28. 02. 2024 Zodpovedné podnikanie

Orange: Uvedomujeme si, že 90 % pracovných príležitostí v budúcnosti si bude vyžadovať aspoň základné digitálne zručnosti

Zmierňovanie digitálnej priepasti medzi rodičmi a ich deťmi aj zvyšovanie bezpečnosti na internete sú témy, ktorým sa spoločnosť Orange aktívne venuje.

Spoločnosť Orange Slovensko sa stala víťazom ocenenia Via Bona Slovakia v kategórii Férový hráč na trhu vďaka svojmu systematickému úsiliu zmierňovať digitálnu priepasť medzi rodičmi a deťmi a aktivitám zameraným na poskytovanie vzdelávania v oblasti bezpečnosti na internete. Orange dlhodobo rozvíja osvetovo-vzdelávací program, ktorý sa zameriava na to, ako deti trávia čas v online priestore a ako im dospelí môžu pomôcť cítiť sa v ňom bezpečne.

Spoločnosť tiež otvorila grantový program prostredníctvom svojej Nadácie Orange, ktorý poskytuje podporu tematickým projektom základných a stredných škôl, ako aj mimovládnym organizáciám. Okrem toho školám poskytla bezplatné workshopy a tematické diskusie a témy digitálnej bezpečnosti priniesla aj na letné festivaly. V roku 2022 uviedla službu Online ochrana, ktorá predchádza prístupu k škodlivému obsahu na webe, čím prispieva k bezpečnosti zákazníkov a zákazníčok ešte predtým, ako by sa mohol dostať do ich zariadení. O týchto aktivitách sme sa porozprávali so CSR expertkou a správkyňou Nadácie Orange Andreou Ungvölgyi.

Stali ste sa víťazom ocenenia Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Férový hráč na trhu. Čo pre vás znamená zisk tohto ocenenia? 

Ocenenie Via Bona Slovakia si nesmierne vážim. Jeho získanie je obrovským zadosťučinením vo viacerých ohľadoch. Je dôležité z hľadiska významu našej dlhodobej práce, ktorú uznali odborníci a odborníčky a je úspechom spomedzi silnej konkurencie nominovaných firiem v kategórii. Nezanedbateľnou súčasťou je aj samotný proces prípravy nominácie a jej obhajoby pred komisiou. Nadácia Pontis, vďaka profesionálnemu prístupu so zmyslom pre detail, rokmi vybudovala prestížne ocenenie, ktoré vo svojej oblasti na Slovensku nemá konkurenciu. V Orange-i sme jeho hrdým držiteľom. 😊

Ako Orange Slovensko pristupuje k zmierňovaniu digitálnej priepasti medzi rodičmi a deťmi?

Citlivo vnímame vývoj v spoločnosti a trendy, reagujeme na dáta a prieskumy, zaujímajú nás názory odborníkov a odborníčok. Uvedomujeme si, že 90 % pracovných príležitostí v budúcnosti si bude vyžadovať aspoň základné digitálne zručnosti. Tie sú nevyhnutné nielen pre uplatnenie sa na trhu práce a kariérny rast, ale stále viac aj v bežnom živote. Cítime zodpovednosť prispieť k znižovaniu digitálnej nerovnosti a rodovej digitálnej priepasti, aby malo každé dieťa a mladý človek, bez ohľadu na sociálno-ekonomické zázemie, typ navštevovanej školy či pohlavie, možnosť rozvíjať svoje digitálne zručnosti. S týmto prístupom realizujeme mnohé aktivity spolu s našou Nadáciou Orange.

Neoddeliteľnou súčasťou podpory rozvoja digitálnej gramotnosti je aj prevencia nástrah súvisiacich s používaním technológií. V tejto téme dlhodobo rozvíjame osvetovo-vzdelávací program Bez nástrah online. Na špecializovanej stránke www.beznastrah.online prinášame rodičom odborné rady a odporúčania, ako chrániť deti v online priestore, ako s nimi komunikovať o rizikách a riešeniach prípadných problémov a ako pre nich vytvárať bezpečný priestor v rodine tak, aby sa aj internetová bezpečnosť stala súčasťou výchovy.

Ako sú školy a mimovládne organizácie zapojené do vašich osvetových aktivít a aký dopad to má na komunitu? 

Školám a mimovládnym organizáciám umožňujeme uchádzať sa o podporu z Nadácie Orange – napríklad v grantovom programe Digitálna budúcnosť. Program má ambíciu podporiť naštartovanie či pokračovanie programov formálneho vzdelávania v školách, ale aj v čase mimo povinného školského vyučovania. Poskytovaná finančná podpora slúži na rozvoj základných zručností a vedomostí potrebných pre každodenný život detí a mladých, pokročilé či expertné zručnosti a vedomosti reagujúce na záujmy a budúce pracovné zameranie, digitálnu tvorivosť detí, mladých ľudí, ale tiež dievčenských skupín, ktoré sú často málo motivované. S mnohými mimovládnymi organizáciami uzatvárame strategické partnerstvá s cieľom výraznejšieho dopadu na špecifické cieľové skupiny.

Ako vnímate prínos webového portálu Bez nástrah online?  A aká je odozva rodičov a detí na osvetové projekty v rámci virtuálnej bezpečnosti? 

Portál prináša množstvo autorského obsahu. V článkoch a vo video rozhovoroch s odborníkmi a psychológmi, ktoré majú aj svoju samostatnú audio verziu, prinášame veľa užitočných rád. Návštevnosť stránky výrazne stúpa. Tému sa v rôznych formátoch a diskusiách snažíme približovať verejnosti, rodičom, učiteľom a učiteľkám, pričom otvárame najrôznejšie oblasti online bezpečnosti. Takými sú napríklad stret detí a mladých ľudí s nevhodným obsahom, kyberšikanou, kybergroomingom, online radikalizáciou, vplyv sociálnych sietí na ich psychický vývoj, sklon k závislostiam a mnohé ďalšie. Každé stretnutie s rodičmi, každá reakcia na náš obsah, každý kontakt v bezplatnej anonymnej online poradni nás utvrdzujú v tom, že téma je výsostne aktuálna a bytostne sa dotýka prevažnej väčšiny z nás. Aj preto jej v Orange-i budeme venovať pozornosť aj naďalej.

Čo bude podľa vás najväčšou výzvou v téme CSR/ESG v roku 2024? 

V našich nosných CSR/ESG aktivitách sme konzistentní, rozvíjať ich budeme aj v tomto roku, pričom veľa nášho úsilia budeme smerovať do iniciatív v oblasti cirkulárnej ekonomiky, znižovania emisií CO2 a spotreby elektrickej energie. A prirodzene – budeme reflektovať všetky požiadavky pre reporting. 😊

Vyniká vaša firma prístupom k zákazníkom a zákazníčkam, odberateľom, dodávateľom a k ďalším stakeholderom, ktorý by mohol byť inšpiráciou a vzorom pre ostatné spoločnosti. Nominujte sa na ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Férový hráč na trhu do 11. marca 2024.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111