29. 05. 2023 Sociálne inovácie

Odborníci a odborníčky z rôznych oblastí budú pomáhať občianskym organizáciám skvalitňovať ich programy

Predstavujeme 22 mentorov a mentoriek Impact Lab Bootcampu.

Začiatkom júna sa uskutoční prvý ročník Bootcampu. Počas intenzívneho trojdňového podujatia prepojíme občianske organizácie, ktoré sa prihlásili do Impact Lab Akcelerátora s odborníkmi a odborníčkami v siedmich oblastiach: vzdelávanie, advokačné aktivity (presadzovanie záujmov), sledovanie dopadu, tvorba biznis modelov, interné procesy, fundraising a komunikácia.

Úloha mentoriek a mentorov

Hlavným zámerom Bootcampu je nasmerovať organizácie k plánu rozvoja, ktorý im umožní skvalitňovať ich program a šíriť ho. Dôraz preto kladieme na šíriteľnosť a trvalú udržateľnosť prístupu, ktorý organizácia realizuje.
Dôležitou súčasťou podujatia sú preto experti a expertky z rôznych oblastí, ktorí formou konzultácií:

  • pomáhajú organizácii lepšie spoznať svoj vlastný projekt, jeho silné a slabé stránky, očami nezainteresovaného odborníka.
  • identifikujú potenciálne výzvy, pomáhajú navrhnúť možnosti ich riešenia a rozvojové potreby organizácie.
  • prinášajú nové perspektívy a inšpirácie.
  • držia štruktúru rozhovoru, aby bol konštruktívny a viedli k želanému výsledku (na konci má organizácia jasnejšie v tom, na čo sa má zamerať, a zoznam ďalších krokov).

Mentori a mentorky následne vyberú 10 organizácií, ktoré postúpia do 3-mesačného Impact Lab Akcelerátora (jeseň 2023).

Sledovanie dopadu

 Ivana Janotíková, Inštitút vzdelávacej politiky 

Ivana pracuje ako analytička Inštitútu vzdelávacej politiky na ministerstve školstva, kde sa venuje spracovaniu dát a ich analýze. Pri práci sa stretáva s vyhodnocovaním merateľných ukazovateľov v rôznych národných projektoch a stratégiách týkajúcich sa vzdelávania.

Niekoľko rokov pôsobila ako dobrovoľníčka vo viacerých vzdelávacích neziskových organizáciách. Dva roky pôsobila v P-MAT n.o. ako konzultantka pre časť vzdelávacích aktivít a monitorovacia manažérka. Prednedávnom dokončila doplňujúce pedagogické štúdium učiteľstva matematiky.

Xenia Daniela Poslon, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. a Univerzita Komenského v Bratislave 

Xenia vyštudovala sociálnu a pracovnú psychológiu na FSEV UK a kognitívnu vedu na FMFI UK. V súčasnosti pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a ako odborná asistentka v Centre pre kognitívnu vedu FMFI UK, kde vyučuje metodológiu empirických vied.

Venuje sa sociálnej a politickej psychológii, predovšetkým výskumu menšín, stereotypov a predsudkov a medziskupinových vzťahov. V programe Zmudri do škôl pomáha pri nastavovaní sledovania dopadu a štatistickej analýze.

Juraj Mikuš, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu 

Juraj vyučuje na Fakulte managementu UK, taktiež tu pôsobí na pozícii odborného asistenta.
Výskumne sa venuje oblasti podnikania, v súčasnosti hlavne medzigeneračnému, inkluzívnemu a sociálnemu podnikaniu. Jeho špecializácia je monitorovanie, meranie a hodnotenie spoločenského vplyvu iniciatív zameraných na rozvoj spoločnosti.
Dlhodobo spolupracuje s viacerými komerčnými, verejnými ale aj neziskovými subjektami na nastavení systémov monitorovania a vývoji modelov hodnotenia ich iniciatív.

Martin Kuruc, Pedagogická fakulta UK, Indícia 

Martin učí tak budúcich učiteľov, ako aj tých z praxe. Zameriava sa hlavne na mäkké zručnosti a alternatívne riešenie konfliktov. Rozumie vývinu dieťaťa, rôznym poruchám, práci v skupinách.

Aktuálne pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Sústredí sa na témy sebaregulácia a motivácia, výchova k zodpovednosti a samostatnosti či pedagogická diagnostika porúch správania. Svoje expertné rady poskytuje napríklad Indícii, Živici, Teach for Slovakia či Nadácii Pontis. Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill.

Advokačné aktivity (presadzovanie záujmov)

Věnek Bonuš, OSF 

Věnek od roku 2018 pracuje ako právnik, analytik a lobbista v organizácii Rekonstrukce státu. Venuje sa najmä ochrane oznamovateľov, verejným zákazkám a štátnym firmám, ďalej tiež sociálnym a enviromentálnym témam.

Mimo toho spolupracuje ako advokačný konzultant s Nadáciou OSF. V minulosti pôsobil v právnych kanceláriách a venoval sa politickému marketingu a PR.

 

Štepán Drahokoupil, OSF

Štěpán je programový manažér Advokačního fóra. Skôr mal v Nadaci OSF na starosti prácu na systémových zmenách v inkluzívnom vzdelávaní, ktoré presadzoval smerom k českým verejným inštitúciám aj medzinárodným organizáciám.

Je členom správnej rady Asistence o.p.s. V Nadaci Via viedol program na prípravu budúcich komunálnych politikov. V rokoch 2007 až 2014 pracoval ako asistent senátora, zastával tiež pozíciu člena správnej rady Amnesty International ČR (2012 – 2016) a bol redaktor Politologické revue (2015 – 2018). Má doktorát z politológie z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej, kde tiež pôsobil ako externý pedagóg.

Vzdelávanie

Péter Urbán, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Péter pôsobil ako učiteľ základnej a strednej školy, neskôr ako vysokoškolský pedagóg a školiteľ neformálneho vzdelávania. Je spoluzakladateľom a riaditeľom neziskovej organizácie TANDEM. Od roku 2020 je zamestnanec ministerstva školstva na odbore kurikula a inovácii vo vzdelávaní, kde má na starosti vybudovanie regionálnych centier pomoci učiteľom.

Pôsobí tiež ako tréner, kouč a mediátor.

Fundraising

Vanda Hlaváčková, freelance konzultantka  

Vanda sa viac ako 10 rokov venuje komunikácii, marketingu a fundraisingu neziskoviek a social impact projektov na Slovensku a v Čechách. Nastavuje komunikačné a fundraisingové stratégie, tvorí kampane, prepája firmy s neziskovkami, vzdeláva a facilituje.

Spolupracovala s organizáciami ako Člověk v tísni, Človek v ohrození, OZ Vagus, Transparency International Slovensko, LEAF, Post Bellum Slovensko a Česko, WWF, Nadácia Milana Šimečku, VIA IURIS či Liga za ľudské práva.

Pracovala v social impact tíme agentúry Seesame, pre online nástroj individuálneho fundraisingu DARUJME.sk a crowdfundingový portál StartLab.

Lucia Marková, správkyňa Nadácie Eset 

Lucia je dlhoročne aktívna v oblasti CSR. Rozvíjala viacero programov Nadácie Eset, vrátane Eset Science Award. Je aktívnou členkou Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov a pozná svet fundraisingu z donorskej strany.

Manažuje projekty Nadácie ESET a spoločnosti ESET zamerané na vzdelávanie, podporu vedy a výskumu či budovanie občianskej spoločnosti. Zastupuje spoločnosť ESET v združeniach Business Leaders Forum a Fond pre transparentné Slovensko. Popritom filantropicky podporuje a angažuje sa v niekoľkých neziskových organizáciách zameraných na znevýhodnené skupiny a vzdelávanie.

Počas jej pôsobenia v pozícii CSR manažérky získala spoločnosť ESET za aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti ocenenie ViaBona 2019 v hlavnej kategórii „Veľká zodpovedná firma“ a za projekt ESET Science Award ocenenie Via Bona 2019 v kategórii „Dobrý partner komunity“.

Zuzana Suchová, fundraisingová platforma Donio  

Zuzana zvykne hovorievať, že peniaze dokážu urobiť veľa dobra. Aj preto sa rozhodla rozbiehať slovenské Donio. Ako konzultantka sa špecializuje na strategický rozvoj integrovaného fundraisingu a marketingovej komunikácie v organizáciách. Na tieto témy aj prednáša alebo mentoruje.

Za 15 rokov pôsobenia v občianskom, mimovládnom a neziskovom prostredí viedla úspešné kampane, konzultovala alebo spolupracovala na projektoch mnohých organizácií. Ako aktivistka sa podieľala na výzve 50 dní, Postavme sa spoločne či iniciatíve Kto pomôže Slovensku a Kto pomôže Ukrajine.

Komunikácia

Martin Šanta, Národná banka Slovenska

Martin je head of strategy v Národnej banke Slovenska. V oblasti komunikácie má skúsenosti zo súkromného aj verejného sektora. Medzi jeho klientov patrili napríklad ministerstvo financií, O2 a Európska investičná banka.

Desať rokov pracoval ako korešpondent agentúry Reuters so zameraním predovšetkým na ekonomické témy. Klientom pomáhal vytvárať brand identity za pomoci troch kľúčových elementov: story tellingu, naratívu a networkingu. Táto architektúra, postavená na autenticite, je určená ako pre súkromný, tak aj verejný a neziskový sektor.

 

Branislav Ondrášik, ESET

Braňo pracuje 13 rokov v spoločnosti ESET, z toho viac ako osem pôsobil ako PR manažér pre Európu, Blízky východ a Afriku. Momentálne je manažérom komunikácie pre bezpečnostný výskum.

Pred ESETom pracoval vyše desať rokov ako novinár v SME, Hospodárskych novinách, TASR a Novom Čase Nedeľa.  Aj dnes píše do médií ako novinár na voľnej nohe. Študoval žurnalistiku, médiá a komunikáciu na Univerzite Komenského, v americkom Michigane a britskom Leeds. Na vysokých školách tiež roky prednášal. Komunikácii, médiám a žurnalistike sa venuje viac ako 20 rokov. Je autorom zbierky reportáží Ľudia Ukrajiny, ktorá vyšla na prvé výročie ruskej invázie na Ukrajinu.

Veronika Folentová, Denník N

Veronika pracuje 12 rokov v médiách, najskôr v Sme, od roku 2014 v Denníku N. Venuje sa zdravotníctvu, politike aj školstvu, okrem toho s kolegami pripravuje podcasty a reláciu V redakcii a je spoluautorkou knihy rozhovorov Ako byť šťastný? (2022).

V roku 2013 s Jánom Krempaským vyhrali slovenské kolo EU Health Prize for Journalists. V roku 2018 získala čestné uznanie Novinárskej ceny za rozhovor. V roku 2021 získala Novinársku cenu za sériu rozhovorov o covide a Výročnú cenu Literárneho fondu za novinársku tvorbu.

Tvorba biznis modelov

Martina Králová, koučka a mentorka

Martina má bohaté skúsenosti v oblasti marketingu a podnikania zameraného na realizáciu podnikateľskej vízie a nastavovania cieľov. Počas jej pôsobenia v spoločnostiach Orange, Sygic a Telekom získala skúsenosti v oblasti vývoja telekomunikačných, IT a smartphone aplikácií a pracovala ako advisor v KPMG.

Momentálne pôsobí konzultantka pre malé a stredné firmy a mentoruje start upy vo venture fonde G-Force. Jej špecializáciou je najmä digitálna transformácia firiem, rozvoj nových produktov, stratégie pre umiestnenie produktov na trh, predaj a zefektívnenie fungovania tímov a procesov.

Pred pár rokmi si splnila malý veľký sen a spoluzaložila ako investorka lokálny kaviarničky Sväg to go. Okrem štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvovala vzdelávacie programy vo Francúzsku a Nemecku.

Heliodor Macko, SEAK Energetics

Heliodor spoluzaložil a 15 rokov budoval softvérovú firmu Visicom, ktorú (keď mala pobočku v USA a Izraeli a 90 zamestnancov) kúpil americký investor. Teraz sa to pokúša zopakovať s prešovskou firmou SEAK, kde pôsobí ako riaditeľ. SEAK vyrába systém pre inteligentné riadenie osvetlenia pre smart cities a nabíjanie elektromobilov.

 

 

Magdaléna Radová, Impact & Investment Manager Tilia Impact Ventures

Magdaléna je impaktovou a investičnou manažérkou v Tilia Impact Ventures – prvom českom impaktovom VC fonde zameranom na investície do inovácií prispievajúcich k udržateľnému spravodlivejšiemu svetu. Je expertkou na merenie a riadenie dopadu, a biznisovou konzultantkou a mentorkou pre spoločensky prospešné startupy a neziskové organizácie.

Pred Tiliou žila v Luxembursku a zameriavala sa na impaktové investovanie a mikrofinancie v rozvojových krajinách na úrovni fondov a medzinárodných inštitúcií. Má magisterský titul v odbore behaviorálna ekonómia zo Sorbonne univerzity v Paríži, a z ekonómie a financií z Karlovej univerzity v Prahe.

Má vášeň napríklad pre vzdelávacie systémy zamerané na rozvoj schopností a kompetencií potrebných pre život v 21. storočí, posilňovanie žien pre udržatelnejší biznis a svet či inovativne cirkulárne riešenia inšpirované prírodou.

Jozef Petro, Sudolabs

Jozef svoju karíeru začal ako software developer, zameriaval sa hlavne na webové technológie a hybrid mobilné aplikácie (Typescript, React, Node, Infrastructure). Po siedmich rokoch sa presunul do produktového manažmentu, so zameraním na budovanie early-stage digitálnych produktov (idea validation, qualitative user research, go-to-market, low-code & no-code development).

Aktuálne je CEO vo firme Sudolabs ktorá má 90 ľudí a pracuje prevažne s americkými startupmi. Jozef sa venuje témam: finančné plánovanie, B2B sales, dátová veda, podniková kultúra, leadership či operačný manažment.

Jakub Chudík, Assetario

Jakub vyštudoval informatiku a herný dizajn na MIT, kde už počas štúdia založil svoj prvý startup v oblasti biomedicíny a diagnostiky. Momentálne pôsobí ako CTO a co-founder v bratislavkej pobočke amerického startup Assetario, ktorý predáva AI-based produkty zamerané na zlepšenie monetizácie a user acquisition v mobilných hrách a aplikáciách.

Jakub sa primárne venuje machine learning, prouduct a strategy.

Interné procesy

Alena Kanabová, Accenture

Alena počas svojej vyše 25-ročnej kariéry pracovala pre lokálnych aj zahraničných klientov globálnej poradensko-technologickej firmy Accenture v oblastiach firemného poradenstva a systémovej integrácie, vrátane transformačných programov zahŕňajúcich implementácie komplexných IT riešení a zmeny v oblastiach organizácie a procesov.

V súčasnosti je zodpovedná za projekty z oblasti zdravotníctva a verejnej správy v rámci regionálneho technologického centra Accenture. Okrem toho vedie lokálne aktivity Accenture s pozitívnym dopadom na komunitu.

Angažuje sa vo viacerých programoch zameraných na skvalitnenie vzdelávacieho systému na Slovensku. Je iniciátorkou Programu koordinátorov digitálnych kompetencií pre učiteľov, ako aj členkou správnej rady organizácií Teach for Slovakia a Dasato (predtým IAmbitious). Je tiež aktívnou ambasádorkou inklúzie a diverzity v pracovnom prostredí, s dôrazom na rast zastúpenia žien v IT sektore.

Jozef Šovčík, Firts Lego League

Jozef sa po 25 rokoch v IT businesse aktuálne venuje podpore mladých firiem a vzdelavacích projektov. Pôsobí v občianskom združeni First Lego League Slovensko, ktoré organizuje na školach robotickú súťaž FIRST LEGO League.

Ako dobrovoľník pomáhal Nadácii Pontis v programe Budúcnosť INAK a ako mentor v programe Generácia 3.0. Teší ho pomáhať, programovať, zlepšovať procesy a pripravovať stratégie firiem.

 

Martina Kolesárová, Nadácia Pontis

Martina pracuje v Nadácii Pontis sedem rokov, z toho takmer štyri roky ako výkonná riaditeľka. Rozbiehala viacero programov, vrátane internej sociálnej inovácie – programu Budúcnosť INAK, a nastavovala celonadačný fundraising. Je zodpovedná za strategické vedenie a víziu Pontisu.

Profesionálnu kariéru začala po ukončení Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. Pôsobila aj v British Council a v Slovenskej organizácii pre obnoviteľné zdroje energie. Počas zahraničných pobytov v Izraeli a USA pracovala pre konzultačnú firmu v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a celosvetovú Nadáciu Ashoka, ktorá podporuje najlepších spoločenských inovátorov.

Andrea Mešková, Chief People Experience Officer Martinus

Andrea vyštudovala strategický manažment a marketing na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala tiež polročné štúdium na Rijksuniversitat Groningen v Holandsku, kurzy Brief koučingu a tímového koučingu.

V roku 2023 ukončila štúdium personálneho manažmentu CIPD Level 5 a v roku 2009 sa pridala do Martinusu, kde mala na starosti vybudovanie a prevádzku siete kamenných kníhkupectiev a neskôr aj kaviarní.

Po návrate z materskej dovolenky pokračovala v budovaní tímu „Martinus Experience“, ktorý zastrešuje všetky aktivity súvisiace s ľuďmi v Martinuse a ich rozvojom. V roku 2022 získala ocenenie HRLeader.

 


Podporovateľom témy demokracia a transparentnosť je Fond pre transparentné Slovensko.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111