04. 05. 2023 Sociálne inovácie

Odštartovali sme vzdelávanie organizácií v Impact Lab Inkubátore

„Počúvam mnoho inšpiratívnych projektov, už len zosieťovať sa je pre mňa veľkou pridanou hodnotou,“ skonštatoval jeden z účastníkov Impact Lab Inkubátora.

S nadšenými a angažovanými ľuďmi z 21 organizácií z celého Slovenska sme sa stretli vo Zvolene. Vypočuli sme si o ich práci, cez ktorú sa venujú podpore regiónov, vzdelávaniu pedagogickej komunity, ľuďom so znevýhodnením, seniorom, rozvoju láskavých vzťahov v školách, integrácii utečencov, dostupnosti transparentných informácií a mnohým ďalším, pre našu spoločnosť, kľúčovým témam.

V Impact Labe pomáhame organizáciám rásť – aby sa ich riešenia spoločenských problémov šírili ďalej a silnel ich potenciál. Počas šiestich týždňov preto účastníkov Inkubátora prevedieme sériou vzdelávacích workshopov.

Začali sme základnými témami – definícia vízie a misie organizácie, teória zmeny, ktorými previedli naši kolegovia Norbert Maur a Dominika Hroššová.

Okrem vzdelávania bolo príjemnou súčasťou workshopu prepájanie organizácií, nadviazanie nových kontaktov, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, ktorí našli veľa spoločných prienikov.

Vzdelávanie organizácií pokračuje ďalšími témami:

11. 5. 2023
Sledovanie dopadu a systémová zmena
Norbert Maur a Dominika Hroššová (Nadácia Pontis)

18. 5. 2023
Fundraising a finančný manažment
Richard Fekete a Jana Vlašičová (Slovenská sporiteľňa)

25. 5. 2023
PR a komunikácia
Helena Windisch (Heineken Slovensko, a.s.)

Strategický manažment
Andrej Orogváni (ING)

1. 6. 2023
Projektový manažment
Stanislav Gondzur (DELL)

8. 6. 2023
Základné HR procesy
Dominik Vačok (Phillip Morris)

Operačný manažment
Mária Hochelová a Barbora Pálešová (ING)


Podporovateľom témy demokracia a transparentnosť je Fond pre transparentné Slovensko.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111