25. 01. 2016 Zodpovedné podnikanie

Novým prezidentom Business Leaders Forum sa stal Peter Škodný zo spoločnosti Accenture

Čo môže zodpovedné podnikanie priniesť Slovensku a aké sú priority nového prezidenta BLF? Petra Škodného sme vyspovedali v 5-minútovom rozhovore.

Magdaléna Dobišová, CEO Skanska SK, predáva žezlo Petrovi Škodnému, novému prezidentovi BLF.

Peter Škodný, Country Managing Director slovenskej pobočky Accenture, sa stal od januára 2016 novým prezidentom združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum (BLF). Túto dvojročnú funkciu prevzal od Magdalény Dobišovej, generálnej riaditeľky spoločnosti Skanska SK, ktorá združenie viedla v rokoch 2014 a 2015.

Peter Škodný pôsobí v slovenskej pobočke spoločnosti Accenture už od jej samotného počiatku. Za 16 rokov sa mu podarilo z malej pobočky vybudovať stabilnú a prosperujúcu firmu, ktorá dnes zamestnáva viac ako 1 600 zamestnancov. Minulý rok spoločnosť získala prestížne ocenenie Via Bona Slovakia, a to hneď v dvoch kategóriách – Zodpovedná veľká firma a Skvelý zamestnávateľ za rok 2014. Peter Škodný je tiež regionálnym riaditeľom zodpovedným za pobočky spoločnosti Accenture v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku.

Transparentnosť, vymožiteľnosť práva a diverzita. To sú hlavné priority nového prezidenta

Nový prezident BLF je známy svojimi nekompromisnými postojmi v oblasti podnikateľskej etiky. S týmto faktom súvisia aj hlavné priority, ktoré si Peter Škodný zvolil pre svoje výkonné prezidentské obdobie rokov 2016 a 2017. Sú nimi etika podnikania a transparentnosť, právo zákona a diverzita. Ako on sám zdôrazňuje: „Aby firmy mohli fungovať eticky, je dôležitá kvalitná legislatíva a vymožiteľnosť práva. Okrem toho, aby Slovensko mohlo byť úspešnou krajinou, je potrebné rozvíjať nielen rodovú diverzitu, i keď aj v tomto smere máme rezervy, ale aj diverzitu kultúrnu.“

Nového prezidenta BLF sme vyspovedali v krátkom rozhovore:

Čo podľa Vás charakterizuje zodpovednú firmu?

Existuje veľa definícií zodpovednej firmy. Ja používam možno takú trocha neštandardnú. Je to firma, na ktorú môžu byť jej zamestnanci a majitelia/akcionári hrdí, nemusia sa báť toho, čo sa kedy o nej objaví v médiách. Je to firma, ktorú majú radi ľudia v mieste, kde pôsobí, pretože po nej zostáva viditeľná stopa v spoločnosti.

Čo poctivý biznis firmám prináša a čo môžu zodpovedné firmy priniesť Slovensku?

Robiť biznis poctivo znamená pre firmu šancu na naozaj dlhodobý úspech na trhu. Robiť poctivý biznis na Slovensku je ťažké, ale na druhej strane je to šanca reálne uspieť, nielen na miestnom, často nepredvídateľnom a nečitateľnom trhu, ale aj na trhoch, ktoré vedia oceniť reálnu hodnotu a kvalitu za primeranú cenu.

Ako sa zodpovedný prístup prejavuje v spoločnosti Accenture, ktorú riadite už 16 rokov?

Verím, že tak, ako som popísal v odpovedi na prvú otázku. 🙂

Na aké oblasti by ste sa chceli ako nový prezident združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum zamerať?

Prioritne by som sa rád sústredil na 3 oblasti, ktoré by som nazval Etika podnikania a transparentnosť, Právo zákona – čiže kvalitná legislatíva a vymožiteľnosť práva – a napokon Diverzita na pracovisku. Ale ak by som si mal vybrať iba jednu oblasť, tak by to bola asi predvídateľnosť a stabilita podnikateľského prostredia, aby bola jasná vízia, čo chce Slovensko dosiahnuť a v akom podnikateľskom prostredí.

 O Accenture:

The Accenture Way

Spoločnosť Accenture poskytuje odborné služby v manažérskom poradenstve, IKT a outsourcingu, je zároveň známa aktívnym prístupom v presadzovaní zodpovedného podnikania na Slovensku. Jej stratégia firemného občianstva je postavená na piatich pilieroch – riadení spoločnosti, podpore a investícii do vzdelávania, starostlivosti o životné prostredie, zamestnancoch a dodávateľoch.

Integrita v správaní a nepodporovanie korupcie sú ich zásadou. Etický kódex sa vzťahuje rovnako na zamestnancov, ako aj dodávateľov. Cez program Skills to Succeed rozvíjajú zručnosti ľudí, aby sa mohli uplatniť na trhu práce. S cieľom znížiť svoju ekologickú stopu častejšie využívajú počítačové technológie, hľadajú alternatívne formy cestovania a podporujú trvalo udržateľný rozvoj aj u dodávateľov.

Zamestnancov považujú za svoje najvzácnejšie aktívum a vytvárajú pre nich podmienky pre vyvážený pracovný a osobný život. Rozvíjajú firemné darcovstvo a dobrovoľníctvo. Firma v roku 2014 podporila 90 organizácií. V spolupráci s Aptech Europe napr. vyškolila 41 nezamestnaných, pričom 22 z nich si do konca roka našlo zamestnanie.

 

Autorky: Slavomíra Urbanová & Tatiana Čaplová

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.