03. 01. 2018 Zodpovedné podnikanie

Novoročná pro bono nádielka

Mimovládky, prinášame vám osvedčené, ale aj celkom nové možnosti, ako získať bezplatné školenia, či priamu pomoc expertov.

Rok 2017 je úspešne za nami. Expertné dobrovoľníctvo vo firmách je opäť o čosi populárnejšie a my môžeme pre vás, mimovládky, sprostredkovať odborné poradenstvo častejšie a efektívnejšie. Prečítajte si, aké možnosti vám ponúkame v novom roku. Experti sú pripravení pomôcť vám už od januára. Nepremeškajte možnosť prihlásiť sa na bezplatný tréning, alebo vyhľadať odbornú pomoc, kapacity sú totiž obmedzené.

Tréningy Pro Bono

Náš plán v minulom roku bolo zorganizovať 10 tréningov v 10 témach. Záujem zo strany mimovládok však prekonal naše očakávania a výsledkom bolo 14 školení pre vyše 250 účastníkov z viac ako 200 mimovládnych organizácií. V cykle pravidelných celodenných bezplatných tréningov pre mimovládky preto pokračujeme a rok začíname motivačne.

Pozývame vás na celodenný tréning, na ktorom sa dozviete, v čom spočíva úspešný leadership, akú úlohu má plniť líder a ktorý štýl vedenia je najefektívnejší v danom kontexte. Potrebujete motivovať každého človeka zvlášť, alebo existujú univerzálne prístupy, ktoré dokážu ľudí dlhodobo aktivizovať? Školiteľka Eva Kasagrandová sa s vami podelí o jej dlhoročné skúsenosti z podnikateľského, ale aj neziskového sektora.

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom online formulára do pondelka 15.1.2018 tu.

Potrebujete pomoc právnika? Máme pre vás 3 možnosti!


1. Právna klinika neziskového sektora

Máte bežný právny problém, na ktorý sa potrebuje pozrieť odborník? Nevyznáte sa v zákonoch, alebo zákon nedostatočne definuje problém, ktorý riešite? Nie ste si istí, či sú aktivity alebo procesy vo vašej organizácii v súlade so zákonom, alebo či naopak postupy verejných inštitúcií konali transparentne a s ohľadom na vaše práva, alebo práva vašich klientov?

Využite spoluprácu v rámci výberového predmetu Právnickej fakulty UK s názvom Právna klinika neziskového sektora, ktorý spája právne potreby mimovládnych organizácii, vzdelávanie budúcich právnikov a dobrú vôľu advokátov a koncipientov predať svoje vedomosti a zručnosti novej generácii. Kliniku otvárame vo februári 2018 už po siedmy raz. Výhody zapojenia sa do tohto modelu spolupráce pre mimovládne organizácie zahŕňajú:

  • 100% garancia na vyriešenie prípadu v stanovenom čase – zatiaľ čo pri bežnom preberaní žiadostí advokátmi nemáte garanciu, že vaša žiadosť advokáta zaujme, v Právnej klinike MVO majú organizácie zaručené, že ich zadania budú behom daného semestra vyriešené.
  • Podrobný výstup aj s vysvetlením – študenti sú motivovaní, aby zadania pre mimovládky vypracovali tak, aby okrem finálneho výstupu, pripojili aj vysvetlenie, na čo si treba dať pozor, prečo daný bod/odsek/formuláciu zmluvy alebo stanov zmenili.
  • Prispievate ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu mladých právnikov – pomoc mimovládnym organizáciám vieme týmto spôsobom rozšíriť o budovanie zodpovednosti poskytovať pro bono služby už u mladej generácii právnikov. Zároveň tak vďaka vám podporujeme praktické vzdelávanie študentov, ktoré na univerzite stále do veľkej miery chýba.

Žiadosť o právnu pomoc nám môžete zaslať vyplnením online formulára najneskôr do nedele 21.1.2018.

2. Pomoc advokáta

Pre komplexnejšie právne zadania, alebo pre tie so širokým spoločenským presahom, hľadáme advokátov osobite. Ak máte záujem, aby sme pre vašu žiadosť o právnu pomoc našli odborníka, pošlite nám vyplnený online formulár so žiadosťou kedykoľvek v priebehu roka a my sa vám do 2 týždňov ozveme. Informácie o programe Advokáti Pro Bono, kritéria pre žiadateľov a formulár žiadosti o sprostredkovanie bezplatnej právnej pomoci nájdete na našej webstránke pod záložkou Pre neziskovky.

3. Virtuálna právna poradňa

Potrebujete okamžitú odpoveď na otázku právneho charakteru? Otvárame nový, zjednodušený a efektívny spôsob, v rámci ktorého vám budú advokáti každý mesiac poskytovať pro bono poradenstvo prostredníctvom komunikačných kanálov (Google Hangouts/Skype) na internete.

V januári ponúkame možnosť konzultácie v oblastiach:

  • Pracovné právo, nelegálne zamestnávanie a dobrovoľnícka činnosť
  • Účtovníctvo a dane

Vaše otázky môžete zasielať do pondelka 22.1.2018 prostredníctvom krátkeho online formuláruViac informácií, ako môžete využiť tento spôsob právnej pro bono pomoci, sa dozviete tu.

Virtuálna právna poradňa prináša pre mimovládky okrem samotnej nezištnej výpomoci aj nasledujúce výhody:

  • Rýchlosť odpovede – neziskovka dostane odpoveď vždy v závere mesiaca, v ktorom bola zverejnená výzva. Právny problém môže byť teda vyriešený v pomerne krátkej lehote.
  • Priama a bezprostredná komunikácia s advokátom – osobný rozhovor ponúka väčšiu variabilitu a priestor pre objasnenie problému. Nie je potrebné strácať čas zdĺhavým vypisovaním textu. Aj súvisiace otázky, ktoré vám napadnú po zodpovedaní primárnej otázky, je možné okamžite predložiť advokátovi.
  • Nulová byrokracia – je potrebné vyplniť prihlasovací formulár,  dohodnúť si termín konzultácie a v závere vyplniť krátky feedback. Žiadne ďalšie formality v súvislosti s online konzultáciou neexistujú.
  • Vytvorenie databázy odpovedí – zaslaním spätnej väzby ohľadom konzultácie a jej výsledku umožníte Nadácii Pontis vytvoriť online databázu najčastejších právnych otázok mimovládiek a odpovedí advokátov. Táto databáza bude sprístupnená na internete, tzn. akákoľvek ďalšia mimovládka s podobným problémom bude môcť získať cennú radu založenú na expertnom zhodnotení advokátom.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.