30. 03. 2015 Zodpovedné podnikanie

Odkloňovacie prvky elektrických vedení ochránia vtáky pred nárazmi

Západoslovenská distribučná zvyšuje viditeľnosť svojich elektrických vedení. Predchádza tak úhynu vtáctva.

©Eero Sarkkinen/flickr.com

Spoločnosť Západoslovenská distribučná sa zapojila v minulom roku do projektu organizácie Ochrana dravcov na Slovensku LIFE 13 – Energia v krajine, ktorý rieši problém kolízie vtáctva s elektrickým vedením. V rámci projektu budú na vytypovaných oblastiach, ktoré sú najrizikovejšie pre vtáctvo z hľadiska nárazov, označené elektrické vedenia viditeľnými, reflexnými prvkami. Tieto, tzv. odkloňovanie prvky, zvýšia viditeľnosť vedení aj v zhoršených poveternostných podmienkach a eliminujú úhyn vtáctva v dôsledku stretu s elektrickým vedením.

Západoslovenská distribučná podporí túto iniciatívu  sumou 120 000 eur. Nejde pritom o prvý projekt, ktorý spoločnosť realizuje. Počas niekoľkoročnej spolupráce s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku, inštalovala spoločnosť na elektrické vedenia ekochráničky, ktoré umožňujú bezpečnejšie dosadanie vtákov na konzoly vzdušných elektrických vedení.

Spoločnosť sa venuje aj problematike hniezdenia bocianov. Za posledných päť rokov bolo preložených, prípadne nadvihnutých z podperných bodov vedení nízkeho napätia vyše 90 hniezd. 

Zdroj: ZSE

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111