27. 09. 2013 Zodpovedné podnikanie

Odborníci na udržateľnú dopravu: Najlepšie auto pre firmu je auto zdieľané

Odborníci na tému udržateľnej dopravy hovorili s firmami o tom, ako môžu svojich zamestnancov motivovať k využívaniu nízko-emisnej dopravy.

Prečo by mala firma zefektívniť manažment svojho vozového parku a ako môže motivovať zamestnancov k využívaniu alternatívnych foriem dopravy? Na tieto otázky odpovedali odborníci na tému udržateľnej dopravy, Michael Glotz-Richter a Bonnie Fenton, na prvom zo série jesenných seminárov Business Leaders Forum a Nadácie Pontis, ktorý sa konal 25. septembra 2013 v spolupráci s projektom Globálneho environmentálneho fondu a Rozvojového programu OSN (GEF/UNDP) Udržateľná doprava v Bratislave. 

Bratislava dlhodobo zápasí s neúnosným počtom áut jazdiacich po uliciach mesta, ktoré ochromujú dopravu a znečisťujú ovzdušie. Zlá dopravná situácia ovplyvňuje aj firmy, ktoré v hlavnom meste podnikajú. Je bežné, že zamestnávatelia a zamestnanci cestou do práce či na obchodné stretnutia uviaznu v zápche, kde sú vystavovaní stresu a časovým stratám.  Veľké firemné vozové parky si zákonite vyžadujú  vysoké náklady nielen na prevádzku a údržbu vozidiel, ale aj na pohonné hmoty a parkovanie. Ďalším významným faktorom súvisiacim so zvyšujúcim sa podielom osobnej dopravy je nedostatok pohybu zamestnancov, čo vedie k zvyšovaniu chorobnosti a výpadkom z práce.

Čo môžu firmy robiť, aby znížili svoje náklady a zároveň si zabezpečili zdravých a spokojných zamestnancov? Michael Glotz-Richter, hlavný projektový manažér pre udržateľnú dopravu v meste Brémy, uviedol, že zamestnanci počas dňa využívajú iba časť firemných vozidiel. Analýza spoločnosti EcoLibro napríklad ukázala, že firma, ktorá vlastní 41 áut, z nich reálne naplno využíva iba 35. Šesť vozidiel má teda v nákladoch zbytočne. „Kúpili by ste si celú kravu, ak chcete iba pohár mlieka? Prečo potom kupujete auto, keď sa chcete iba zviezť?“ opýtal sa.

Najideálnejším riešením pre firmy je podľa Glotz-Richtera nahradiť firemné vozidlá systémom zdieľania áut, tzv. car-sharingom. Okrem nákladov na samotné autá sa firmy zbavia aj nákladov na s tým súvisiace parkovanie[1]. Zamestnávatelia by mali tiež ponúkať firemné bicykle a motivovať zamestnancov odmeňovaním. Napríklad tých, ktorí neprídu do práce samostatne vlastným autom, ale viacerí zaplnia jedno vozidlo, čiže zdieľajú spoločnú jazdu (tzv. car-pooling); alebo využijú spoje MHD. K intenzívnejšiemu využívaniu hromadnej dopravy podľa Glotz-Richtera zamestnancov motivuje aj to, ak im zamestnávateľ ponúka zľavy na predplatné cestovné lístky MHD, tzv. job tickets.

„Zamestnancov, ktorí využívajú alternatívnu dopravu, odmeňujte za hodnoty a zisky, ktoré Vašej firme prinášajú. Vyhýbajte sa trestaniu ‚neželaných‘ dopravných návykov. Presedlanie na udržateľné formy dopravy nedosiahnete zo dňa na deň,“ povedala zástupcom firiem Bonnie Fenton, konzultantka pre trvalo udržateľnú dopravu.

Vítaným bonusom pre zamestnancov je možnosť školení (napr. ako úsporne jazdiť, čím aj skúsení vodiči jazdili až o  15% úspornejšie), či navýšenie dovolenky. Niektoré americké spoločnosti napríklad odmeňujú svojich zamestnancov  za to, že do práce nechodia autom, a teda nepotrebujú parkovacie miesta.

Bonnie Fenton predstavila aj základné princípy pre budovanie cyklo-infraštruktúry vo firmách. Základom je podľa nej poskytnutie priestorov na bezpečné odstavenie bicyklov. Stojany by mali byť umiestnené na viditeľnom krytom mieste, ľahko dostupnom, dobre udržiavanom a monitorovanom. Aby zamestnávatelia podporili využívanie bicyklov, mali by tiež vybudovať sprchy, prezliekarne, skrinky, prípadne vytvoriť dielňu s náradím, kde si zamestnanci môžu svoje bicykle opraviť. Všetky tieto dodatkové služby by sa mali nachádzať v blízkosti stojanov. Takáto investícia sa im vráti v podobe zdravších a výkonnejších pracovníkov.[1] Firma Infeon and Quimoda z nemeckých Drážďan napríklad znížila percentuálny podiel individuálnej automobilovej dopravy medzi zamestnancami z 68 % na 55 % počas 9 rokov. Ročne tým firma ušetrí 325 eur na cestovných nákladoch na jedného zamestnanca, a zároveň to viedlo k „úspore“ 800 parkovacích miest.      

 

 

    

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111