29. 03. 2021 Zodpovedné podnikanie

O ocenenie Via Bona Slovakia 2020 sa uchádza 71 projektov

Prinášame zoznam firiem a projektov, ktoré sa prihlásili do súťaže o prestížne ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu.

Globálna pandemická kríza zvýraznila dôležitosť CSR – nielen v zmysle filantropických aktivít, ale najmä každodenných rozhodnutí voči kľúčovým partnerom – a ukázala prínos firiem pri riešení celospoločenských problémov. O tom, že sa firmy čoraz viac angažujú v oblasti spoločenskej zodpovednosti svedčí aj 71 nominácií prijatých do 21. ročníka súťaže Via Bona Slovakia, čo je najviac od roku 2016. O ocenenie sa uchádza celkom 50 malých, stredných aj veľkých firiem. Mnohé z prihlásených projektov reflektovali pandemickú krízu – ich cieľom bolo predovšetkým zmiernenie jej dopadov na zamestnancov a zamestnankyne, dodávateľov, odberateľov, ale aj na ľudí v prvej línii či ďalšie zraniteľné skupiny spoločnosti.

Najviac nominácií bolo prijatých v kategóriách Dobrý partner komunity a Zelená firma, no v počte prihlásených projektov dominovala aj kategória Výnimočný zamestnávateľ, zameraná na podporu diverzity a inklúzie na pracovisku. Ocenenie Via Bona Slovakia 2020 udelíme v siedmich kategóriách. Okrem toho odovzdáme aj špeciálnu cenu Dobre spravovaná firma a Cenu verejnosti, o ktorej víťazovi rozhodne verejnosť hlasovaním v online ankete denníka SME.

Všetky prihlásené projekty bude hodnotiť nezávislá komisia zložená zo zástupcov biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií. Zoznam finalistov zverejníme 20. apríla, mená víťazov vyhlásime 17. júna na slávnostnom galavečere Via Bona Slovakia 2020.

Zodpovedná veľká firma (10 nominácií)

 • IBM
 • IKEA
 • Lidl SR
 • Plzeňský Prazdroj
 • Slovnaft
 • Swiss Re
 • Syráreň Bel Slovensko
 • Tatra banka
 • Tesco Stores SR
 • VELUX

Zodpovedná malá/stredná firma (8 nominácií)

 • 3EC International
 • AfB Slovakia
 • Alain Delon
 • Ares
 • HSH
 • TPA Slovakia
 • Unilever
 • Zľavomat

Zelená firma (12 nominácií)

 • Alain Delon – s projektom Renewals by NOSENE X ALAIN DELON, ktorým dávajú druhú šancu oblečeniu a vracajú ho do obehového hospodárstva. Vyradené pánske košele Alain Delon v spolupráci s NOSENE upcyklovali a vytvorili tak kolekciu dámskych košieľ a šiat.
 • ČSOB – s projektom ČSOB SmartSlužby + IDS BK, ktorý umožňuje klientom ČSOB zakúpiť si lístok na MHD priamo v aplikácii Smartbankingu. Vďaka digitalizácii tak nielen minimalizujú spotrebu papiera potrebného na tlač klasického lístka, ale aj motivujú obyvateľov Bratislavy, aby využívali MHD.
 • DPD – s projektom Zelené doručovanie, ktorého cieľom je znížiť uhlíkovú neutralitu doručovaním zásielok výhradne elektrickými dodávkami. Aktuálne doručuje DPD s 38 elektrickými dodávkami v 18 mestách Slovenska, do roku 2025 chce ich počet zvýšiť na 150, pričom v Bratislave bude doručovať výhradne elektrickými dodávkami a bicyklami.
 • EKOLIVE – s projektom Ekologické a ekonomické čistenie toxického znečistenia baktériami, ktorý inovatívnou technológiou prispieva k aktívnemu monitoringu environmentálnych hazardov, znižuje mieru skládkovania toxických odpadov a vytvára zdravé a bezpečné životné prostredie pre ľudí.
 • ENVI-PAK – s projektom Vezmi si ma, ktorý upozorňuje na problém voľne pohodeného odpadu. Pomocou aktívnej komunikácie v médiách a na sociálnych sieťach mobilizuje výrobcov, mestá a jednotlivcov, aby odpad zobrali do vlastných rúk a zbierali ho v prírode.
 • IKEA – s projektom Druhý život vianočným stromčekom, v rámci ktorého vyrobí z použitých vianočných stromčekov nový nábytok. Zákazníci tak majú možnosť nielen ekologicky zlikvidovať svoj vianočný stromček, ale zároveň mu dať druhý život v podobe nového produktu – knižnice.
 • Javorina – s projektom GPS Forest, vďaka ktorému spoločnosť vysadí za každého zákazníka mladý dubový strom v novozaloženom poraste na východnom Slovensku.
 • Lidl – s projektom Bude z toho haluz, ktorý umožňuje svojim zákazníkom recyklovať PET fľaše a plechovky od nápojov. Pilotný projekt bol realizovaný v dvoch predajniach mestskej časti Ružinov v Bratislave, kde sa reťazec zaviazal prispieť 10 centami za každý odovzdaný obal na obnovu zelene v miestnom parku.
 • Sensoneo – s projektom WatchDog, technologickým nástrojom, ktorý pomáha samosprávam stransparentniť proces odpadového hospodárstva. Technológia automaticky a presne zaznamenáva všetky úkony, ktoré sa počas zberu odpadu realizujú – nevyžaduje si ručnú obsluhu ani čítačky, čím výrazne optimalizuje náklady samosprávy.
 • Slovenská sporiteľňa – s projektom Sme zelená banka už 10 rokov, ktorý zahŕňa systematické aktivity spoločnosti zamerané na ochranu životného prostredia. Patrí sem napríklad znižovanie vizuálneho smogu, obnova lesov, využívanie ekologických riešení pri produkcii podujatí a podpora „zeleného” myslenia svojich zamestnancov a zamestnankýň.
 • SVDM – s projektom Komunitné reUse centrum Baterkáreň, ktorého poslaním je vracať nepotrebné, no funkčné veci späť do obehu, napríklad oblečenie, potreby do domácnosti, športové potreby alebo hračky. Súčasťou projektu je aj edukácia širokej verejnosti v oblasti udržateľného životného štýlu.
 • Wilderoben – s projektom wilderoben outdoor store, ktorý predstavuje komplexný prístup spoločnosti k ekológii a ochrane životného prostredia. Od výberu trvalo udržateľných značiek, bezplatných opráv outdoorových výrobkov, cez dlhodobú podporu lesoochranárskeho združenia VLK, až po organizáciu komunitných aktivít dôrazom na ekológiu, aktivizmus a outdoorový šport.

Výnimočný zamestnávateľ (11 nominácií)

 • 3EC International – s projektom Kancelária v pohybe, ktorého cieľom je presadzovanie rovnosti a prístupu bez predsudkov.
 • ČSOB – s projektom ČSOB. Pre vás aktívne, ktorého cieľom je zvýšiť angažovanosť zamestnancov a získať nové talenty. Projekt vyzdvihuje individuálny prístup, zameriava sa na digitálne vzdelávanie, udržiavanie fyzického a psychického zdravia a posilnenie firemnej kultúry využitím inovatívnych nástrojov či spoluprácou s expertmi na dané témy.
 • Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia – s projektom #TFROMHOME, online kampaňou, ktorej cieľom bolo spojiť kolegov a kolegyne a spríjemniť im zmenené pracovné podmienky v dôsledku vypuknutia pandémie na Slovensku. Projekt priniesol počas 10 týždňov desiatky koncertov, diskusií a rozhovorov, jeho súčasťou boli aj známe osobnosti.
 • Henkel – s projektom Podpora zamestnankýň vracajúcich sa do práce po MD, ktorý spočíva v poskytnutí priaznivých pracovných podmienok umožňujúcich skĺbenie pracovného a osobného života, v aktívnej komunikácii so zamestnankyňami na MD/RD či finančnej kompenzácii po návrate do práce. Jedným z rozhodujúcich faktorov je aj možnosť umiestniť dieťa vo firemnej Henkel škôlke.
 • McDonald´s – s projektom Virtuálne vzdelávanie v spoločnosti McDonald´s, ktorý prostredníctvom virtuálnej reality zvyšuje atraktivitu a zároveň uľahčuje vzdelávanie všetkých zamestnancov a zamestnankýň. Riešenie navyše poskytuje potrebnú flexibilitu pre matky samoživiteľky, študentov alebo ľudí so zdravotným znevýhodnením a umožňuje spoločnosti školenia lepšie analyzovať, hodnotiť a optimalizovať.
 • Slovenská sporiteľňa – s projektom #spolumamenato, ktorý predstavuje komplexný prístup k zamestnancom, s dôrazom na diverzitu a inklúziu. Aktivity projektu sa sústreďujú najmä na aktívnu participáciu zamestnancov na tvorbe firemnej kultúry, ochranu ich psychického i fyzického zdravia, vzdelávanie v digitálnom priestore a pozitívnu zamestnaneckú skúsenosť.
 • Swiss Re – s projektom Cez okno – kultúra firmy na dotyk, ktorého cieľom bola podpora zamestnancov a zamestnankýň pri práci na diaľku a posilnenie firemnej kultúry. Projekt bol zameraný na pravidelnú internú komunikáciu, komunitné aktivity, aktivity zamerané na osobnú odolnosť, inklúziu a zdravie.
 • Tesco Stores SR – s projektom V Tescu je každý vítaný, komplexným programom zameraným na posilňovanie kultúry diverzity a inklúzie. Súčasťou projektu bolo zavedenie benefitov podľa potrieb zamestnancov a zamestnankýň, vzdelávanie v témach D&I, zvýšenie podielu ľudí so zdravotným znevýhodnením či 3-týždňové online podujatie Festival rôznorodosti. V rámci rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vypracovali hĺbkovú správu o rozdieloch v odmeňovaní, ktorú zverejnia ako jediný reťazec v SR.
 • Vacuumlabs – s projektom Testovaním proti vyhoreniu, v rámci ktorého ponúkajú zamestnancom a zamestnankyniam neobmedzený prístup k testovaniu na COVID-19, vďaka ktorému sa môžu cítiť bezpečne a sociálnymi interakciami v rámci firmy tak eliminovať riziko vyhorenia. Firma tiež poskytuje možnosť psychologickej konzultácie a softskillové tréningy pre každého.
 • VÚB – s projektom VÚB Smart kultúra, ktorého súčasťou bolo zavedenie procesov umožňujúcich Smart Work ako novú formu práce. Išlo najmä o vytvorenie zdieľaných pracovísk, vybudovanie parkoviska pre bicykle a e-kolobežky, sprístupnenie átria ako priestoru pre stretnutia, technické vybavenie priestorov i zamestnancov, ako aj digitalizáciu procesov, vzdelávanie a podporu v oblasti duševného zdravia.
 • Wasco – s projektom Práčovňa pomoci, v rámci ktorého zamestnávajú ľudí zo znevýhodneného prostredia, poskytujú im priestor pre rozvoj nových zručností, ale aj sociálnu poradenskú činnosť, čím zvyšujú ich šance na uplatnenie sa na pracovnom trhu. Sociálny podnik je zároveň súčasťou Multifunkčného centra príležitostí, ktoré sa zameriava na vzdelávanie a pomoc komunite.

Dobrý partner komunity (14 nominácií)

 • Accenture – s projektom TECH4GOOD, ktorý v rámci strategického partnerstva pomohol organizácii Cesta von s vývojom aplikácie OMAMA. Unikátne technologické riešenie umožňuje organizácii efektívne riadenie programu vrátane sledovania jeho dopadu a zároveň poskytuje omamám potrebné zdroje pre stimuláciu detí, čím minimalizuje ich prípravu na lekciu.
 • BDO Slovak Republic – s projektom Bezplatná pomoc malým spoločnostiam, ktorý reagoval na nepriaznivú situáciu v segmente malých podnikateľov v dôsledku pandémie. V rámci projektu sformovali tím odborníkov/čok a 100 žiadateľom poskytli bezplatnú pomoc pri záchrane podnikania. Na základe odozvy od podnikateľov sformulovali návrh podpornej schémy, ktorú predložili Vláde SR.
 • BILLA – s projektom Chlebodarca, ktorý už dva roky pomáha rodinám v núdzi, v ťažkej životnej situácii a osobám so zdravotným znevýhodnením. Koncept pomoci sa nedávno rozšíril aj na jednorodičovské domácnosti, ktoré sú často na okraji spoločenského záujmu. Vybraným rodinám je poskytnutá potravinová a nefinančná pomoc vo výške 4 000 eur.
 • Dedoles – s projektom Ponožková výzva, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o Downovom syndróme, vyzdvihnúť rozmanitosť a vyzvať na akceptáciu inakosti. Súčasťou osvetovej kampane bolo vytvorenie webu www.ponozkovavyzva.sk v 13 jazykových mutáciách, zapojenie známych osobností aj medializácia tejto témy.
 • DXC Technology – s projektom DXC pomáha školám s online vyučovaním, v rámci ktorého využili expertné skúsenosti svojich zamestnancov a zamestnankýň, ktorí sa stali tzv. IT ambasádormi na školách. Pomáhali nielen s registráciou školskej domény či implementáciou Office 365, ale vzdelávali aj o možnostiach a funkciách MS Teams, ako aj jeho praktickom využití v online vzdelávaní.
 • IKEA – s projektom Pomoc komunitám počas Covid-19, prostredníctvom ktorého pomáhali ľuďom v prvej línii a najohrozenejším skupinám. Pomocnú ruku poskytli pri zariaďovaní karanténnych mestečiek pre ľudí bez domova v Bratislave a v Košiciach, ale aj pri vybavení izieb pre zdravotnícky personál v nemocnici či zamestnancov domova sociálnych služieb. Pomoc zamerali aj na rodičov samoživiteľov.
 • Lidl SR – s projektom Podeľ sa a pomôž, dlhodobým projektom potravinovej pomoci, ktorá je určená zraniteľným skupinám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením. Zákazníci majú možnosť celoročne venovať trvanlivé potraviny zo svojho nákupu do zbierky a podporiť tak komunitu priamo vo svojom meste. Potravinovú pomoc rodinám sprostredkúvajú organizácie, do projektu je ich zapojených viac ako 90.
 • Orange – s projektom Duševné zdravie – pomoc existuje, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti a prispievať k prevencii a destigmatizácii duševného zdravia. Súčasťou projektu bola podpora niekoľkých krízových liniek, verejný dialóg o nevyhnutnosti systémového riešenia, mediálna osvetová kampaň a program starostlivosti pre zamestnancov.
 • Plzeňský Prazdroj – s projektom Nezastaviteľní, ktorý prispieva k zapojeniu ľudí so zdravotným znevýhodnením do aktívneho života. Revolučná webová platforma prepája osoby so zdravotným znevýhodnením a ľuďmi bez neho, prináša im nové priateľstvá aj spôsoby trávenia voľného času, a tak podporuje začleňovanie zraniteľných skupín do spoločnosti.
 • Prvá stavebná sporiteľňa – s projektom Grantový program na podporu revitalizácie verejných priestranstiev, ktorý podporuje lokálne nápady komunít s cieľom zlepšiť a sfunkčniť verejný priestor v mestách a obciach na Slovensku. Grantový program prerozdeľuje na projekty každoročne viac ako 25 000 eur.
 • Slovnaft – s projektom 1 000 litrov denne pre Slovensko, ktorým reagovali na nedostatok dezinfekcie na trhu v súvislosti s vypuknutím pandémie COVID-19. Slovnaft v krátkom čase vyvinul vlastnú dezinfekciu a počas prvého mesiaca pandémie denne daroval jej 1 000 litrov zdravotníckym zariadeniam, mestám a obciam, domovom sociálnych služieb aj organizáciám, ktoré pracujú s marginalizovanými komunitami.
 • Tatra banka – s projektom Dar umeleckého diela do zbierok SNG, ktorého posolstvom bolo vzoprieť sa svetu neustálej spotreby a obdarovať súčasné aj budúce generácie niečím trvalým. Tatra banka preto darovala Slovenskej národnej galérii unikátne dielo Time Capsule od umelca Romana Ondaka v hodnote 100 000 eur. Dielo, ktoré by si galéria z vlastného rozpočtu nemohla dovoliť, bude súčasťou jej hlavnej expozície.
 • Tesco Stores SR – s projektom Darovanie potravín, vďaka ktorému darovali za minulý rok 1 700 ton potravín (4 milióny porcií jedla). Počas pandémie poskytli ohrozeným skupinám potravinovú pomoc vo výške viac ako 200 000 eur a v priebehu roka zorganizovali niekoľko úspešných potravinových zbierok. Aktuálne pracujú na riešení Food Cloud, ktoré má uľahčiť prepájanie obchodov s organizáciami a zefektívniť tak prevzatie potravinovej pomoci.
 • VÚB – s projektom Som kulTUrista, interným festivalom domáceho umenia, ktorým VÚB banka v predvianočnom období sprostredkovala svojim zamestnancom a zamestnankyniam kultúru priamo domov. Honorovanými spoluprácami zároveň podporila slovenských umelcov, ktorí v dôsledku koronakrízy prišli o svoje príjmy. Súčasťou programu boli divadelné predstavenia, online prehliadky v galériách, koncerty klasickej hudby, filmy či hudobné párty.

Spoločensky inovatívna firma (6 nominácií)

 • NATUR-PACK – s projektom Youtube portál NATUR-PACK, ktorý je zameraný na pravidelné vzdelávanie verejnosti formou video-reportáží na témy ako minimalizovanie odpadu, triedenie a recyklácia odpadu. Cieľom projektu je zvýšenie environmentálneho povedomia.
 • Prowise – s projektom Transparex, ktorý ponúka overovanie údajov o firmách a subjektoch verejnej správy na Slovensku. Podnikateľom umožňuje zhodnotiť transparentnosť obstarávateľa, vyhodnotiť rizikovosť vyhlásených tendrov či preveriť svojich konkurentov alebo obchodných partnerov. Systém tak zvyšuje transparentnosť vo verejnom obstarávaní, v kontrolnej činnosti a tvorbe legislatívy.
 • Tatra banka – s projektom Zvyšovanie finančnej gramotnosti, ktorý inovatívnym spôsobom zvyšuje záujem o vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Kým žiakom 2. stupňa základných škôl sprostredkúva témy prostredníctvom vzdelávacieho portálu, študenti stredných škôl môžu zažiť finančné rozhodovanie na vlastnej koži vďaka virtuálnej realite v mobilnej aplikácii.
 • Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia – s projektom eRegistracia korona.kosice.sk, ktorého cieľom bolo zamedziť združovaniu ľudí pri čakaní na registráciu a výsledok antigénového testu na COVID-19 na odberných miestach. Jednoduchá aplikácia odbremenila administratívne úkony, skrátila dobu čakania a samospráve poskytla prehľadný online a real time reporting.
 • Nádvorie – s projektom Nádvorie, unikátnym priestorom súčasnej kultúry, ktorý okrem kultúrnych podujatí realizuje aj niekoľko štipendijných programov. Zameriava sa najmä na študentov trnavských vysokých škôl, ale aj na freelancerov či podnikateľov, ktorým ponúka mentoring, vzdelávanie, coworkingové miesto či účasť na kultúrnych podujatiach.
 • Humidef – s projektom ISPO, novým typom protipovodňových a zádržných systémov založeným na báze betónu a recyklovaného plastu. Systém dokáže ekologickým spôsobom zabrániť povodniam a vďaka vodozádržným funkciám chrániť a sanovať škody na poľnohospodárskych pôdach spôsobené opačným efektom – suchom. Unikátne riešenie pomôže nielen chrániť majetok a životy ľudí, ale aj výrazne zníži výdavky mestám a obciam na nápravu škôd spôsobených prívalovými dažďami.

Férový hráč na trhu (8 nominácií)

 • Billa – s projektom Doba slovenská, ktorý podporuje domácich producentov a uspokojuje záujem zákazníkov o kvalitné lokálne výrobky. Cieľom projektu je zvýšiť podiel slovenských potravín na pultoch obchodov, byť zaujímavým partnerom pre nových dodávateľov, zachovať pracovné miesta a naštartovať pozitívne zmeny v ekonomike aj v čase pandémie.
 • GAMI5 – s projektom jaspravim.sk, portálom mikropráce, ktorý prepája viac ako 158-tisíc predávajúcich a kupujúcich v oblasti kreatívnych služieb a produktov. Projekt umožňuje menším podnikateľom a firmám, ktorí nemajú možnosť najímať si reklamné agentúry, nájsť šikovných jednotlivcov pre ich kreatívny dopyt.
 • O2 Slovakia – s projektom Ostaň doma, ktorý zastrešuje aktivity zamerané na podporu vzdelávania, pohybu a dobrých skutkov počas pandémie. Súčasťou projektu boli grantové programy pre školy, online inštruktážne videá pre deti a rodičov zamerané na športovanie v domácich podmienkach, ako aj rôzne výzvy podporujúce zodpovedné správanie výmenou za mobilné dáta.
 • PAYLESS – s projektom Ak nič nedokážeme ušetriť, pracovali sme pre vás zadarmo, ktorý je zameraný na optimalizáciu a správu telekomunikačných služieb pre firmy, podnikateľov, samosprávy i organizácie, s cieľom úspory finančných prostriedkov za tieto služby.
 • Plzeňský Prazdroj – s projektom DAY 1 – Podpora gastro sektora počas pandémie, ktorý pomohol viac ako 5 000 prevádzkam na Slovensku. Spoločnosť zaviedla niekoľko podporných opatrení pre reštaurácie a pohostinstvá, poskytla im finančnú podporu, ochranné prostriedky, informačný servis a potreby sektora aktívne prezentovala aj voči vláde. Súčasťou projektu bola aj kampaň zameraná na podporu návratu ľudí do prevádzok.
 • Skupina VSE Holding – s projektom Ochrana zdravia zamestnancov, ich rodín a zákazníkov, v rámci ktorého boli prijaté všetky bezpečnostné a hygienické protipandemické opatrenia s dôrazom na ústretovosť k všetkým zainteresovaným skupinám. Spoločnosť aktívne hľadala nové formy komunikácie so zákazníkmi a pracovala na projektoch, ktoré urýchlili digitalizáciu.
 • Slovenská sporiteľňa – s projektom Doma nakupujem, iniciatívou, ktorá apeluje na spotrebiteľov, aby práve v čase krízy podporili nákupom firmy podnikajúce na Slovensku. Iniciatíva bola sprevádzaná online komunikačnou a mediálnou kampaňou venovanou v prospech slovenských firiem, ktoré s ňou mohli ďalej pracovať cez vlastné komunikačné kanály. Súčasťou projektu bolo aj niekoľkotýždňové podujatie Vianočná tržnica, do ktorého sa zapojilo 200 lokálnych predajcov.
 • Trnavské rádio – s projektom Sme s vami, ktorý v čase pandemickej krízy podporil formou výrazne zľavnenej alebo pro bono komunikačnej kampane lokálne firmy, gastro prevádzky, občianske organizácie, ale aj iniciatívu Kto Pomôže Slovensku či Ministerstvo zdravotníctva SR. Súčasťou projektu bolo tiež vysielanie z kultúrnych priestorov, ktorým vyzdvihli dôležitosť kultúry a vyjadrili jej podporu v čase lockdownu.

Dobre spravovaná firma (2 nominácie)

 • Slovenská sporiteľňa
 • Union poisťovňa

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram