22. 04. 2014 Zodpovedné podnikanie

Nová učebná pomôcka rozšíri vedomosti žiakov z programovania

Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia Žilinská univerzita vyvinula nové vývojové systémy pre základné a stredné školy.

© Nadácia Volkswagen Slovakia

Študenti a vyučujúci Katedry technickej kybernetiky Žilinskej univerzity vyvinuli s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia dva demonštračné vývojové systémy: robot George s programovým vybavením pre základné školy a Yrobot pre stredné školy a ďalších záujemcov.

„Vítame každú aktivitu, ktorá zaujímavou formou zvýši záujem žiakov a študentov o technické smery. O to viac, ak ju vyvinú priamo študenti vysokých škôl, ktorí si ešte dobre pamätajú časy, keď boli sami žiakmi,“ povedal Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia (VW SK).

Zámerom iniciatívy je dať učiteľom učebnú pomôcku pre rozšírenie vedomostí žiakov z programovania, elektroniky, robotiky, aplikovanej informatiky a vývoja vstavaných e-systémov. Do projektu sa zapojilo 8 stredných technických škôl a jedno gymnázium v Žilinskom samosprávnom kraji.

Okrem samotného mobilného zariadenia tvorí robotický systém učebnica, ktorá daný systém popisuje a uvádza aj vzorové príklady, ktoré je možné na platforme odskúšať. Súčasne sa vyvíja aj posledná súčasť systému – internetové/ on-line fórum, ktoré bude akýmsi „základným kameňom“ pre vytváranie užívateľskej komunity. Táto  sa bude starať o rozširovanie systému, inovácie a vývoj nových aplikácií na báze  robotickej platformy.

Zdroj: Nadácia VW SK

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.