07. 04. 2015 Zodpovedné podnikanie

Odpady dneška sú zdrojmi zajtrajška

Budú odpady budúcnosťou európskej ekonomiky?

Je záväzok EÚ o zníženie množstva odpadu o 30 % do 2025 príliš odvážny? Mnohé spoločnosti považujú tieto ciele za prehnané. Keď Európska únia ustupuje z ambicióznych legislatívnych predsavzatí na redukciu odpadu, aké pokrokové opatrenia prerazia múr pesimizmu?

Odpad v skutočnosti nie je nadbytočný materiál ale hodnotná komodita,“ hovorí Marcus Goved, riaditeľ anglickej advokátskej skupiny WRAP. Podľa neho je do roku 2025 kľúčové vybudovanie takzvaného „reprodukovateľného priemyslu“, ktorý pretvára model vyhadzovania na model prinavracania hodnotných zdrojov naspäť výrobcom.

Ako uváza trhová analýza Grand View Research, biznis model globálneho trhu postavený na využívaní odpadu na tvorbu energie môže generovať 37,5 bilióna dolárov do roku 2020.  Za perspektívne sú považované firmy spracúvajúce 100 % rozložiteľných surovín za pomoci pokrokových biotechnológií. Príkladom môže byť spoločnosť LanzaTech, ktorá karbónový odpad mení na biopalivo. (Enzým Eversa dokáže z oleja na varenie vyrobiť bionaftu.)

Na to, aby sa efektívny model reprodukovateľného priemyslu rozbehol správnym smerom, je potrebné budovať ho na moderných technológiách umožňujúcich rýchlejší spôsob separácie materiálov. Spektroskopia infračerveného svetla umožňuje rozlíšiť rôzne druhy umelých hmôt na základe rozdielov v ich škále svetla.

Spoplatnenie spotrebiteľov za množstvo vyhodeného jedla prostredníctvom smart kariet je inšpiratívny model výchovy obyvateľstva úspešne zavedený v juhokórejskom Seoule. Rezidenti obdržali karty obsahujúce čipy s ich kontaktými údajmi, ktorými sa identifikujú na smart odpadkový kôš so zabudovaným vážením. Následne sú vyfakturovaní za vložený odpad.

Spolu so spotrebiteľmi, aj predajcovia by mali zobrať zodpovednosť za recyklovateľnosť obalových materiálov, hovorí MacKerron riaditeľ CSR programu As You Sow Foundation. US Carton Councile, priemyselná asociácia, poskytuje granty pre triediace zariadenia, technickú podporu materiálovej obnovy či zaistenie trhu.

Budovanie reprodukovateľného priemyslu musí byť tripartitná spolupráca podporená štátnym príkazom vyzývajúcim k zodpovednému správaniu všetkých hráčov.

Článok pripravila Janka Mikudová, stážistka v tíme zodpovedného podnikania v Nadácii Pontis. Za fotografiu na domovskej stránke ďakujeme Martinovi Kenny/flickr.com.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111