30. 09. 2019 Nadácia Pontis

Novovzniknutý Fond SK-NIC vyhlasuje výzvu na podporu IT projektov

Spoločnosť SK-NIC vytvorila Fond SK-NIC, ktorého cieľom je podporovať internetovú komunitu na Slovensku. Hodnotenie projektov v rámci fondu bude mať na starosti Nadácia Pontis. V rámci novej výzvy podporí fond malé projekty, ktoré sa zameriavajú na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie. O finančnú podporu od 2 500 eur do 10 000 eur môžu žiadať fyzické osoby, podnikatelia, ale aj občianske združenia, neziskové organizácie, školy a iné právnické osoby s projektom smerujúcim k ochrane virtuálneho Slovenska.

Rýchly rozvoj digitalizácie so sebou prináša rôzne hrozby. Kybernetický priestor je potrebné dôsledne chrániť a ľudí v otázkach kybernetickej obrany viac vzdelávať. Spoločnosť SK-NIC sa v tejto oblasti dlhodobo angažuje. Vytvorenie fondu je krokom k strategickej a transparentnej podpore inovatívnych projektov. Fond sa bude každoročne napĺňať financiami z registrácie domén .sk, konkrétne sumou 5 % z každej registrácie. Tak určuje zmluva medzi spoločnosťou SK-NIC a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Pozrite si znenie výzvy

„Fond SK-NIC vnímame ako ďalšiu možnosť podporiť nápady mladých a kreatívnych ľudí, slovenských organizácií, menších firiem či startupov. Práve v týchto prípadoch mnohokrát nie sú potrebné obrovské sumy, stačí pomoc s nápadom. V čase keď sú témy ako kybernetická bezpečnosť či potreba nadobúdania digitálnych zručností vysoko aktuálne, môžu šikovní mladí ľudia z IT komunity dostať vďaka výzve z Fondu SK-NIC svoje nápady do reálnej podoby,“  hovorí Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Projekty bude posudzovať Nadácia Pontis

Procesom zberu žiadostí a vyhodnocovaním projektov poverila spoločnosť SK-NIC Nadáciu Pontis, ktorá sa dlhoročne venuje spravovaniu firemných fondov. „Fond SK-NIC bude rozdeľovať prostriedky transparentne a v prospech tých, ktorí budú mať na rozvoj internetovej komunity pozitívny dopad. Rovnako, ako pri iných fondoch, Nadácia Pontis v hodnotiacom procese zostaví odborné komisie zo zástupcov verejnej správy, mimovládnych organizácií a firiem, ktorí  budú projekty posudzovať nezávisle a nestranne,“ hovorí Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácia Pontis.

Hlavným kritériom je inovatívnosť a účelovosť

Pri hodnotení sa bude prihliadať najmä inovatívnosť, účelnosť, ale aj na prínos projektov, teda na to, ako s ich pomocou dosiahnuť čo najväčší efekt. Šancu získať finančnú podporu majú tie, ktoré efektívne využívajú informačno-komunikačné technológie na vzdelávanie, alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách. Do výzvy sa môžu prihlásiť aj nápady zvyšujúce informačnú, alebo kybernetickú bezpečnosť. Výzva je určená aj pre začínajúce projekty.

Na výzvu v roku 2019 vyčlenil Fond SK-NIC sumu 100 000 eur, pričom maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt je 10 000 eur. Žiadosti môžu záujemcovia posielať od 30. septembra 2019 do 31. októbra 2019, a to prostredníctvom online formulára na www.darca.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111