17. 03. 2022 Zodpovedné podnikanie

Orange: Neriešené psychické problémy skracujú život v priemere o 7,5 roka

Spoločnosť chce svojimi aktivitami prispieť k tomu, aby téma duševného zdravia nebola viac podceňovaná.

Orange Slovensko už od začiatku koronakrízy reagoval na alarmujúce dáta o dlhodobých vplyvoch pandémie na duševné zdravie. Práve za vyzdvihnutie závažnosti tohto problému a snahu o jeho systémové riešenie získala spoločnosť ocenenie Via Bona Slovakia 2020 v kategórii Dobrý partner komunity. O tom, prečo je dôležité venovať pozornosť duševnému zdraviu a aké aktivity Orange podporuje, sme sa porozprávali s Andreou Ungvölgyi, správkyňou Nadácie Orange.

Uplynulý rok ste zvíťazili v kategórii Dobrý partner komunity. Čo pre vás zisk tohto ocenenia znamená?

Sme zaň nesmierne vďační. Je to obrovské ocenenie našej práce, nášho prístupu a odhodlania venovať sa náročnej téme. Posilnilo v nás presvedčenie, že vydať sa na túto cestu, ktorá bola od samého začiatku viac než dobrodružná, bolo správne rozhodnutie.

Ocenenie ste získali za vyzdvihnutie závažnosti problému duševného zdravia a snahu o jeho systémové riešenie. Čo bolo vašou motiváciou angažovať sa práve v téme duševného zdravia?

Venovať pozornosť duševnému zdraviu považujeme za absolútne nevyhnutné. Zvýšený výskyt depresie označuje Svetová zdravotnícka organizácia za epidémiu 21. storočia. Podľa ostatného prieskumu Ligy za duševné zdravie každý štvrtý až piaty Slovák priznáva pomerne časté prejavy úzkosti a iné ťažkosti. Drvivá väčšina Slovákov však považuje duševné poruchy za hanbu. V našej spoločnosti pretrváva silná stigma, ktorá sa môže postupne rozplynúť, iba ak neprestaneme seba a svojich blízkych vzdelávať a citlivo sebe a iným načúvať.

Až 67 % ľudí na Slovensku nerozumie tomu, čo starostlivosť o duševné zdravie znamená a čo by od systému mali očakávať. Pritom neriešené psychické problémy nám skracujú život v priemere o 7,5 roka. Ale systém na ich riešenie je poddimenzovaný. Pandémia tento stav umocnila. Keď sa na nás s v marci 2020 obrátilo IPčko s prosbou o pomoc, museli sme reagovať. Ich internetová poradňa čelila obrovskému náporu kontaktov. Ponúkli riešenie – vytvorenie novej krízovej linky. A tak sme začali písať spoločný príbeh, do ktorého sa pridávali ďalší.

Čo sa vám v spolupráci s partnermi podarilo dosiahnuť?

Novú krízovú linku pomoci – v podstate malé call centrum – sme pre IPčko zriadili v rekordnom čase 12 dní, štandardné riešenie trvá aj mesiac. Pridali sme k nej aj aplikáciu na videoporadenstvo, ktoré na Slovensku nemá obdobu. Zároveň sme finančne podporili aj Linku detskej istoty, ktorej technické riešenie zabezpečujeme od jej vzniku, aj linku Nezábudka, ktorú prevádzkuje Liga za duševné zdravie. Podarilo sa nám prvýkrát spojiť zástupcov týchto najväčších profesionálnych liniek pomoci, aby médiám spoločne verbalizovali neudržateľnú situáciu, v ktorej sa nadchádzajú.

Neskôr sme ich prvýkrát posadili za jeden stôl vo verejnej diskusii so zástupcami relevantných ministerstiev, aby otvorene hovorili o potrebe tvorby systémového riešenia. Koniec koncov, duševné zdravie sa vyskytlo aj v programovom vyhlásení vlády. Ukázalo sa, že debata naštartovala ďalšie a pomoc zo strany štátu sa začala postupne kreovať. Vznikla Rada vlády SR pre duševné zdravie, téma je finančne vymedzená aj v Pláne obnovy, tvorí sa Národný program duševného zdravia. Za prvý rok existencie krízovej linky pomoci IPčko zaznamenalo vyše 56 000 kontaktov, z toho len na našej telefonickej linke 0800 500 333 poskytlo 8 889 poradenstiev. Je to smutno-krásna štatistika. Ak dáme navyše do kontextu aj to, že ďalších takmer 60 000 kontaktov z kapacitných dôvodov vybaviť nemohli. Ale ako povedal Marek Madro z IPčka, nevie si predstaviť, ako by to bez linky spoločnosť ustála.

Aké ďalšie aktivity okrem zriadenia linky pomoci sa vám podarilo uskutočniť?

Pre tak delikátnu tému, akou je duševné zdravie, je zásadná spolupráca a konštruktívny dialóg s odborníkmi. Hovorili sme s nimi aj na prvom online Festivale pre dušu, ktorý sme s Nadáciou Orange a IPčkom usporiadali v apríli 2021, s veľmi pozitívnou odozvou. V úvodnej diskusii vystúpila aj pani prezidentka Zuzana Čaputová. Záznam festivalu je dostupný na stránke nadaciaorange.sk. Prispeli sme k vzniku Klubu Machovisko, ktorý ako prvé kontaktné miesto v Bratislave poskytuje najmä mladým ľuďom anonymný, bezpečný priestor a ponuku voľnočasových aktivít. Môžu doň prísť aj v hraničnej krízovej situácii a dostanú odbornú stabilizáciu a pomoc.

Podporili sme tiež výjazdový intervenčný tím IPčka, ale aj projekt Zippyho kamaráti posilňujúci duševné zdravie detí už v materských školách. Dostávať tému bližšie k ľudom sa nám osvedčilo aj na letných festivaloch. Sme presvedčení, že starostlivosť o duševné zdravie nevyhnutne patrí aj do prostredia škôl. V októbri 2021 sme otvorili pilotný ročník grantového programu Zdravá duša školy, s cieľom prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov. Zaznamenali sme obrovský záujem a prijali až 254 projektov. V neposlednom rade rozvíjame interný program starostlivosti o našich zamestnancov.

Aké sú vaše ďalšie ciele/výzvy v téme duševného zdravia? Plánujete sa angažovať v téme aj naďalej? Ako?

Krízové linky poskytujú bezplatnú, anonymnú, nonstop odbornú psychologickú pomoc a odhodlali sme sa im pomáhať dlhodobo. Tému sme zaradili medzi strategické priority Nadácie Orange. Naším cieľom je prispieť k destigmatizácii duševného zdravia, podporovať efektívne riešenia pomoci, zvyšovať povedomie verejnosti o tom, že ak je naše mentálne prežívanie vystavené zvýšenému stresu, je normálne, ak sa necítime dobre a je normálne o tom hovoriť. Čaká nás ešte veľa práce.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.