05. 04. 2015 Filantropia

Otov stav je pri výpadku prúdu ohrozený

Chlapec potrebuje prenosný kyslíkový koncentrátor, pomôcť mu môžete aj Vy.

Oto (17) má od štvrtého mesiaca, ako dôsledok ťažkej formy detskej obrny, zavedenú gastrostomickú sondu. Od októbra minulého roku aj tracheostómiu. „Počas pôrodu nastali veľké komplikácie a dodnes je Otko ťažko telesne a mentálne postihnutý a plne odkázaný na moju opateru. Je prevažne ležiaci“, hovorí Otová mama, ktorá sa o neho stára. „Je nutné ho pravidelne odsávať, rehabilitovať, inhalovať, ošetrovať okolie gastrostómie a tracheostómie. Jeho zdravotný stav nie je stabilizovaný a vyžaduje si pravidelné kontroly  u detskej lekárky v Prievidzi.“

Doma majú stacionárny kyslíkový koncentrát na elektriku, ktorý však robí každú návštevu lekára riskantnou. „Sme uväznení v byte, bývame v obci Koš pri Prievidzi a zdravotná pomôcka je závislá na elektrickom prúde. V prípade výpadku prúdu je jeho zdravotný stav ohrozený.“

Otík je bojovník plný elánu, dokáže sa usmievať, reagovať, spoznáva okolie a je citovo založený na svojej mame. Podporte Ota a jeho rodinu do pondelka do polnoci zaslaním SMS na číslo 871 (hodnota 1 SMS je 5 eur) alebo do nedele 12. apríla cez Srdce pre deti, aby mu viac nešlo pri výpadku elektriny o život.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111