09. 05. 2012 Nadácia Pontis

OZ Maják vytvára sociálne výcviky pre trestané osoby

Dnešná doba vyžaduje aj nové a inovatívne postupy v oblasti sociálnej práce a pomoci rôznym sociálnym skupinám.

http://www.aktuality.sk/clanok/206273/oz-majak-vytvara-socialne-vycviky-pre-trestane-osoby/

Dnešná doba vyžaduje aj nové a inovatívne postupy v oblasti sociálnej práce a pomoci rôznym sociálnym skupinám. Rozdiely medzi ľuďmi sa na Slovensku prehlbujú a špecifická cieľová skupina trestaných osôb je v aktuálnych podmienkach ťažko zachytiteľná. V spolupráci a s podporou Accenture nadačného fondu nadácie Pontis vytvorila riaditeľka občianskeho združenia Maják PhDr. Martina Justová PhD špeciálny elektronický sociálny program zameraný na osoby odsúdené na sociálny výcvik alebo výchovný program. Slovenský právny systém využíva formu alternatívnych trestov, v rámci ktorých pod dohľadom probačného úradníka trestaná osoba absolvuje sociálny výcvik alebo výchovný program. Občianske združenie Maják sa aj vďaka dlhoročnej podpore Accenture nadačného fondu nadácie Pontis dlhodobo venuje výskumu v oblasti tvorby účinných mechanizmov na prevenciu pred kriminalitou a pracuje s páchateľmi trestných činov – www.majak.org.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111