09. 07. 2013 Zodpovedné podnikanie

Partnerské dialógy s HEINEKEN

Firma diskutovala so svojimi partnermi o zodpovednej konzumácii alkoholu.

Stretnutie facilitovala Beata Hlavčáková, výkonná riaditeľka BLF.

Jeden z najväčších výrobcov piva u nás, spoločnosť HEINEKEN Slovensko, sa stretla s odborníkmi na závislosti, lekármi, predstaviteľmi štátnych aj medzinárodných inštitúcií aj ľuďmi, ktorí úspešne zvládli závislosť od alkoholu. Témou partnerských dialógov, metódy, vďaka ktorej firma získava cennú spätnú väzbu na svoje aktivity ale aj nové nápady, bola zodpovedná konzumácia alkoholu.

Mať motorku pod kontrolou

Ako na stretnutí povedala odborníčka na závislosti, alkohol na Slovensku zostáva drogou číslo jeden. Problémom nie je len alkoholizmus dospelej populácie (túto chorobu má diagnostikovaných cca 250 000 ľudí na Slovensku), ale aj rastúca konzumácia alkoholu u detí a mladistvých.

O hranici zodpovedného pitia, ohrozených skupinách a problémových oblastiach, ale najmä o konkrétnych aktivitách, ktoré by pivovarnícka firma mohla robiť, debatovala s predstaviteľmi HEINEKEN Slovensko desiatka pozvaných hostí.

Posilniť treba podľa nich ako primárnu prevenciu, a teda aby deti a mladiství nepili alkohol vôbec, ako to ukladá zákon, tak i vzdelávanie v oblasti užívania alkoholu dospelými v miere, ktorá nie je škodlivá.

Od hostí stretnutia prišli viaceré tipy na neformálne osvetové kampane blízke deťom a teenagerom. Zaznela aj potreba špeciálne sa venovať deťom z rodín, kde už existuje závislosť od alkoholu, či nebáť sa vyzdvihnúť ako pozitívne vzory ľudí, ktorí závislosť od alkoholu dokázali prekonať.

Účastníci sa zhodli v tom, že v prípade detí a teenagerov je kľúčové búrať zaužívanú „normu“, že piť veľa je spoločenské plus. „S pitím je to ako s motorkou – treba mať na to vek aj predpoklady. Nie som frajer vtedy, keď idem na plný plyn, ale vtedy, keď viem, že tú silu mám pod sebou a že ju využijem iba vtedy, keď treba a toľko, koľko treba,“ povedal jeden z hostí stretnutia, ktorý má osobnú skúsenosť so závislosťou od alkoholu a otvorene o tejto téme hovorí aj na stretnutiach s mladými ľuďmi.

Pime rozumne

„Ako výrobca alkoholického nápoja si uvedomujeme svoju zodpovednosť viesť ľudí k tomu, aby si pivo vychutnávali s mierou ako súčasť pozitívneho životného štýlu,“ povedala Hana Šimková, hovorkyňa HEINEKEN Slovensko. Spoločnosť už realizuje viacero interných aj externých programov podporujúcich zodpovednú konzumáciu alkoholu.

„Naša samoregulácia ide nad rámec platnej legislatívy na Slovensku. V našich reklamách napríklad nevystupujú ľudia pod 25 rokov, reklamy nie sú animované, či so zvieraťom, čo by prilákalo pozornosť mladých a detí. Na všetkých marketingových a propagačných materiáloch je uverejnené logo Pite rozumne a odkaz na webovú stránku, kde je viac informácií,“ doplnila H. Šimková.

HEINEKEN Slovensko plánuje výstupy zo stretnutia využiť pri príprave ďalších aktivít podporujúcich myšlienku pitia s mierou. Partnerské dialógy sa chystá organizovať na pravidelnej báze aj v budúcnosti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111