13. 12. 2015 Zodpovedné podnikanie

Osobnosti na Slovensku pomáhajú darovaním peňazí i svojho času

Najvýznamnejšie osobnosti z oblasti biznisu, športu, kultúry, politiky či médií sa Nadácia Pontis opýtala, ako vnímajú filantropiu na Slovensku.

©Vladislav Mikloš

Prieskum o filantropii elít na Slovensku Nadácia Pontis realizovala anonymne v spolupráci s Agentúrou FOCUS. Vyplynulo z neho, že takmer 95 % oslovených respondentov sa považuje za filantropov, pričom najčastejšie pomáhajú darovaním peňazí (81,5 %), svojho času a práce (72,7 %) alebo odovzdávaním svojho know-how (67,8 %).

„Za darovaním a pomocou sú dva hlavné motivátoryOslovení pomáhajú, aby bol svet okolo nich lepší a radostnejší (57,6 %) a pomoc druhým cítia ako svoju morálnu povinnosť (56,6 %),“ povedal Martin Slosiarik z Agentúry FOCUS.

Vedie pomoc slabším a ľuďom v núdzi

Najčastejšími oblasťami pomoci, na ktoré v súčasnosti osobnosti prispievajú, sú sociálne služby (63,9), vzdelanie a výskum (61 %) a prekonávanie chudoby (51,2 %). „Respondenti si pod filantropiou predstavujú primárne charitu a pomoc slabším či ľuďom v núdzi. Potom nasleduje zameranie v oblasti rozvoja komunity a spoločnosti, v ktorej pôsobia,“ dodal M. Slosiarik. Osobnosti majú vo filantropii aj svoj osobný vzor. Najvýraznejším je súčasný prezident Andrej Kiska, po ňom nasleduje Bill Gates, George Soros či kňaz Anton Srholec.

Potreba podpory vzdelania a riešenie korupcie

Prekvapivým zistením bolo, že pri rozhodovaní osobnosti preferujú viac pomoc na Slovensku ako v zahraničí (celkovo 77,1 %). „Mnohí majú pozitívnu skúsenosť s neziskovými organizáciami, s ktorými spolupracujú a podľa výsledkov je vidieť, že spolupráca je výrazná a veľmi dobrá,“ skonštatoval M. Slosiarik.

Aj napriek tomu, že na Slovensku je mnoho problémov, ktoré treba riešiť, viac osobností sa zhodlo (50,2 %), že situácia na Slovensku sa vyvíja správnym smerom. „Keď však bola otázka formulovaná konkrétnejšie, až 80,5 % respondentov priznalo, že na Slovensku v rôznych oblastiach života spravodlivosť skôr ťahá za kratší koniec,“ uviedol M. Slosiarik. Aj preto v oblasti zásadných zmien preferujú podporu vzdelávania (59 %) a riešenie korupcie a transparentnosti (51,2 %) na Slovensku.

Na Slovensku potrebujeme výchovu k altruizmu

Pozitívnou správou je, že viac ako polovica opýtaných osobností vníma, že sa v našej krajine zvyšuje záujem o druhých (57,6 %). Za najzmysluplnejší spôsob posilňovania filantropie v našej spoločnosti považujú výchovu k individuálnemu altruizmu (71,2 %). A tá je podľa nich možná výchovou v rodine a na školách (64,9 %), v kvalitných a silných vzoroch, príkladoch (61,5 %) a v zmenách spoločenských hodnôt či morálky (60 %). 

Na otázku o podpore zásadnej zmeny na Slovensku by respondenti významne preferovali oblasť vzdelávania (59 %) a riešenie korupcie a transparentnosti (51,2 %).

Prieskum – výsledky formou prezentácie (uložené na drive.google.com)

 

Autorkou článku je Petra Nagyová

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111