22. 01. 2018 Zodpovedné podnikanie

O ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2017 sa uchádza 48 firiem

Do siedmich kategórií ocenenia Via Bona Slovakia sa prihlásilo celkovo 48 malých, stredných a veľkých firiem, ktoré pôsobia na Slovensku. Najviac nominácií sme dostali v novej kategórii, ocenenie za sociálne inovácie, dokopy ich bolo až 11. „Na Slovensku je čoraz viac firiem, ktoré nad rámec svojho bežného podnikania adresujú dôležitý spoločenský problém a majú potenciál zmeniť prístup k riešeniu danej témy,“ vysvetlil Michal Kišša, programový riaditeľ Nadácie Pontis.

Tie najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania Nadácia Pontis ocení v siedmich kategóriách a udelí aj 3 špeciálne ceny –  Zamestnávateľ ústretový k rodine, k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja a Cenu verejnosti, o ktorej rozhodnú čitatelia denníka SME v online hlasovaní v marci. Nezávislá porota zložená zo zástupcov biznisu, štátnej sprá­vy, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií na základe nominácií firiem a osobných prezentácií v dvoch kolách rozhodne o siedmich cenách.

Zoznam firiem, ktoré postúpia do finále hodnotenia zverejníme 12. februára 2018. Mená víťazov sa dozvieme na slávnostnom galavečeri, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 10. apríla v Starej tržnici v Bratislave a v priamom prenose ho odvysiela Dvojka.

Ktoré firmy zabojujú o ocenenie Via Bona Slovakia: 

Zodpovedná veľká firma

(5 nominácií)    

 • Accenture          
 • Henkel Slovensko           
 • Lidl Slovenská republika v.o.s.  
 • METRO Cash & Carry SR             
 • Slovenská sporiteľňa                               

Zodpovedná malá/stredná firma           

(6 nominácií)

 • AccaceSK           
 • ANASOFT           
 • BUBO   
 • Exponea             
 • NEREUS, spol. s r.o.       
 • Sušienkovo                 

Zelená firma     

(7 nominácií)

 • Impact Futuristics s.r.o.s projektom Adoptuj úľ, ktorý pomáha včelárom po celom Slovensku so zakladaním nových úľov a odhaľuje svet včelárstva všetkým generáciám.
 • GO4, s.r.o. s projektom E-taxi – prvej bezemisnej taxislužby, ktorá zaviedla do prevádzky elektrické taxíky v uliciach Bratislavy.  
 • Henkel  s projektom Šampióni udržateľnosti. Ide o vzdelávací projekt určený žiakom 3. a 4. ročníkov základných škôl, ktorí pod vedením dobrovoľníkov z firmy absolvujú interaktívnu hodinu o ekológii.
 • IKEA Bratislava s projektom Druhý život nábytku. Ide o službu, ktorá zákazníkom umožní predať nevyužitý alebo nepotrebný nábytok IKEA.
 • PURE JUNK DESIGN s.r.o. s projektom PURE JUNK, ktorý prináša na trh alternatívu k bežným produktom. 75% svojich produktov vyrába z odpadového materiálu a 25% produktov vyrába z recyklovateľných materiálov.
 • Dobrožrúti s.r.o. s projektom Zero waste pekáreň a obchod za minimalizovanie ekologického dopadu výroby pekárne a bezodpadový koncept predajne.  
 • WakiVaky s projektom WakiVaky – znižovanie odpadu, ktorého myšlienkou je znižovanie textilného odpadu. Všetky produkty spoločnosti vyrábajú ručne na Slovensku ženy v neľahkej životnej situácií z recyklovaných textílií.

Skvelý zamestnávateľ  

(8 nominácií)

 • Accenture Slovensko s projektom Stratégia inklúzie a diverzity pre LGBT zamestnancov, ktorým sa firma snaží dosiahnuť rodovo vyvážené zloženie zamestnancov, rovnoprávne postavenie LGBT zamestnancov v oblasti rodinných benefitov a zvyšuje mieru ich inklúzie.  
 • Adient Slovakia s.r.o. s projektom Práca a rodina: Sedí nám to! za zavedenie konceptu, ktorý umožňuje udržiavať aktívny vzťah s rodičmi na materskej dovolenke, pomáha im realizovať sa, zapájať sa aktívne do diania vo firme a nestratiť prehľad o vývoji spoločnosti.
 • IDC Holding       s projektom Stretnutie prváčikov. Firma v rámci podpory rovnováhy pracovného a rodinného života vytvorila pre deti svojich zamestnancov špeciálny program, aby bol ich prvý deň v škole výnimočný a mohli tiež spoznať priestory spoločnosti, kde pracujú ich rodičia.
 • Lidl Slovenská republika v.o.s. za projekt Naše hodnoty v Lidli, ktorými firma zapojila svojich zamestnancov do zadefinovania firmy, ako ju vnímajú vlastní zamestnanci a mohli sa stať tvárami firmy.
 • O2 Slovakia za projekt Mindpark: Startup inkubátor vo firme. Ide o unikátny projekt, ktorý umožnil zamestnancom rozvíjať svoju kreativitu a zlepšovať sa v činnostiach, ktoré nesúvisia priamo s ich pracovnou náplňou.  
 • PricewaterhouseCoopers Slovensko za D&I aktivity za rok 2017, ktorými spoločnosť prispieva k budovaniu povedomia o témach diverzity a inklúzie na pracovisku, identifikuje reálne potreby zamestnancov a hľadá čo najprijateľnejšie riešenia.
 • Slovnaft za projekt Rozvoj programu firemného dobrovoľníctva formou súťaže – Volunteering Idea Competition, ktorým  rozvíjajú oblasť dobrovoľníctva. Ide o súťaž, ktorá motivuje zamestnancov predkladať vlastné nápady na zlepšenie života komunít, na revitalizáciu prostredia, kde má firma pôsobnosť.
 • VSE Holding s projektom Dni diverzity, ktorým prispievajú k podpore rodovej a vekovej rovnováhy spoločnosti, lepšej inklúzii, lepšiemu vzájomnému networkingu , ako aj verejnému potvrdeniu antidiskriminačného správania.               

Férový hráč na trhu      

(5 nominácií)

 • GAMI5, s.r.o. s projektom Predávaj, nakupuj, zarábaj online za portál  www.jaspravim.sk, ktorý funguje ako sieť medzi predávajúcimi a kupujúcimi, a ktorý podporuje a vytvára férové a bezpečné online prostredie.
 • INCOMA Slovakia s projektom Na veku záleží za pomoc obchodníkom na Slovensku s dodržiavaním Zákona o ochrane nefajčiarov a zamedzovaním dostupnosti predaja tabakových výrobkov neplnoletým.
 • NosKin, s.r.o. (Svet bedničiek) za projekt Podpora lokálnych farmárov a výrobcov potravín. Ide o doručovanie potravín od lokálnych farmárov domov, ktorý bojuje proti  duálnej kvalite potravín a propaguje domácich farmárov.
 • O2 Slovakia za projekt 17.november, ktorý vzdeláva predovšetkým mladú generáciu o demokratických hodnotách a formuje kritické myslenie mladej generácie.
 • Orange Slovensko za projekt Deti na nete zameraný na zvyšovanie povedomia o rizikách vyplývajúcich z používania mobilných telefónov a internetu medzi deťmi a boj proti internetovej kriminalite.
 • TESCO Stores s projektom Úspešný dodávateľ pre obchodnú sieť za podporu lokálnych dodávateľov, ktorým spoločnosť pomáha zvýšiť zamestnanosť, rozvíjať slovenský vidiek a znižovať uhlíkovú stopu.

Dobrý partner komunity

(5 nominácií)    

 • BILLA Slovensko s projektom Nákupný asistent na podporu slabozrakých a nevidiacich zákazníkov, ktorý uľahčuje slabozrakým a nevidiacim nákup i začlenenie sa do bežného života.
 • GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. s projektom Spoločne za lepšie zdravie – zdravotná mediácia v rómskych lokalitách, ktorým zvyšujú zdravotnú úroveň a šíria zdravotnú osvetu na sídlisku Luník IX.
 • Lidl Slovenská republika s projektom Rozprávky, ktoré potešia všetky deti. Svojich zákazníkov a zamestnancov zapojili do projektu podpory novorodeneckých pracovísk, ktorým darovali zariadenia poskytujúce základnú starostlivosť chorým novorodencom bez ohľadu na ich pôrodnú hmotnosť či vek.
 • sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. s projektom Partneri v rozvoji pacientskych organizácií, za komplexný vzdelávací program pre široké spektrum pacientskych organizácií, ktorým sa snažia lepšie pochopiť životy pacientov, ich potreby a problémy.
 • T-Systems Slovakia s.r.o. s projektom AjTy Senior, ktorý približuje prácu s počítačom a internetom  starším generáciám.                       

Sociálne inovácie

(11 nominácií)              

 • Accenture s projektom S♥CODE, ktorý podporuje zlepšenie výučby programovania v školách a motivuje učiteľov k výučbe programovania už od prvých ročníkov základných škôl.
 • AT&T s projektom AT&T Aspire pre študentov, ktorý zabezpečuje prístup k relevantnému vzdelávaniu pre potreby súčasného pracovného trhu a mladým ľuďom pomáha v budovaní profesionálnej kariéry, či už sa rozhodnú pre zamestnanie alebo začnú podnikať.
 • BeeSafe s projektom Aplikácia BeeSafe – Mobilný osobný strážca seniorov, ktorá slúži na zvýšenie bezpečnosti seniorov a umožňuje im na sklonku života zvýšiť svoju samostatnosť.
 • Google Slovakia s projektom Digitálna garáž, ktorá slúži ako bezplatná online vzdelávacia platforma dostupná pre každého so zameraním na digitálnu gramotnosť a zručnosti.
 • Niche s.r.o. s projektom Memonik. Ide o hmatové pexeso,  ktoré môžu hrať rovnako a plnohodnotne vidiaci i nevidiaci, ľudia hovoriaci rôznou rečou, či seniori spoločne s deťmi.
 • orchIDEAS s.r.o. s projektom Dobromat, ktorý slúži na efektívne prepájanie záujmov e-shopov a mimovládnych organizácií do funkčného a udržateľného konceptu, ktorý prináša dlhodobý prospech pre všetky zúčastnené strany.
 • PosAm s projektom Cena Dionýza Ilkoviča, ktorou oceňujú učiteľov  a nepedagogických dobrovoľníkov podporujúcich svojich žiakov v mimoškolskej aktivite, s orientáciou na prírodné vedy.
 • PROROZVOJ s projektom Webový portál E-PRO, ktorý slúži samosprávam na efektívnu tvorbu a využívanie strategických dokumentov.
 • Sensoneo s projektom Inteligentná správa odpadu, ktorý umožňuje mestám a obciam efektívnejšie spravovať odpad využitím najmodernejších technológií.
 • Slovak Telekom s Projektom Inkluzívnej starostlivosti. Ide o komplexný a dlhodobý projekt na podporu vytvárania inkluzívneho firemného prostredia, prostredníctvom vzdelávania zamestnancov v oblasti hodnôt, boji s predsudkami, stereotypmi, spoznávaním potrieb ľudí so špecifickými potrebami a zraniteľných skupín. Špecifickým cieľom projektu je zvyšovanie zákazníckej skúsenosti ľudí so znevýhodnením.
 • TESCO STORES SR, a.s. s projektom Zníženie potravinového odpadu, ktorým pomáhajú darovať potravinové prebytky tam, kde to najviac potrebujú. 

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

(7 nominácií)

 • Accenture Slovensko
 • Adient Slovakia s.r.o
 • IDC Holding
 • O2 Slovakia
 • PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
 • Slovnaft
 • VSE Holding

Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja 

(29 nominácií) – 

 • Accenture
 • ANASOFT
 • AT&T
 • BeeSafe
 • BILLA Slovensko
 • BUBO
 • Impact Futuristics s.r.o.
 • GAMI5, s.r.o.
 • GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
 • GO4, s.r.o.
 • Google Slovakia
 • Henkel
 • IKEA Bratislava
 • Niche s.r.o.
 • NosKin, s.r.o. (Svet bedničiek)
 • O2 Slovakia s projektom Mindset
 • O2 Slovakia s projektom 17. november
 • Orange Slovensko
 • orchIDEAS s.r.o.
 • PosAm
 • PricewaterhouseCoopers Slovenskos.r.o.
 • PROROZVOJ
 • PURE JUNK DESIGN, s.r.o.
 • sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
 • Sensoneo
 • Slovak Telekom
 • Slovnaft
 • TESCO STORES SR, a.s.
 • WakiVaky

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f97b24fef0a262e5df6b0b0b634e4048/5D0435B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d1ca351486221bcaadec33cf1f67ff4/5CE1C2B4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ab309afee65c78af9c5167e669eff63c/5D25F5CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/338e807470310d523b46f03dd7a2cc4d/5CDFBFEC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/73a1f64c7d329f6f72a8d87978445fb6/5CE2620C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c7de4a2d03550480a94c03135bc7494f/5D01E837/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7b42e5b0605feba4933022d44c30407a/5CF30441/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640/49858592_384311305657535_3614573739500642172_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c0436c80f862bca53c2f6980ddbf453a/5CF7AED9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/47582656_2244987192422742_5268285729637359685_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/1dd0c6f7562a1a4fa6bb5837f8a85f58/5CEA1132/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/50055487_2175721556022685_6288752751739371503_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4c0327329e0af288acc84f71b3c6fc77/5CE69931/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49744002_369126290308135_3092171224519510765_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/be813f01bd739b9a7efca8cdb04ce58f/5CEEBBC3/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/46730645_162695078039034_5323438783107170299_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e1338e5c29cac2d46502555b99e411fc/5CF9C5C3/t51.2885-15/e35/c110.0.409.409/46764585_537024800109464_4642329002739723474_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net