13. 03. 2017 Filantropia

Otvárame nový ročník kurzov angličtiny pre nepočujúcich

Kurzy budú pre začiatočníkov, ale aj mierne pokročilých.

Po úspešnom prvom ročníku pokračuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vo vzdelávaní nepočujúcich v anglickom jazyku. Otvoríme dva kurzy – pre úplných začiatočníkov, ale aj pre mierne pokročilých absolventov minulého ročníka. Angličtina sa bude vyučovať im prirodzenou formou – v slovenskom posunkovom jazyku.

Oba kurzy sa začnú v apríli a budú trvať 3 mesiace. Výučba bude prebiehať v Bratislave, na Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej (Drotárska cesta 48). Vyučovacia hodina potrvá 90 minút. Kurzy, ktoré sú určené pre dospelých nepočujúcich, opäť povedie skúsená lektorka Terézia Grešnerová.

Jadrom kurzu je naučiť ľudí so sluchovým znevýhodnením porozumieť základom angličtiny, ktoré využijú napríklad pri komunikácii na internete alebo pri návšteve zahraničia. 

Minulý rok sa bezplatného vyučovania angličtiny zúčastnilo spolu 34 nepočujúcich. O kvalite kurzov svedčí aj fakt, že jeden z účastníkov kvôli nemu dochádzal každý týždeň do Bratislavy až zo Sniny. 

Ak ste nepočujúci a máte záujem o bezplatnú výučbu anglického jazyka v slovenskom posunkovom jazyku vyplňte tento formulár.

Formulár prosím vyplňte najneskôr do 22.3.2017. Maximálny počet účastníkov je 20. 

V prípade otázok kontaktuje programového manažéra Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis Juraja Réckeho, juraj.recky@nadaciapontis.sk, 0911 463 610.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.