii Zodpovedná veľká firma

VÚB banka, a.s.
Stratégia zodpovedného podnikania VÚB banky vychádza z jej základných dokumentov, najmä z Etického kódexu. V rámci etických štandardov má napríklad nastavenú politiku nefinancovania zbraní, prijímania darov a vzťahov s politickými stranami, či klientmi pôsobiacimi v oblasti zbrojárstva a v rizikových odvetviach. Každý zamestnanec môže anonymne nahlásiť podozrenie z korupcie alebo podvodu. A to isté platí aj pre dodávateľov. Viac ako 90 percent dodávateľov VÚB tvoria slovenské firmy.

Svoje pobočky a služby banka rozvíja tak, aby boli ľahko prístupné aj pre ľudí so zdravotným či iným zne­výhodnením. V prípade zamestnancov sa snaží zosúlaďovať ich pracovný a súkromný život, a to napr. cez pružný pracovný čas. Významným projektom v tejto téme je Kolegynka, na slovíčko. Išlo o anonymný prieskum spokojnosti žien pracujúcich v banke, z ktorého vzišlo niekoľko opatrení. Zamestnanci sa môžu vzdelávať cez Akadémiu VÚB, e-learningové kurzy či mentoring seniorských zamestnancov. V rámci starostlivosti o komunitu je VÚB známa napr. charitatívnymi platobnými kartami Dobrý anjel či dlhodobou obnovou Kalvárie v Banskej Štiavnici. Podporuje tiež začínajúce podnikateľky, študentov a začínajúcich ekonomických novinárov cez spoločný projekt s redakciou The Slovak Spectator. Dôležitou je tiež podpora fungovania chránených dielní a to kúpou ich produktov či služieb.

T-Systems Slovakia, s.r.o.
T-Systems Slovakia manažuje všetky oblasti zodpovedného podnikania – od trhových a ekonomických parametrov, starostlivosti o zamestnancov a ich rodiny, cez lokálne komunity, až po enviromentálne otázky. Kľúčovou aktivitou CSR stratégie je vzdelávanie. Ako jedna z prvých firiem na Slovensku zaviedla model duálneho vzdelávania a rozvinula viacero vzdelávacích programov pre študentov stredných a vysokých škôl, ale tiež seniorov a nadstavbové programy pre maturantov v oblasti informačných a komunikačných technológií. Zamestnanci si môžu vybrať  z viacerých školení a kurzov, využívať pohyblivé modely pracovného času a množstvo zamestnaneckých benefitov. Program Work Life Coaching im napr. ponúka osobného konzultanta, ktorý im je nápomocný aj pri riešení osobných problémov. Projekt T-Galery vytvára príležitosť prezentovať vlastné umelecké diela. Vo firme vznikla aj hudobná skupina T-Band, ktorú tvorí 22 zamestnancov. Správanie v súlade s etickým kódexom vo firme pravidelne monitoruje tzv. Compliance oddelenie, ktoré zároveň dbá aj na dodržiavanie protikorupčných opatrení a informovanosť zamestnancov. V roku 2014 zaviedli viaceré opatrenia, vďaka čomu napr. znížili celkovú ročnú spotrebu elektrickej energie na hlavu o takmer 8 %. 

Inšpiratívny prístup v kategórii Zodpovedná stredná/ malá firma

SAShE, s.r.o.:Slovenský dizajn si zaslúži byť nosený
Predajný portál SAShE.sk už päť rokov umožňuje kreatívnym ľudom predávať svoje dizajnové a ručne robené výrobky prostredníctvom internetového predaja. Férový prístup sa snaží zakomponovať do všetkých aktivít. Je to malá firma, ktorej férovosť začína už v prístupe k práci a jeden voči druhému. To isté platí aj smerom k predajcom. V SAShE ich motivujú a poskytujú im priestor, aby sa svojou zručnosťou mohli živiť a vybudovať si vlastné podnikanie. Stránka vytvára zaujímavé prostredie pre nakupujúcich. Nie sú na nej žiadne reklamy, ani iné násilné marketingové nástroje. Je miestom pekných a zaujímavých vecí – od výrobkov, po články, návody alebo projekty, do ktorých sa môžu zapojiť. Najnovšie prišlo s projektom Tričko, ktorého cieľom je reprezentovať komunitu SAShE a podporiť kreatívnych ľudí. Predaj tričiek firma prepojila s podporou občianskeho združenia Plamienok, ktoré poskytuje podporu nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám, aby prežili posledné chvíle v bezpečí domova. Polovica z predaja trička išla Plamienku, čím sa podarilo vyzbierať 648 eur. Navyše mu poputujú aj firemné 2 percentá z dane.

Inšpiratívny projekt v kategórii Zelená firma

GutGut, s.r.o.: Rekonštrukcia panelového bytu v Rimavskej Sobote
Architektonická firma, ktorá sa venuje projektovaniu stavieb, prišla s novým konceptom, ako možno vrátiť život starým chátrajúcim sídliskám. Oslovili ju majitelia starého panelového domu, ktorý získali od mesta v dražbe. GutGut dom zrevitalizovala a prišla s dobrým príkladom, ako možno prostredie sídliska recyklovať s ohľadom nielen na potreby jednotlivca, ale aj celej komunity. Na dome pribudli nové okná a balkóny, byty sa rozšírili, pribudlo podkrovie, ale aj telocvičňa, malá kaviareň či terasa na zadnom dvore, čím sa vytvorili podmienky pre stretávanie sa obyvateľov novej komunity domu.

Inšpiratívny projekt v kategórii Dobrý partner komunity

JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.: Pomoc hendikepovaným deťom a dospelým v Hlohovci
Spolumajiteľ firmy Július Horváth sa pred niekoľkými rokmi začal venovať téme detských domovov a náhradnej rodinnej starostlivosti. Po tom, čo spoznal kamaráta, ktorý má syna s detskou mozgovou obrnou, sa rozhodol pomáhať adresnejšie. Ukázalo sa, že podpora detí a mladých, ktorí trpia touto diagnózou, je u nás nedostatočná. A aj to bolo spúšťačom, aby sa nadácia spoločnosti premenovala na Nadáciu Pomoc jeden druhému. Nadácia podporuje hendikepované deti a ich rodinou prostredníctvom finančných darov, ktoré idú na rehabilitácie a pomôcky. Cez darcovský portál môžu rodiny sami zbierať peniaze pre liečbu detí. V hlohoveckej nadácii založili rehabilitačné centrum, ktoré je dostupné aj pre sociálne slabšie rodiny.

Pivovary Topvar, a.s.: Občianska voľba
Zodpovednosť je súčasťou stratégie pivovarníckej spoločnosti na Šariši. Záleží jej na tom, aby svet okolo prosperoval a aby sa aj pivné značky, ktoré vyrába, predávali a konzumovali zodpovedne. Aj preto je podpora komunít a kvalitný život v regióne Šariša, dlhodobou súčasťou jej aktivít. Partnerstvo s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš jej prinieslo možnosť ovplyvniť život občanov, ktorí chcú vlastnou prácou prispieť k pozitívnej zmene vo svojom meste. Pivovary Topvar podporili rôzne projekty v oblasti zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb, športu, vzdelávania, ekológie, kultúry a spoločenského života. Už v tomto roku spoločnosť vyčlení 16 600 eur na podporu zamestnanosti, žien, seniorov a telesne znevýhodnených občanov, ale aj na nápady, ktoré pomôžu rozvoju cestovného ruchu v Prešovskom kraji.

GEEN BIKE, s.r.o.: Na bicykli deťom
GREEN BIKE sa venuje predaju a servisu bicyklov. Keď jednému zo spolumajiteľov ochorel 2-ročný syn na onkologické ochorenie, založil OZ Deťom pre život. Nadchol aj kolegov, aby spoločne mohli šíriť osvetu a nádej pre ďalšie rodiny s deťmi so zákernou diagnózou. Spoločne vymysleli charitatívny projekt, ktorý má charakter cyklotúry vedúcej z východu Slovenska do Bratislavy. Úspešnosť vyliečenia u detí je až 70 percent a práve túto nádej chcú šíriť ďalej. Cieľom cyklotúry, ktorá je dlhá viac ako 1000 kilometrov a vedie rôznymi mestami a obcami, je každoročne vyzbierať peniaze pre OZ Deťom. Tie následne smerujú na lepšie vybavenie nemocníc, projekt individuálnej dopravy Auto pre deti, ktoré pomáha rodinám zo sociálne slabších rodín či relaxačno rekondičné pobyty. Cyklisti chcú aj takýmto spôsobom ukázať, že tak, ako bojujú s kilometrami, aj detskí onkologickí pacienti musia bojovať so svojou chorobou a tento zápas doviesť do zdarného konca.

Ing. Silvia Žabková – Agentúra Profivia, s.r.o.
Mediálna a vzdelávacia agentúra v Banskej Bystrici, ktorú založila Silvia Žabková, sa venuje marketingovému poradenstvu, PR a reklame. Majiteľka agentúry je tiež zakladateľkou občianskeho združenia KOMPAS – centrum rozvoja, ktoré sa venuje zlepšovaniu kvality života ľudí v Banskej Bystrici. Ide predovšetkým o vzdelávacie a voľnočasové aktivity a relaxačné programy. Majiteľa agentúry zároveň dobrovoľne pomáha ako PR manažérka a koučka OZ Sposa, ktoré sa venuje deťom postihnutým autizmom. Minulý rok pre neho vytvorila dizajn manuál a spolumanažuje niektoré podujatia venované na podporu týchto detí. Minulý rok participovala aj na príprave komunitného plánu mesta. Organizuje tiež zbierku šatstva a vecí pre dom núdzového bývania Kotva, DSS Jilemnického, rodiny v núdzi aj v spolupráci s ďalšími členkami OZ KOMPAS.

Zarlen, s.r.o.: Dobrý Tvrďák
Vlastná skúsenosť zakladateľov technologického startupu ich priviedla k poznaniu, že osobný rast je možný len vtedy, ak sa postavia výzvam a sú schopní akceptovať s nimi súvisiaci diskomfort. A tak vznikol nápad vytvoriť beh cez prekážky Trvrďák, ktorý by motivoval ľudí k úsiliu a odvahe. Minulý rok sa konal v Ružomberku a v Bratislav. Jeho organizátori ho vždy chceli spojiť s charitatívnou činnosťou. A tak sa Tvrďák prepojil s podporou projektov na darcovskom portáli www.DobraKrajina.sk. Pretekári mohli darovať 10 percent zo štartovného niektorým z 9 neziskoviek, ktoré sa do Tvrďáka zapojili. Z 500 registrovaných bežcov v Ružomberku túto možnosť využilo viac ako 100 a organizáciám tak darovali na projekty 688 eur. V Bratislave sa mohli na pomoc neziskovkám zapojiť samotní pretekári. Najrýchlejší bežec za neziskovku získal pre organizáciu 250 eur od Nadácie Allianz. Tvrďáka v Bratislave – Čunove bežalo vyše 1 400 bežcov, z toho 115 bežcov za neziskovky. Pre organizácie sa napokon podarilo vyzbierať 3 055 eur od 81 darcov.

Inšpiratívny projekt v kategórii Férový hráč na trhu

ProSenior Group, s.r.o.: Portál pre seniorov
ProSenior Group sa venuje predaju pomôcok pre seniorov – od pomôcok do kuchyne, cez vychádzkové palice až po dávkovače liekov. Cieľom je prinavrátiť dôveru seniorov v to, že môžu bezpečne a spoľahlivo nakupovať či už v obchode alebo na internete. V tejto súvislosti sa však posledné roky hovorí výhradne iba o tzv. šmejdoch. Aj preto sa v ProSenior snažia k starším zákazníkom pristupovať citlivo a v prípade záujmu o vrátenie tovaru alebo reklamáciu im vychádzajú maximálne v ústrety. Firma prišla s projektom, ktorý predstavuje unikátny koncept snahy pomôcť seniorom a ich opatrovateľom na Slovensku. Založila portál Prosenior.eu, ktorý poskytuje na jednom mieste špeciálne pomôcky pre seniorov, informácie o službách a bezplatnú právnu či zdravotnú poradňu. Aj takýmto spôsobom sa seniori môžu dostať k potrebným informáciám či pomôckam. V apríli 2014 sa otvoril aj prvý seniorský kamenný obchod v centre Bratislavy, čím sa vytvorilo miesto, kde sa môžu prísť ľudia poradiť.

Inšpiratívny projekt v kategórii Skvelý zamestnávateľ

Deaf Brothers: Sieť Deaf Kebab
Deaf Brothers založili dvaja bratia z Veľkého Krtíša – jeden počujúci a jeden nepočujúci. Spoločne vytvorili sieť rýchleho občerstvenia, ktorá zamestnáva viac ako 20 ľudí so sluchovým postihnutím v 10 prevádzkach na celom Slovensku. Zamestnanci v Deaf Kebabe pracujú vo dvojiciach – počujúci s nepočujúcim, čo podporuje rôznorodosť na pracovisku. Návštevník si môže objednať občerstvenie aj v posunkovom jazyku. Zamestnanie v Deaf Kebabe je zároveň štartovacia pozícia pre vstup ľudí so sluchovým postihnutím na trh práce. Pomáhajú v ňom uplatniť sa ľuďom, ktorí sú často odkázaní na život z čiastočného invalidného dôchodku a ich možnosti zamestnania sú skoro nulové. Veľká časť práce majiteľov so zamestnancami v sebe nesie aj sociálnu prácu. Navyše, poskytujú nepočujúcim pracovné skúsenosti a referencie, ktoré často nemajú kde získať. Dvaja zamestnanci si už dokonca našli lepšie platené zamestnanie a dvaja sa stali majiteľmi vlastnej prevádzky a zamestnávajú iných nepočujúcich.

Krajšie bývanie, s.r.o.: Práca pre sociálne slabších
Firma Krajšie bývanie z Košíc poskytuje upratovací servis spoločných priestorov bytových domov.V súčasnosti sa stará o 200 vchodov, 3 menšie obchodné centrá, asi 20 bytov alebo rodinných domov, ale aj o zimnú údržbu chodníkov. Sociálna situácia bývalých aj súčasných zamestnancov je často na hranici chudoby. Niektorí zamestnanci nemali a nemajú vlastné bývanie. Niektorí sú alkoholici. Mnohí sú exekučne stíhaní. Na trvalý pracovný pomer zamestnáva aj dve Rómky. Zamestnanci vďaka práci získavajú pracovné návyky a disciplínu, učia sa zodpovednosti a mnohí sa zbavujú dlhov z minulosti. Firma pozná sociálnu situáciu, osobnostný profil a aj zdravotný stav každého zamestnanca. Primerane k nim nastavuje aj pracovnú záťaž. Zamestnanci majú pružnú pracovnú dobu. Čas, ktorý si ušetria počas pracovnej doby, im firma necháva na relax. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov zabezpečuje vzdelávaním a školeniami. Firma platí svojim ľuďom mesačné cestovné na MHD. V prípade potreby im poskytuje bezúročné návratné pôžičky, aby sa nezadlžovali u úžerníkov. Firma ich učí hospodáriť s osobnými financiami a neustále ich nabáda k finančnej zodpovednosti. Za zamestnancov, ktorí nedokážu samostatne hospodáriť preberá časť ich finančnej zodpovednosti. Ich pracovný pomer je nastavený tak, aby sa zamestnancovi aj pri exekúciách oplatilo pracovať.

U. S. Steel Košice, s.r.o.: Sme s vami v pravý čas
Hutnícka firma od svojho vzniku podporuje rôzne projekty v oblasti vzdelávania, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, kultúry, športu. Chýbal jej však transparentný nástroj pomoci kolegom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. Aj preto vznikol projekt Sme s vami v pravý čas, v rámci ktorého spoločnosť pomáha rodinám zamestnancov, ktoré sa nie vlastnou vinou ocitli v núdzi.Ide napríklad o rodiny sdvoma deťmi do 18 rokov, v ktorých bol zamestnanec dlhodobo práceneschopný alebo mu vážne ochorelo dieťa, manžel či manželka. U. S. Steel chce aj takto prejaviť voči zamestnancom spolupatričnosť zo strany zamestnávateľa a vôľu zaoberať sa ich neľahkými problémami v rodine. Takisto vedie ďalších zamestnancov k empatii voči ťažkej rodinnej situácii kolegov.

GEVORKYAN, s.r.o.: Rodinná firma
Spoločnosť, ktorá podniká v oblasti práškovej metalurgie, budoval jej konateľ Artur Gevorkyan od nuly. V cudzom štáte, bez peňazí či opory známych. Aj preto sa teraz sa snaží pomôcť kolegom, ktorí sa dostanú do problémov – či už finančných alebo zdravotných. Firma poskytuje svojim zamestnancom mnoho benefitov, ktoré nie sú štandardné pre každého zamestnávateľa. Gevorkyan funguje ako rodinná firma. Zamestnanci v nej majú veľkú mieru slobody a priestor na prejavenie svojich kvalít. Majú možnosť zmeniť svoju aktuálnu pozíciu a vymeniť ju za novú, pre nich atraktívnejšiu. Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov je tiež dôležité. Čím je zamestnanec vzdelanejší, tým viac vie priniesť nielen spoločnosti, ale aj sám sebe. Spoločnosť poskytuje svojim ľuďom školenia i kurzy (mnohé aj v zahraničí). Podporuje aj ich jazykovú odbornosť a prehĺbenie zručností zamestnancov. Na bezpečnosti zamestnancov mimoriadne záleží. Tým, že ľudia pracujú v podmienkach zvýšenej prašnosti a hlučnosti, zamestnanci predstavujú dôležitý článok v kolobehu výroby a následného predaja. Pracovné prostredie je dôležité z pohľadu výkonnosti, ale aj z pohľadu pozitívneho prístupu k práci. Spoločnosť sa zaujíma o problémy zamestnancov. Pracuje v nej dokonca 15 párov, ktoré sa zoznámili na pracovisku.

VÚB banka, a.s.: Kolegynka, na slovíčko
Mať úspech v práci aj šťastné rodinné zázemie. To bolo motto prieskumu venovaného všetkým ženám, ktoré pracujú vo VÚB banke. V banke totiž pracuje 74 percent žien. Tento nepomer vzniká hlavne na pobočkách v regiónoch, kde pracujú prevažne ženy. Sú to práve ženy, ktoré pomáhajú vytvárať banke podstatnú časť zisku. Medzi top témy VÚB banky patrí aj téma diverzity a rodovej rovnosti, zabezpečenie rovnakých príležitostí a nediskriminácia. Otvorená komunikácia je nadovšetko. Aj preto banka vo svojich pobočkách zrealizovala prieskum, v ktorom sa ženy mohli vyjadriť ako sú spokojné v práci. Výsledkom je dnes možnosť skráteného úväzku počas prvých 3 mesiacov po návrate z materskej dovolenky, dni voľna naviac pre aktívne starnúcich zamestnancov, skorší odchod z pracoviska deň pred Vianocami, či skrátenie pracovného času o hodinu v piatky. Banka tiež vypracovala rad opatrení na postupné odbúranie tých častí, ktoré boli identifikované ako problematické.

Stredoslovenská energetika, a.s.: Projekt 25/25
Projekt 25/25 má za cieľ zvyšovanie kvalifikácie vybraných zamestnancov pre potreby skupiny spoločnosti z dôvodu potreby nástupcov pre pozície technikov, špecialistov a manažérov. Toto vzdelávanie je súčasťou projektu Zamestnanosť, Nástupníctvo a Kariéra. Ide o externú formu štúdia 50vybraných zamestnancov(25+25)na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity, ktorí majú záujem o svoj ďalší kariérny rast, rozvoj a majú potenciál pre prevzatie väčšej zodpovednosti v budúcnosti. Vybraní zamestnanci majú technické vzdelanie (stredná škola s maturitou) a ich priemerný vek na začiatku projektu bol 34,5 roka.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111