03. 12. 2015 Nadácia Pontis

Osobnosti na Slovensku chcú pomáhať

Osobnosti vidia potrebu pomoci najmä v podpore vzdelávania a v riešení korupcie na Slovensku.

Najvýznamnejší vzor pre osobnosti vo filantropii je súčasný prezident Andrej Kiska

Najvýznamnejšie osobnosti z oblasti biznisu, športu, kultúry, politiky, či akademickej sféry a médií sme sa opýtali, ako vnímajú filantropiu na Slovensku.

Osobnosti pomáhajú darovaním peňazí i svojho času

Prieskum sme realizovali anonymne, s Agentúrou FOCUS. Vyplynulo z neho, že takmer 95 % oslovených respondentov sa považuje za filantropov, pričom najčastejšie pomáhajú darovaním peňazí (81,5 %), svojho času a práce (72,7 %) alebo odovzdávaním svojho know-how (67,8 %).

„Za darovaním a pomocou sú dva hlavné motivátory. Oslovení pomáhajú, aby bol svet okolo nich lepší a radostnejší (57,6 %) a pomoc druhým cítia ako svoju morálnu povinnosť (56,6 %),“ povedal Martin Slosiarik z Agentúry FOCUS.

Vedie pomoc slabším a ľuďom v núdzi

Osobnosti sa v rámci svojej pomoci najčastejšie prikláňajú ku prevencii a strategickým riešeniam spoločenských otázok, ktoré Slovensko trápia (spolu 38,1 %). O potrebe rovnocenne konať dobročinnosť a charitu a zároveň podporovať prevenciu a strategické riešenia uvažuje 31,2 % opýtaných. Najčastejšími oblasťami pomoci, na ktoré v súčasnosti prispievajú, sú sociálne služby (63,9), vzdelanie a výskum (61 %) a prekonávanie chudoby (51,2 %). „Respondenti si pod filantropiou predstavujú primárne charitu a pomoc slabším či ľuďom v núdzi. Potom nasleduje zameranie v oblasti rozvoja komunity a spoločnosti, v ktorej pôsobia,“ dodal M. Slosiarik. Osobnosti majú vo filantropii aj svoj osobný vzor. Najvýraznejším je súčasný prezident Andrej Kiska, po ňom nasleduje Bill Gates, George Soros či kňaz Anton Srholec.

Potreba podpory vzdelania a riešenie korupcie

Prekvapivým zistením bolo, že pri rozhodovaní osobnosti preferujú viac pomoc na Slovensku ako v zahraničí (celkovo 77,1 %). „Mnohí majú pozitívnu skúsenosť s neziskovými organizáciami, s ktorými spolupracujú a podľa výsledkov je vidieť, že spolupráca je výrazná a veľmi dobrá,“ skonštatoval M. Slosiarik. Neziskovky podporujú aj prostredníctvom asignácie 2 % z daní z príjmu (87,3 %), pričom účel použitia ich príspevku si dôsledne vyberajú (78,5 %).

Aj napriek tomu, že na Slovensku je mnoho problémov, ktoré treba riešiť, viac osobností sa zhodlo (50,2 %), že situácia na Slovensku sa vyvíja správnym smerom. „Keď však bola otázka formulovaná konkrétnejšie, až 80,5 % respondentov priznalo, že na Slovensku v rôznych oblastiach života spravodlivosť skôr ťahá za kratší koniec,“ uviedol M. Slosiarik. Aj preto v oblasti zásadných zmien preferujú podporu vzdelávania (59 %) a riešenie korupcie a transparentnosti (51,2 %) na Slovensku.

Na Slovensku potrebujeme výchovu k altruizmu

Pozitívnou správou je, že viac ako polovica opýtaných osobností vníma, že sa v našej krajine zvyšuje záujem o druhých (57,6 %). Za najzmysluplnejší spôsob posilňovania filantropie v našej spoločnosti považujú výchovu k individuálnemu altruizmu (71,2 %). A tá je podľa nich možná výchovou v rodine a na školách (64,9 %), v kvalitných a silných vzoroch, príkladoch (61,5 %) a v zmenách spoločenských hodnôt či morálky (60 %). 

Na otázku o podpore zásadnej zmeny na Slovensku by respondenti významne preferovali oblasť vzdelávania (59 %) a riešenie korupcie a transparentnosti (51,2 %).

Prieskum – výsledky formou prezentácie (uložené na drive.google.com)

Foto: Vladislav Mikloš 

Prvý prieskum o filantropii elít na Slovensku Nadácia Pontis predstavila na neformálnom podujatí za účasti prezidenta SR Andreja Kisku. Výsledky súhrnne publikoval aj mediálny partner prieskumu, časopis Forbes vo svojom decembrovom čísle.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111