19. 02. 2024 Zodpovedné podnikanie

OLO: Ochrana životného prostredia sa bude terajších detí týkať aj v ich dospelosti, preto v KOLO začíname už edukáciou predškolákov

Spoločnosť OLO vytvorila lovebrand – mestské re-use centrum KOLO, ktoré má potenciál inšpirovať ostatné mestá na Slovensku.

Z 23. ročníka udeľovania prestížnych ocenení Via Bona Slovakia si cenu v kategórii Zelená firma odniesla spoločnosť OLO za cirkulárne riešenie a odvahu vytvoriť projekt bez legislatívnych nástrojov. V Bratislavskom centre opätovného použitia KOLO dostávajú druhú šancu zachovalé predmety, ktoré sú stále využiteľné, no zároveň už nepotrebné pre svojich súčasných majiteľov.  Projekt tak podporuje ďalšie využitie predmetov a predchádza tak vzniku odpadu. KOLO má navyše aj komunitný rozmer. Jeho súčasťou je osvetové a kreatívne centrum HUB cirkulárnych myšlienok a nápadov, v ktorom prebieha napríklad aj vzdelávanie detí z bratislavských škôl. Centrum tiež spolupracuje s neziskovým sektorom a integruje ľudí znevýhodnených na trhu práce. Či sú pre ľudí stále enviromentálne témy zaujímavé, ako vznikla myšlienka vytvoriť re-use centrum aj do akej miery je využívané, nám porozprávala Martina Čechová, manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO.

Stali ste sa víťazom ocenenia Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Zelená firma. Čo pre vás znamená zisk tohto ocenenia? 

Ocenenie vnímame ako naozaj významné uznanie aktivít, ktorým sa v oblasti udržateľnosti venujeme. Je to zároveň potvrdenie, že naše snahy o ochranu životného prostredia a zelené iniciatívy sú významné nielen pre nás, ale aj komunitu odpadového hospodárstva, v ktorej pôsobíme.

Sú environmentálne témy pre bežných ľudí zaujímavé? Nie sú nimi už presýtení? 

Aj keď zrejme nedokážeme osloviť všetkých, všímame si, že záujem obyvateliek a obyvateľov o environmentálne témy je vysoký. Ochrana životného prostredia sa bude terajších detí týkať aj v ich dospelosti, preto v KOLO začíname už edukáciou predškolákov. Naše aktivity nezostávajú pri povedomí, ale majú priamy dopad aj v praxi.

Čo bolo vašou motiváciou pri rozbiehaní re-use centra? Aké boli najväčšie výzvy a obavy? 

Hlavná myšlienka vzniku stabilného re-use centra sa formovala v stratégii HM SR Bratislavy. Cieľom bolo vytvorenie modernej platformy, kde sa bude predchádzať vzniku odpadu predlžovaním životného cyklu vyradených predmetov, ktoré sú ešte stále vhodné na ďalšie použitie. Rovnako dôležitou motiváciou je edukácia a zmena vnímania problematiky odpadov s dôrazom na zodpovednosť jednotlivca. Aj obyvatelia Bratislavy majú možnosť ovplyvniť udržateľnosť.

Naplnil projekt KOLO vaše očakávania? Je mestské re-use centrum využívané ľuďmi naplno?  

Priznávame, že projekt KOLO prekonal všetky očakávania. Naše mestské re-use centrum má nielen environmentálny a edukačný, ale aj sociálny a komunitný rozmer. Sme nadšení, že sa nám podarilo vytvoriť komunitu, ktorá sa úprimne zaujíma o environmentálne témy a opätovné používanie vecí. Táto komunita stále rastie a naberá na sile. Doteraz sme v KOLO zaznamenali viac ako 110 000 návštev. V priemere k nám za mesiac príde 11 000 ľudí.

Máte ďalšie plány v oblasti udržateľnosti? Ďalšie zelené projekty, nápady, ktoré vznikajú napríklad aj v HUB-e cirkulárnych myšlienok? 

V KOLO neustále pokračujeme v práci na našich cirkulárnych aktivitách a ďalších inovatívnych riešeniach v oblasti udržateľnosti. Nesmiernu inšpiráciu a podporu máme v členoch cirkulárneho HUB-u, kde tieto myšlienky vznikajú a realizujú sa. Z posledných spoluprác môžeme spomenúť napr. zber a recykláciu cigaretových ohorkov na bratislavských podujatiach v spolupráci so spoločnosťou ECOBUTT, či materiálnu pomoc KOLO pre rodiny pod organizáciou Jeden rodič. V krátkom čase pripravujeme aj otvorenie druhého KOLO v Karlovej Vsi, čím sa zase o kúsok priblížime obyvateľom v inej časti mesta.

Čo bude podľa vás pre firmy najväčšou výzvou v téme zodpovedného podnikania v roku 2024? 

Riešenia pretaviť do reálnych výsledkov a nezostať len pri povinnosti reportingu. Zároveň nestratiť odvahu a zmysel nášho úsilia. 😊

Ani vám nie sú zelené témy ľahostajné a podporujete udržateľnosť na Slovensku v praxi? Nominujte aj vy svoju firmu na ocenenie Via Bona Slovakia 2023 v kategórii Zelená firma. Nominácie uzatvoríme 11. marca 2024.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111