25. 05. 2017 Nadácia Pontis

Okolie Chorvátskeho ramena je opäť čistejšie

Wifi router, spodná bielizeň, fľaše od alkoholu, vrecúška so psími exkrementmi a najmä plastový odpad. To boli „úlovky“ z Chorvátskeho ramena.

Miestny úrad zabezpečil pracovné pomôcky a jeho pracovníci sa pridali k dobrovoľníkom.

Na úseku medzi novou Billou a Kauflandom sme stretli seniorov z Denného centra na Gercenovej, ktorí si pochvaľovali pekné počasie, ale hromžili na fajčiarov, lebo ohorky špatili okolie takmer každej lavičky a ich zbieranie bolo poriadne prácne. O kus ďalej sme videli loviť z ramena smeti členov OZ My sme Petržalka, oboch zástupcov starostu – Jána Bučana i Michala Radosu aj niekoľkých petržalských poslancov. Pracovníci štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku čistili rameno nielen z brehu, ale aj z člna od smetí aj od napadaných konárov.

Žiaci 7. A zo ZŠ Tupolevova s pani učiteľkou Dagmar Sýkorovou, ktorí mali na starosti úsek od Medissima k Technopolu, si evidentne užívali dopoludnie na slniečku a zbierali aj odpad zo zatepľovania domov, ktorý k brehom odfúkol vietor.

Kolektívu z Denného centra na Strečnianskej počas nášho stretnutia chýbala horlivá kolegyňa, ktorá sa im v zápale zbierania smetí zatúlala medzi paneláky.

Zbieranie smetí si spríjemňovali hudbou žiaci zo ZŠ Holíčska v sprievode pani učiteľky Heleny Kovačíkovej, ktorá nám prezradila, že škola sa zameriava na environmentálnu výchovu a toto jej vlastne jej praktická časť.

Posledný úsek od Dolnozemskej po Medissimo vyčistili žiaci 4. B zo ZŠ Turnianska. My sme ich zastihli počas, určite zaslúženej, pauzy. Ako nám povedala ich triedna učiteľka Renáta Macákova, o úsek sa starajú počas celého roka niekoľkokrát, majú ho totiž spolu s ďalšími školami „adoptovaný“. Zároveň potvrdila slová ostatných dobrovoľníkov, že smetí nebolo veľa, keďže v apríli rameno a jeho okolie čistili potápači z klubu Octopus, petržalskí školáci, vodáci z klubu Dunajčík a športové kluby.

Napriek tomu i po májovom čistení odviezli od Chorvátskeho ramena a následne zlikvidovali pracovníci Miestneho podniku verejnoprospešných služieb 660 kg vyzbieraného odpadu. Všetkým viac ako 150 žiakom, študentom, seniorom, zamestnancom úradu, Petržalčanom aj obyvateľom iných mestských častí, ktorí sa na čistení zúčastnili, preto patrí veľké ĎAKUJEME.

Petržalské dobrovoľnícke aktivity

V súčasnosti oddelenie životného prostredia miestneho úradu úspešne spolupracuje s viacerými dobrovoľníckymi organizáciami. Ide najmä o Bratislavské dobrovoľnícke centrum, DM Spoločne (DM-Drogerie markt) a nadácia PONTIS – Naše mesto. Mestská časť sa zapojila projektom „Dobrovoľnícko-environmentálne aktivity v Petržalke“ do programu „Naše mesto 2017 “. Náš projekt bol zaradený medzi podporené.

A o aké konkrétne aktivity ide? Natieranie mobiliáru v Sade Janka Kráľa, natieranie kvetináčov na Fedinovej ulici a čistenie lesa pri dostihovej dráhe. Aktivity sú naplánované na 9. júna. Lokalitu medzi Veľkým a Malým Draždiakom budú čistiť spolu s dobrovoľníkmi zo spoločnosti Deloitte v rámci akcie IMPACT DAY. Okrem spomínaných organizácií sa do dobrovoľníckych aktivít hlásia aj rôzne iné súkromné spoločnosti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111