18. 12. 2017 Nadácia Pontis

P. Pellegrini odovzdá cenu zodpovedným podnikateľom

V rámci ocenení Via Bona Slovakia za zodpovedné podnikanie s tradíciou už od roku 1998, sa táto cena objaví po prvý raz, a to ako špeciálna cena.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Nadáciou Pontis udelí Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja za rok 2017. V rámci ocenení Via Bona Slovakia za zodpovedné podnikanie, ktoré majú tradíciu už od roku 1998, sa táto cena objaví po prvý raz, a to ako špeciálna cena.

“Aj súkromný sektor zohráva kľúčovú úlohu v tom, ako vyzerá život v tejto krajine, ako sa ľuďom na Slovensku žije. Štát, občianska spoločnosť, podnikatelia – my všetci sa podieľame na kreovaní spoločnej budúcnosti, a na to musíme mať dlhodobú víziu. Preto si nesmierne vážim zodpovedné firmy, ktoré si uvedomujú dôležitosť udržateľného rozvoja a teším sa, že budem môcť jednu z nich oceniť. Verím v to, že vybrať víťaza bude náročná práca. Bude to totiž znamenať množstvo prihlásených kvalitných a inšpiratívnych projektov,“ povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu P. Pellegrini. 

Ocenenú budú príklady firiem alebo skupinu partnerov, ktorí vo svojich firemných hodnotách a programoch presadzujú niektoré zo 17 cieľov udržateľného rozvoja, svojimi projektami a riešeniami prispievajú k ich napĺňaniu s dopadom v súčasnosti, ako aj v dlhodobom výhľade. 

Nominácie sú otvorené do 15. januára 2018.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111