04. 03. 2013 Zodpovedné podnikanie

(Ne)zodpovednosť potravinárskych korporácií

Nová kampaň organizácie Oxfam vyzýva potravinárske spoločnosti k zodpovednejšiemu podnikaniu.

© oxfam.org

Britská organizácia Oxfam spustila v 12 krajinách kampaň s názvom V pozadí značiek. Vyzýva v nej spotrebiteľov, aby prostredníctvom sociálnych sietí tlačili na zodpovednejšie podnikanie potravinárskych spoločností.

Oxfam nedávno hodnotil 10 najväčších potravinárskych spoločností v kategóriách ako transparentnosť dodávateľských reťazcov a operácií, dodržiavanie práv pracovníkov, ochrana práv žien, hospodárenie s vodou a pôdou, aktivity zamerané na spomalenie klimatickej zmeny a spôsoby, ako korporácie zabezpečujú dodržiavanie práv farmárov, ktorí pre nich pestujú poľnohospodárske plodiny.

Poslednú priečku s dosiahnutým hodnotením 13 zo 70 bodov obsadila spoločnosť Associated British Foods. Podľa odborníkov z Oxfam, ABF neriešila problémy spojené s vlastníctvom pôdy, chudobou ani nedostatkom príležitostí pre ženy pracujúce v dodávateľskom reťazci. Spoločnosť ABF zaujala k správe od Oxfamu odmietavý postoj.

Najúspešnejšími spomedzi potravinárskych korporácií sa stali spoločnosti Nestlé a Unilever s najvyšším skóre 38 bodov. Oxfam tvrdí, že tieto korporácie vykonali v boji proti sociálnym a environmentálnym rizikám v ich dodávateľských reťazcoch viac ako ostatné spoločnosti v rebríčku.

Na druhej strane, žiadna z potravinárskych spoločností, vrátane Nestlé, nemá vyvinutú adekvátnu politiku na ochranu miestnych komunít pred zhabaním pôdy a vody. Všetky však profitujú zo surovín ako palmový olej, sója a cukor získaných takýmito porušeniami vlastníckych práv.

Ďalším dôležitým faktom je, že i keď všetky spoločnosti podnikli kroky vedúce k priamemu zníženiu emisií skleníkových plynov, iba 5 spoločností – Mondelez, Danone, Unilever, Coca-cola a Mars – zverejňuje správy o emisiách vyprodukovaných poľnohospodárskou produkciou spojenou s ich výrobou.

Zdroje: businessgreen.com, bbc.co.uk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111