21. 11. 2016 Zodpovedné podnikanie

Opäť hľadáme hviezdne projekty v oblasti zodpovedného podnikania

Nadácia Pontis už sedemnástykrát hľadá firmy, ktoré robia poctivý a zodpovedný biznis. Nominácie na Via Bona Slovakia 2016 sú otvorené do 20.1.2017.

Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2015 na fotografii spolu s prezidentom Slovenskej republiky

„Sme veľmi radi, že na Slovensku pribúdajú firmy, ktoré robia biznis férovo a zodpovedne. Firmy, ktoré si vážia svojich ľudí a snažia sa ich motivovať i aktívne zaangažovať do svojich zodpovedných projektov. Firmy, ktoré zveľaďujú svoje okolie a zlepšujú život komunity, v ktorej pôsobia. Firmy, ktoré nielen neničia životné prostredie a krajinu okolo seba, ale tiež prinášajú pozitívnu zmenu pre ľudí a Slovensko. Práve tieto firmy, ktoré robia zodpovedné aktivity nad rámec, ktorý od nich vyžaduje zákon, hľadáme aj tomto ročníku ocenenia Via Bona Slovakia,“ vysvetľuje Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

Tento rok si posvietime na sociálne inovácie

Nadácia Pontis oceňuje firmy za ich výnimočné projekty v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie už od roku 1998. V tomto ročníku nadácia udelí ocenenie Via Bona Slovakia v šiestich kategóriách, novinkou bude špeciálna Cena za sociálne inovácie. „Chceme zdôrazniť projekty, ktoré adresujú dôležitý spoločenský problém a majú potenciál zmeniť prístup k riešeniu danej témy. V tejto špeciálnej cene odborná hodnotiaca komisia vyberie projekty, ktoré prekonávajú tradičné nazeranie na rozdelenie rolí medzi jednotlivými sektormi a ktoré spoluprácou medzi súkromným, štátnym a neziskovým sektorom vytvárajú sociálnu, ako i ekonomickú pridanú hodnotu, a prispievajú tak k spoločnému dobru,“ vysvetľuje Lenka Surotchak. Sedem spomínaných cien udeľuje nezávislá porota zložená zo zástupcov biznisu, štátnej sprá­vy, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií na základe nominácií firiem a ich osobných prezentácií. Tento rok Nadácia Pontis opäť udelí aj Cenu verejnosti, o ktorej budete môcť hlasovať i Vy na webovej stránke hlavného mediálneho partnera.

Šancu majú i menšie firmy z regiónov

V roku 2015 sa o ocenenie Via Bona Slovakia uchádzalo 75 projektov. Najväčší počet nominácií (18) pritom zaslali zástupcovia do kategórie malých i stredných firiem z rôznych regiónov Slovenska. „Naša krajina bude prosperovať len vtedy, keď sa o ňu všetci budeme starať. Sme veľmi radi, že mnohé menšie firmy si to uvedomujú a prinášajú svojim poctivým podnikaním hodnoty do spoločnosti aj v ekonomicky slabších regiónoch. Aj prostredníctvom nášho ocenenia chceme ukázať, že je veľa malých podnikateľov, ktorí sa starajú o svojich zamestnancov, partnerov a podporujú aktivity vo svojom okolí,“ dodáva Lenka Surotchak.

Minulý rok získala cenu v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma advokátska kancelária TaylorWessing, ktorá sa snaží zlepšovať právne prostredie na Slovensku a bojovať proti korupcii systematickými riešeniami. Spoločnosť navyše poskytuje poradenstvo mimovládnym organizáciám a médiám, zodpovedne pristupuje k výberu svojich zamestnancov a k ich kontinuálnemu vzdelávaniu, a pomáha startupom, ktoré majú potenciál napomôcť slovenskému podnikateľskému prostrediu.

Za svoj inšpiratívny projekt v kategórii Zelená firma bola ocenená spoločnosť JRK Waste Management, ktorá sa snaží prostredníctvom svojho projektu „Pre menej odpadu“ aktívne spolupracovať so samosprávami a jednotlivcami na podpore domáceho kompostovania. Firme sa v roku 2015 podarilo znížiť množstvo skleníkových plynov o viac ako 4000 ton a predísť skládkovaniu takmer 650-tisíc hektolitrov biologicky rozložiteľného odpadu.

S výnimočným projektom prišla i malá stavebná firma Obnova, ktorá získala ocenenie v kategórii Dobrý partner komunity. Firma poskytuje komplexnú obnovu a revitalizáciu historických stavieb a v duchu hesla „Pamätáme na pamiatky“ sa snaží zvyšovať informovanosť verejnosti o kultúrnom dedičstve. Jej portál Obnova.sk bol do príchodu sociálnych sietí prakticky jediným online informačným zdrojom podobného typu v rámci bývalého Česka a Slovenska. Fungovanie portálu zachránilo niekoľko desiatok pamiatok poskytnutím vhodných informácii vo vhodnom čase. Kam firmu posunulo získanie ocenia Via Bona Slovakia? „Pracujeme na nových projektoch. Rozbehli sme predaj produktov využiteľných v oblasti obnovy pamiatok, ale aj pri  udržateľnej výstavbe budov. Ide napríklad o ľanové farby, ktoré majú výbornú výdatnosť, prakticky neobmedzenú trvanlivosť, tým sa znižuje množstvo obalového materiálu, ktorý je nutné recyklovať,“ odpovedá Michal Hrčka, konateľ v spoločnosti Obnova.

Podrobné informácie o ocenení aj nominačné hárky nájdete na www.viabona.sk.

Aj vy môžete rozhodnúť o víťazovi ocenenia Via Bona Slovakia

Natrafili ste na zaujímavý produkt, ktorý je šetrný k životnému prostrediu? Ste hrdým zamestnancom malej či veľkej firmy, ktorá sa príkladne stará nielen o svojich ľudí, ale i okolitú komunitu? Viete o sociálnej inovácii, ktorou firma pomocou kreatívnych biznis modelov či spoluprácou s neziskovým sektorom prináša viditeľnú pozitívnu zmenu v našej spoločnosti? Pošlite nám Váš tip! Stačí, ak napíšete na bit.ly/ViaBonaTip názov firmy, ktorá Vás inšpirovala a stručne zdôvodnite, prečo si zaslúži ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2016.

Kategórie ocenenia Via Bona Slovakia

Hlavné ceny za celkový prístup v zodpovednom podnikaní a firemnej filantropii za rok 2016

Ceny za projekty v oblasti zodpovedného podnikania za rok 2016

Cena za sociálne inovácie

Cena verejnosti

Ktoré termíny si treba poznačiť do kalendára?

20. január 2017

Uzatvárame prijímanie nominácií.

8. – 9. február 2017

Prvé kolo hodnotenia – komisie vyberú najlepšie nominácie za rok 2016 v daných kategóriách ocenenia Via Bona Slovakia.

15.  – 16. február 2017

Firmy zo shortlistu prezentujú svoje projekty pred komisiami, ktoré vyberajú víťazov.

Apríl 2017

Na slávnostnom galavečeri vyhlásime víťazov ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2016.

Ocenenie Via Bona Slovakia 2016 podporujú:

 

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111