26. 08. 2014 Nadácia Pontis

Oslavy v Haliči voňali špecialitami i hlinou

Aj vďaka Nadačnému fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

Každý rok sú jedinečné. Obecné oslavy v Haliči sú medzi ľuďmi obľúbené.

Podzámocké námestie v Haliči sa v sobotu 16. júla začalo zapĺňať nielen remeselníkmi, ktorí prišli predviesť svoje umenie, ale i návštevníkmi. Po dlhom čase prvý deň bez dažďa pomohol pripraviť vydarené obecné oslavy.

Vďaka príspevku z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v NadáciiPontis si návštevníci slávností mohli prezrieť aj ukážky prác remeselníkov v nových jarmočných stánkoch či pripomenúť si dlhú a bohatú tradíciu haličského hrnčiarstva prostredníctvom panelovej výstavy vo vestibule kultúrneho domu.

Neostalo však len pri teórii, keďže pod vedením hrnčiarskeho majstra Františka Špičku si odvážlivci z radov detí aj dospelých mohli vyskúšať prácu na hrnčiarskom kruhu a svoje výtvory si následne mohli vziať domov. Pestrý program bol pripravený aj pre deti v tvorivých dielňach. Zaujalo chodúľové divadlo i maľovanie na tvár.

Na pódiu sa vystriedalo mnoho účinkujúcich a hudobných skupín vrátane domácej hudobnospeváckej skupiny Haličan, bratov Gibaľovcov či súrodencov Rendekovcov. Tancom zaujala tanečná skupina Dance Attack z Lučenca. Po skupinách Country Limit Club, Revolucie a Eminent večerný program vyvrcholil už pod hviezdnou oblohou chytľavým vystúpením skupiny Kochanski.

Celý deň sa niesol v družnej nálade, rozhovoroch pri chutných jarmočných špecialitách a nápojoch. Nedeľa patrila už tradičnému volejbalovému turnaju a vydarené slávnosti v Haliči zakončili slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval misionár až z ďalekého Uruguaja. Vôňa hliny, ktorá sa vďaka spomienke na hrnčiarov niesla Haličou počas týchto slávností, snáď nevymizne, a ktovie, možno bude inšpiráciou pre postupný návrat hrnčiarov do Haliče.

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri prípravách slávností a už teraz sa tešíme na tie budúcoročné.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111