13. 02. 2017 Nadácia Pontis

Nová aplikácia Lentalk pomôže deťom s autizmom pri komunikácii

Nie každý rodič má to šťastie, že má zdravé dieťa. Niektoré hendikepy sú zjavné ihneď, iné sa prejavia až časom. Jedným z nich je aj autizmus.

Na Slovensku však vznikla aplikácia, ktorá významne pomôže deťom s autizmom pri komunikácii. Na jej vývoji sa podieľali odborníci, ktorí s nimi denne pracujú, ale aj samotní rodičia.

Lentalk tak vychádza z reálnych potrieb autistov a je šitá na mieru cieľovej skupine. Navyše, vďaka podpore z Nadačného fondu Lenovo v Nadácii Pontis je dostupná úplne zdarma.

Nová slovenská aplikácia Lentalk deťom umožňuje efektívne komunikovať s okolím vďaka obrázkovým kartičkám. Aplikácia Lentalk je dostupná pre tablety s operačným systémom Android. Bezplatne si ju môžete stiahnuť v Google Play Store.

Po skúsenostiach, ktoré sme získali pri práci s rodinami s dieťaťom s autizmom sme zistili, že im najviac pomôžeme, ak vyvinieme vlastnú slovenskú aplikáciu šitú na mieru ich potrebám,“ povedala Veronika Gilanová, ktorá v Nadácii Pontis koordinuje aktivity Nadačného fondu Lenovo.

Prostredníctvom aplikácie môže dieťa lepšie porozumieť okoliu a dá jednoduchšie vedieť o svojich potrebách. Vďaka tomu sa odstraňuje „problémové správanie“, ktoré je často len frustráciou z nemožnosti vyjadriť sa.

Dennodenná práca s aplikáciou tiež zlepšuje verbálne zručnosti a rozvíja u dieťaťa jemnú motoriku.

Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis už niekoľko rokov pomáha organizáciám pracujúcim s ľuďmi s poruchami autistického spektra a rodinám s deťmi s autizmom. Aplikáciu začali vyvíjať po tom, čo si všimli, že tie zahraničné nie sú postačujúce.

Konzultácie s odborníkmi a testovanie priamo s deťmi nám pomohli pripraviť obrázky, ktoré sú pre deti dostatočne zrozumiteľné a atraktívne,“ povedala o vývoji aplikácie Hana Bolebruchová, ktorá v spoločnosti Lenovo filantropický program zastrešuje.

Organizácie pracujúce s autistickými deťmi môžu na prácu s aplikáciou Lentalk získať tablety zdarma. Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis totiž vyhlasuje súbežne s uvedením aplikácie výzvu, do ktorej sa môžu prihlásiť takéto organizácie. Výzva je zverejnená na webovej stránke Nadácie Pontis.

Spomeňme ešte základné funkcie aplikácie Lentalk:

  • Komunikácia pomocou obrázkov – možnosť výberu z prednastavenej databázy 450 obrázkov alebo z vlastných fotografií, ktoré je možné jednoducho pridať.
  • Hovorené slovo – možnosť výberu, či dieťaťu k obrázku pustí aj nahratý zvuk, vďaka ktorému si dieťa jednoduchšie priradí obrázok k významu.
  • Denný harmonogram – prevedie dieťa jeho dennými aktivitami. Pomáha dopredu poznať aktivity, ktoré ho počas dňa čakajú a lepšie sa orientovať v čase.

Stručne o autizme:

Autizmus je neurovývinová porucha, čo znamená, že sa s ňou dieťatko rodí a nezískava ju v priebehu života. Autizmus má u každého človeka individuálne prejavy. Vo všetkých prípadoch však bývajú spoločnými menovateľmi problémy s komunikáciou, predstavivosťou či schopnosťou nadviazať sociálne vzťahy. Tie sa prejavujú aj tak, že dieťa nevie prijať a pochopiť ani základné pokyny, ako napríklad výzvu k jedlu či spánku. Veľmi dobre však reagujú na vizuálne vnemy, preto sa na komunikáciu používajú obrázkové kartičky.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111