24. 05. 2013 Zodpovedné podnikanie

Nová éra reportovania podľa GRI G4

Organizácia Global Reporting Initiative v máji predstavila novú verziu štandardov pre reportovanie zodpovedného podnikania – G4.

Od svojho vzniku v roku 2000 sú štandardy Global Reporting Initiative najpoužívanejším nástrojom pre reportovanie zodpovedného podnikania. Na podujatí Global Conference on Sustainability Reporting v Amsterdame bola 22. mája predstavená najnovšia verzia štandardov – GRI G4. Na podujatí sa zúčastnilo 1 600 CSR odborníkov z biznisu, tretieho sektora i akademickej sféry z celého sveta.

Dôraz na relevantnosť

Zmena oproti predošlým verziám štandardov spočíva v tom, že G4 kladie zvýšený dôraz na relevantnosť údajov poskytovaných firmou – firmy by mali reportovať iba taký environmentálny, ekonomický či sociálny dopad a vybrať si také indikátory, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich typ podnikania. Reporty by vďaka tomu mali byť strategickejšie zamerané, dôveryhodnejšie a ľahšie pochopiteľné pre partnerov firmy.

Stiahnite si aktuálne GRI G4 smernice 

Povinné reportovanie v EÚ

Na podujatí vystúpil aj eurokomisár Michel Barnier, aby predstavil návrh Európskej komisie z apríla 2013, ktorý v súčasnosti čaká na schválenie Európskym parlamentom a Radou EÚ. Podľa navrhovanej smernice budú musieť veľké spoločnosti (nad 500 zamestnancov) pripojiť k svojej výročnej správe aj relevantné nefinančné informácie. EÚ zvolila prístup „report or explain“ – ak sa firma rozhodne nepripojiť konkrétne informácie z environmentálnej, sociálnej či ekonomickej sféry dopadu jej podnikania, musí vysvetliť dôvod.

Potrebujeme transparentnejšie a zodpovednejšie podnikanie, ak chceme Európu dostať z ekonomickej krízy,“ povedal na podujatí Michel Barnier.

Viacero členských krajín EÚ už má na národnej úrovni zavedenú legislatívnu povinnosť pre firmy reportovať zodpovedné podnikanie, ako je Švédsko a Dánsko (platí pre štátne firmy) či Francúzsko (platí pre veľké firmy).

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.