08. 03. 2023 Zodpovedné podnikanie

O firemné dobrovoľníctvo je veľký záujem aj na východnom Slovensku

Koncom februára sa v Prešove stretli zástupcovia firiem a organizácií a spoločne hľadali možnosti spolupráce.

V stredu 22. februára sa v priestoroch Parku kultúry a oddychu v Prešove konala Konferencia o firemnom dobrovoľníctve. Jej cieľom bolo inšpirovať firmy v regióne k rozvoju firemného dobrovoľníctva a zdieľať s nimi úspešné príklady miestnych firiem, ktoré majú dobrovoľníctvo zakorenené vo svojej DNA. Získali návody, ako zastrešiť dobrovoľníctvo právne a administratívne, ako motivovať ľudí či kde vôbec začať.

Rady, ako firemné dobrovoľníctvo naštartovať a organizovať dlhodobo, zdieľali zástupcovia firiem, ktoré sú aj členmi Business Leaders Fóra, Andrea Danihelová z VSE Holding a Jaroslav Grygar zo spoločnosti Whirlpool. Neziskový sektor reprezentovali riaditeľka Prešovského dobrovoľníckeho centra Petra Gerhartová a tímlíderka tímu firemného dobrovoľníctva Nadácie Pontis Veronika Sedláčková. Predstavili možnosti dobrovoľníctva v regióne aj najčastejšie chyby, na ktoré si dať pri medzisektorovej spolupráci pozor.

Vedeli ste, že vďaka dobrovoľníctvu môžu byť zamestnanci šťastnejší?

Dobrovoľníctvo vo firmách už nie je raritou. Stáva sa esenciálnou súčasťou firemnej kultúry a filozofie. Výskumy Deloitte Volunteerism Survey z roku 2017 hovoria, že až 89 % zamestnancov vníma vďaka možnosti dobrovoľníčiť lepšie svoje pracovné prostredie. Až 74 % z nich vďaka účasti na dobrovoľníctve nadobudlo väčší pocit zmysluplnosti v práci.

Účasť zamestnancov na dobrovoľníckych aktivitách má prínos aj pre zamestnávateľa. Nielenže zvyšuje spokojnosť v práci, navyše sa o 57 % znižuje riziko ich odchodu zo zamestnania.

Dobré príklady z východného Slovenska

Cieľom konferencie bolo inšpirovať firmy, ktoré s firemným dobrovoľníctvom začínajú, kde vlastne začať a ako to urobiť dobre.

„Začali sme z ostra,“ opisuje prvé kroky vo svojej iniciatíve Andrea Danihelová z VSE Holding. Do prvej dobrovoľníckej aktivity vo firme zapojili 80 vysokopostavených manažérov a manažérok. Tí museli vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, no vyšlo to. Zapojenie manažmentu naštartovalo firemné dobrovoľníctvo v celej spoločnosti, kde sa po sedemnástich rokoch pravidelne venuje dobrovoľníctvu takmer 400 ľudí . Podpora manažmentu je pre rozvoj firemného dobrovoľníctva kľúčová. Nielenže idú príkladom a motivujú k zapojeniu ďalších ľudí, ale často sa po dobrej dobrovoľníckej skúsenosti stanú garantom dobrovoľníctva vo firme a poháňajú jeho ďalší rozvoj.

Zľava: Veronika Sedláčková (Nadácia Pontis), Petra Gerhartová (Prešovské dobrovoľnícke centrum), Jaroslav Grygar (Whirlpool), Andrea Danihelová (VSE Holding).

Jaroslav Grygar zo spoločnosti Whirlpool potvrdil, že dobrovoľníctvo môže byť súčasťou DNA firemnej kultúry aj v prípade výrobnej firmy. Vo Whirlpoole sa pracuje v trojzmennej prevádzke, ľudia však majú záujem venovať sa dobročinným aktivitám a firma ich v tom podporuje. „Firemné dobrovoľníctvo však musí mať svoju štruktúru a byť dobre zorganizované,“ odporúča J. Grygar.

Z ponuky si vyberie každý, kto chce pomáhať

Vo VSE Holding aj vo Whirlpoole za desiatky rokov vytvorili bohatú štruktúru, ktorá ľuďom umožňuje zapojiť sa do firemného dobrovoľníctva podľa ich preferencií a možností. Obe firmy ľudí podporujú v dobrovoľníckych aktivitách aj v súkromnom živote.

,,Vytvorili sme program, prostredníctvom ktorého podporujeme aj dobrovoľníctvo vo voľnom čase,“ opisuje A. Danihelová. Vďaka tomu získala firma informácie, akým dobrovoľníckym aktivitám sa zamestnanci venujú po práci a mohli ich prepojiť s tými firemnými. „Vytvorili sme program, v ktorom si zamestnanci evidujú počet hodín odpracovaných v ich obľúbenom OZtku. Čím viac hodín odpracujú, tým viac prostriedkov môže toto OZ dostať od Nadácie VSE. Za dva roky sa podarilo zrealizovať a podporiť viac ako 300 projektov.“ VSE okrem toho pravidelne organizuje charitatívny VSE city run v Košiciach, výťažok z ktorého tiež putuje na podporu organizácií, s ktorými firma dlhodobo spolupracuje.

Andrea Danihelová z VSE.

Vo Whirlpoole majú aktívnych 117 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí sú k dispozícii kedykoľvek, keď si to situácia a okolnosti vyžadujú. Vo firme majú dokonca dobrovoľnícky klub. Prostredníctvom neho realizujú rôzne aktivity pre členov aj pre ostatných potenciálnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Pravidelne organizujú vianočný stromček prianí. Zamestnanci môžu potešiť klientov organizácií a zaobstarať darček presne podľa želaní, ktoré klient opísal. Zapájajú sa aj do Nášho Mesta, pripravujú lyžiarsky kurz pre deti zamestnancov alebo letný tábor, počas ktorého sa deti môžu naobedovať spolu so svojimi rodičmi vo firemnej kantíne.

Obaja zástupcovia firiem sa však zhodli na dôležitých bodoch. „Neorganizované dobrovoľníctvo je najväčšia tragédia,“ hovorí A. Danihelová. Základom je začať postupne a aktivity priebežne plánovať a pridávať nové. Oprieť by ste sa pri tom mali o preferencie ľudí vo firme a možnosti prevádzky.

Na čo si dať na začiatku pozor

Kde začať?

  • Vytvorte plán na celý rok so zoznamom atraktívnych aktivít pre zamestnancov. Opýtajte sa ich, o čo by mali záujem, aké organizácie poznajú a chceli by im pomôcť a/alebo sa spojte so skúseným partnerom. Obrátiť sa môžete na Nadáciu Pontis alebo vaše regionálne dobrovoľnícke centrum. Úlohou partnera je odľahčiť firmu od administratívnej a organizačnej záťaže, upozorniť na možné riziká, v niektorých prípadoch aj vyškoliť dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Nezabudnite do dobrovoľníctva zapojiť aj manažment. Podporí to motiváciu a angažovanosť ostatných. Ideálnym začiatkom pre firemné dobrovoľníctvo je účasť na najväčšom podujatí firemného dobrovoľníctva Naše Mesto.

Nebudú nám chýbať ľudia?

  • Začnite v malom a aktivity plánujte postupne tak, aby sa stíhala bežná práca, no zároveň ľudia nemali pocit, že sa dobrovoľníctvo vždy zruší, lebo naň nie je priestor. Zapájajte ľudí postupne, aj z radov manažmentu, aby ste posilnili záujem. Prezentujte dobrovoľníctvo ako zamestnanecký benefit. Využite možnosť dobrovoľníctva ako formu odmeny pre tých, ktorí podávajú výborné výkony, dosahujú výsledky alebo trávia v kanceláriách či prevádzkach veľa času. Umožnite im zažiť niečo nové a „nadýchať sa pri tom čerstvého vzduchu.“

Ako zistiť, kde je naša pomoc najviac potrebná?

  • Využite možnosť spolupráce s Nadáciou Pontis alebo Prešovským dobrovoľníckym centrom (každý kraj má svoje) pri výbere a koordinácii firemného dobrovoľníctva. Takéto partnerské organizácie spolupracujú s inými neziskovkami a vedia identifikovať, aké sú ich potreby. Môžu byť výborným prostredníkom v tom, aby vaša pomoc nevyšla nazmar. Na základe vašich preferencií môžu nájsť organizáciu, ktorá pomoc potrebuje a vy máte kapacity a chuť ju realizovať.
  • Dobrovoľnícka aktivita musí byť prínosná pre obe zúčastnené strany, len tak sa dostaví želaný pozitívny efekt. Obe sa navzájom musia rešpektovať, dohodnúť si pravidlá spolupráce a prípadne vedieť ustúpiť alebo si presadiť svoj názor, tak aby to korešpondovalo s ich hodnotami. Dobrovoľníctvo by nemalo byť považované za teambuilding, na ktorom sa nič nerobí. Preto je dôležité, aby ľudia chápali, že idú pracovať, avšak po tejto práci sa im dostaví aj skvelý pocit zmysluplného naplnenia.

Chceli by ste sa zúčastniť na takejto konferencii aj vo vašom meste? Dajte nám o sebe vedieť. Najbližšie možno s dobrými príkladmi a inšpiráciou pre firemné dobrovoľníctvo zavítame aj do vášho regiónu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111