18. 11. 2016 Nadácia Pontis

Obchodnú akadémiu v Leviciach navštívili učitelia z Kene

Kenskí účitelia chcú učiť ako my - s priateľským prístupom ku žiakom, tvorivo a pomocou informačno-komunikačných technológií.

Foto: Zuzana Meszárosová
 
Levice 18. novembra (SkolskyServis.sk) – Troch kenských učiteľov a jedného absolventa strednej školy privítali na Obchodnej akadémii v Leviciach 14. novembra 2016. Bola to už piata návšteva z Kene na tejto škole, ktorá začala privítaním vedením školy a prehliadkou školy. Počas návštevy sa učitelia OA snažili odovzdať kenským učiteľom čo najviac informácií o nových metódach vyučovania. Workshop eTwinning bol zameraný na metodiku medzinárodnej spolupráce s využitím moderných nástrojov Web 2.0, čo bolo pre Keňanov inšpirujúce a motivujúce. Počas besedy so študentmi OA sa debatovalo o rozvojovej spolupráci Slovenska s Keňou a jej prínose. Cvičné firmy prezentovali svoju prácu s praktickými ukážkami práce manažmentu a zároveň overili prezentačné zručností žiakov. 

Školský vzdelávací program Obchodnej akadémie v Leviciach obsahuje v rámci odborných predmetov a cudzích jazykov zameranie na multikulturálne vzdelávanie žiakov. Vďaka spolupráci s Nadáciou Pontis a jej manažérom Jakubom Šimekom sa škola podieľa na napĺňaní rozvojových projektov a projektov spolupráce medzi strednými školami v Keni.

 Foto: Zuzana Meszárosová

Od roku 2012 OA v Leviciach pravidelne navštevujú učitelia a posledné dva roky aj absolventi stredných škôl z Kene. Táto spolupráca bola spočiatku zameraná na moderné vyučovacie metódy. Následne potom, ako Ing. Daniela Skladanová, učiteľka odborných ekonomických predmetov, vycestovala do Kene vyškoliť prvých učiteľov na používanie projektového vyučovania a zamerala sa na zmenu tradičného vyučovania v prospech zvyšovania kvality vyučovacieho procesu prostredníctvom moderných vyučovacích metód s podporou IKT. Neskôr sa založili prvé cvičné firmy na stredných školách v Keni podľa programu cvičných firiem na Slovensku, čím kenskí žiaci získali podnikateľské zručnosti pre reálny život. Študenti boli školení tak, aby si rozvíjali svoje manažérske zručnosti v cvičných firmách a podporovali podnikateľské zručností marketingovými prezentáciami. Do týchto aktivít je dnes už zapojených 12 stredných škôl z oblasti Voi v Keni s viac ako tridsiatimi cvičnými firmami.

 Foto: Zuzana Meszárosová

Slová kenských hostí: „chceme učiť ako učia vaši učitelia – s priateľským prístupom ku žiakom, tvorivo a pomocou informačno-komunikačných technológií“ nás uisťujú, že na OA v Leviciach ideme správnym smerom v oblasti vzdelávania a výchovy našich žiakov.

Zuzana Mészárosová, Daniela Skladanová

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.