07. 06. 2016 Zodpovedné podnikanie

O celoslovenské víťazstvo v súťaži Biodiverzita okolo nás sa bojovalo pod Tatrami

Spoločnosť Veolia Energia opäť ocenila najlepšie žiacke projekty zamerané na tému biodiverzity.

Odborná porota predstavuje víťazné projekty po ukončení národného kola súťaže v Poprade.

V utorok 17. mája sa v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade uskutočnilo celoslovenské finále súťaže BIODIVERZITA OKOLO NÁS – KEĎ VĎAKA BIODIVERZITE MOJE MESTO OŽIJE. Víťazom už 10. ročníka školskej súťaže zameranej na vytváranie a prehlbovanie pozitívneho vzťahu detí k životnému prostrediu sa stala 4.B trieda zo ZŠ Sokolíkova v Bratislave. Jej žiaci si toto krásne umiestnenie vybojovali vďaka svojmu projektu, ktorý v konkurencii ďalších viac ako 130 prác zaujal najviac.

Školské projekty spoločnosti Veolia Energia sú už tradične určené žiakom prvého stupňa základných škôl a prebiehajú v slovenských mestách a obciach, v ktorých Veolia Enegia pôsobí. Počas svojej desaťročnej histórie si získali množstvo priaznivcov – doteraz sa do nich zapojilo približne 40-tisíc detí. “V tomto školskom roku sme sa vďaka veľkému ohlasu medzi pedagógmi i žiakmi rozhodli vrátiť k veľmi úspešnej téme – k téme biodiverzity. Ich záujem nás opäť milo prekvapil. Do súťaže sa tentoraz prihlásilo vyše 3 100 detí z 39 základných škôl z 15 miest a obcí,“ povedal Miroslav Kot, generálny riaditeľ spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s.

Úlohou žiakov bolo vybrať živočíšny alebo rastlinný druh, ktorý by chceli ochraňovať alebo navrátiť do svojej lokality. Mali ho nakresliť alebo odfotografovať a napísať text, v ktorom by vysvetlili svoj výber, objasnili, prečo je tento druh užitočný, a navrhli, ako je ho možné chrániť. Na konci textu mali uviesť otázku pre vedca, ktorý sa špecializuje na otázky životného prostredia. Žiakom i učiteľom pomáhali pri práci učebné materiály, ktoré ich sprevádzali celou súťažou. S cieľom lepšie pochopiť tému Veolia Energia obohatila projekt o sprievodné aktivity formou interaktívnych prezentácií. Podieľali sa na nich viaceré odborné organizácie – Štátna ochrana prírody SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Lesy SR, dobrovoľníci Zelenej školy a ďalšie. Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR.

Do národného kola v Poprade, ktoré sa konalo symbolicky práve v týždni, keď si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity, postúpili najlepšie práce z regionálnych kôl. Odborná porota hodnotila nápaditosť a originalitu výtvarných prác, ale aj sprievodných textov, ako i pochopenie témy z hľadiska dôležitosti ochrany životného prostredia. Z hlavnej ceny – celodenného výletu s programom nabitým rôznymi aktivitami – sa môžu tešiť žiaci 4.B triedy zo ZŠ Sokolíkova v Bratislave. Na druhom mieste sa umiestnila 3.T trieda zo ZŠ Park Angelinum v Košiciach a tretie miesto získali žiaci 2.A triedy zo ZŠ Záborského vo Vrábľoch.

Podrobné informácie o súťaži a predošlých ročníkoch nájdete na www.veoliaenergia.sk/projekty-pre-deti.

 

Zdroj: TS Veolia Energia Slovensko

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111