08. 02. 2017 Filantropia

Nová aplikácia pomôže deťom s autizmom pri komunikácii

Centrá k nej môžu bezplatne získať tablety

Nadačný fond Lenovo pri Nadácii Pontis prináša aplikáciu, ktorá významne pomôže deťom s autizmom pri komunikácii.  Na jej vývoji sa podieľali odborníci, ktorí s nimi denne pracujú, ale aj samotní rodičia. Lentalk tak vychádza z reálnych potrieb autistov a je šitá na mieru cieľovej skupine. Navyše, vďaka podpore z Nadačného fondu Lenovo v Nadácii Pontis je dostupná úplne zdarma.

Nová slovenská aplikácia sa volá Lentalk a deťom umožňuje efektívne komunikovať s okolím vďaka obrázkovým kartičkám. „Po skúsenostiach, ktoré sme získali pri práci s rodinami s dieťaťom s autizmom sme zistili, že im najviac pomôžeme, ak vyvinieme vlastnú slovenskú aplikáciu šitú na mieru ich potrebám,“ povedala Veronika Gilanová, ktorá v Nadácii Pontis koordinuje aktivity Nadačného fondu Lenovo. Aplikácia Lentalk je dostupná pre tablety s operačným systémom Android. Bezplatne si ju môžete stiahnuť v Google Play Store.

Môže odstrániť aj frustráciu

Prostredníctvom aplikácie môže dieťa lepšie porozumieť okoliu a dá jednoduchšie vedieť o svojich potrebách. Vďaka tomu sa odstraňuje „problémové správanie“, ktoré je často len frustráciou z nemožnosti vyjadriť sa. Dennodenná práca s aplikáciou tiež zlepšuje verbálne zručnosti a rozvíja u dieťaťa jemnú motoriku.

Centrá získajú tablety bezplatne

Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis už niekoľko rokov pomáha organizáciám pracujúcim s ľuďmi s poruchami autistického spektra a rodinám s deťmi s autizmom. Aplikáciu začali vyvíjať po tom, čo si všimli, že tie zahraničné nie sú postačujúce. „Konzultácie s odborníkmi a testovanie priamo s deťmi nám pomohli pripraviť obrázky, ktoré sú pre deti dostatočne zrozumiteľné a atraktívne,“ povedala o vývoji aplikácie Hana Bolebruchová, ktorá v spoločnosti Lenovo filantropický program zastrešuje.

Navyše, organizácie pracujúce s autistickými deťmi môžu na prácu s aplikáciou Lentalk získať tablety  zdarma. Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis totiž vyhlasuje súbežne s uvedením aplikácie výzvu, do ktorej sa môžu prihlásiť takéto organizácie. 

Základné funkcie aplikácie

  • Komunikácia pomocou obrázkov

Používateľ si môže vybrať z prednastavenej databázy 450 obrázkov alebo z vlastných fotografií, ktoré je možné jednoducho pridať.  

  • Hovorené slovo

Používateľ si môže vybrať, či dieťaťu k obrázku pustí aj nahratý zvuk. Vďaka nemu si dieťa jednoduchšie priradí obrázok k významu. Do aplikácie je možné pridať aj vlastný zvuk (napríklad nahovorený hlasom rodiča).

  • Denný harmonogram

Prevedie dieťa jeho dennými aktivitami. Pomáha dopredu poznať aktivity, ktoré ho počas dňa čakajú a lepšie sa orientovať v čase. Program je možné nastaviť až na dva týždne dopredu.

  • Vysoká miera personalizácie

Používateľ si môže prispôsobiť veľkosť a farbu komunikačných kachličiek, ako aj použité obrázky a zvuky.

Autizmus a problémy s komunikáciou

Autizmus má u každého človeka individuálne prejavy. Vo všetkých prípadoch však bývajú spoločnými menovateľmi problémy s komunikáciou, predstavivosťou či schopnosťou nadviazať sociálne vzťahy. Tie sa prejavujú aj tak, že dieťa nevie prijať a pochopiť ani základné pokyny, ako napríklad výzvu k jedlu či spánku. Veľmi dobre však reagujú na vizuálne vnemy, preto sa na komunikáciu používajú obrázkové kartičky. Deti s autizmom majú takisto mimoriadne pozitívny vzťah k technológiám a technologickým novinkám. Preto je spojenie obrázkovej komunikácie s aplikáciou ideálnym riešením.   

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.