30. 06. 2012 Nadácia Pontis

Občiansky aktivizmus na Slovensku rastie aj cez sociálne siete

Čoraz viac Slovákov sa zaujíma o veci verejné.

http://www.aktuality.sk/clanok/209495/obciansky-aktivizmus-na-slovensku-rastie-aj-cez-socialne-siete/

Čoraz viac Slovákov sa zaujíma o veci verejné. Počas minulého roka sa aj u nás rozvinul občiansky aktivizmus cez sociálne siete, blogy či vyjadrovanie nesúhlasu prostredníctvom rôznych elektronických petícií. Vyplýva to zo správy o udržateľnosti občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorú za minulý rok pripravila Nadácia Pontis v spolupráci s Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID).

Hoci neziskové organizácie na Slovensku bojujú s rôznymi problémami, ich stav je podľa správy v porovnaní s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy konsolidovaný. Samosprávy sú pod väčšou kontrolou a narástol aj význam občianskej iniciatívy. Prispeli k tomu aj sociálne médiá, ktoré neziskové organizácie čoraz viac využívajú pri svojej činnosti. Väčšina protestov počas minulého roka bola organizovaná práve cez sociálne siete. Záujem o petície a kauzy vzrástol aj zo strany médií.Nadácia Pontis za hlavné problémy, s ktorými sa boria slovenské mimovládne organizácie, považuje chýbajúcu pozitívnu klímu zo strany štátu, nedostatok peňazí, málo ľudí a nedostatok investícií do vzdelania ľudí. Zmeny v neziskovom sektore ovplyvnila zlá ekonomická situácia v regiónoch. Mnohé organizácie tiež pocítili pokles príjmov z 2 % z daní nielen od fyzických osôb, ale aj firiem a podnikateľov. Naopak, plusom malo byť presadenie novely zákona o verejnom obstarávaní a slobodnom prístupe k informáciám zo strany organizácií Aliancie Fair-Play a Via Iuris. Pozitívum vidí nadácia aj v prijatí zákona o dobrovoľníctve. Firma totiž môže zo zákona poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na dobrovoľníctvo bez náhrady mzdy. Nadácia Pontis podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. Ľudia z Ameriky prostredníctvom Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID) poskytujú ekonomickú a humanitárnu pomoc na celom svete takmer 50 rokov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111