05. 04. 2017 Nadácia Pontis

Ocenenie zodpovedných firiem

Firmám, ktoré podnikajú zodpovedne a férovo, udelila Nadácia Pontis ocenenia Via bona Slovakia.

Jana MAJESKÁ, moderátorka
——————–
Firmám, ktoré podnikajú zodpovedne a férovo, udelila Nadácia Pontis ocenenia Via bona Slovakia. V kategórii Zodpovedná veľká firma zvíťazila spoločnosť Kia Motors Slovakia. V kategórii Zodpovedná malá a stredná firma si ocenenie odnieslo Ošetrovateľské centrum starajúce sa o seniorov a dlhodobo vážne chorých ľudí. Zároveň získalo aj cenu verejnosti. Prvýkrát v 17-ročnej histórii oceňovania udelila nadácia cenu za sociálne inovácie. Dostala ju firma Jemine.sk, ktorá sa venuje zdravému stravovaniu detí.

Zuzana FABIANOVÁ, Ošetrovateľské centrum, s.r.o.
——————–
My sa staráme o tie najťažšie stavy bezvládnosti a závislosti, veľmi často sú to pacienti, ktorí sú vo vigílnej kóme, majú tracheostómiu, potrebujú časté polohovanie a sú neustále ohrození zhoršovaním zdravia a smrťou.

Dušan DVOŘÁK, KIA Motors Slovakia
——————–
Verím, že sme to dostali za to, že sa snažíme naozaj správať v rámci nášho podnikania zodpovedne, to znamená, že našou prioritou je to, aby s partnermi, s ktorými spolupracujeme, či už sú to naozaj naši zamestnanci, naši dodávatelia, alebo komunita, v ktorej žijeme, mali pocit, že nie je nám dôležité len to, že tu podnikáme, ale je dôležité aj to, že naozaj chceme zlepšovať to prostredie okolo nás.

Lenka SUROTCHAK, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis
——————–
Voláme ju dobrá cesta. Táto cena je z latinčiny a jej cieľom je trošku povedať, že nežijeme tu len pre seba, že tu žijeme naozaj aj pre druhých a úspešní sme aj preto, že máme zamestnancov, ktorí dobre robia a preto je veľmi dôležité, aby sme sa aj o týchto zamestnancov starali.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.