25. 02. 2015 Zodpovedné podnikanie

Päť krokov k šťastnej spoločnosti

Môže byť šťastie a miera spokojnosti merateľná? Záleží to v mnohom od postoja človeka či kultúry, ktorá ho obklopuje.

Meranie šťastia spoločnosti je objektom záujmu mnohých vedcov a predstaviteľov najvyšších orgánov. International comparison worldpres odkazuje na niekoľko štúdií OECD a United Nations, ktoré sa snažili kvantifikovať túto veličinu. Medzi nimi možno spomenúť Human development index, Happy planet index či Better life index. Veľmi prehľadné porovnanie kvality života ponúka taktiež International comparisions.

Global Finance porovnáva indexy Happy Planet (HPI) a Better Life (BLI). HPI hodnotí 151 krajín a dáva do vzťahu mieru spokojnosti a životné očakávania človeka voči ekologickej stope. Inými slovami, ako efektívne a ekologicky sa prírodné zdroje zhodnocujú spokojným obyvateľstvom.

Costa Rica, Vietnam, Columbia, Jamaica a iné rozvojové krajiny, majú najvyššiu mieru HPI. Afrika  a Stredný východ zastával posledné priečky. Rozvinuté krajiny dosahujú pre nízku ekologickú stopu stredné priečky.

BLI porovnáva veličiny ako bývanie, príjem, práca, komunita, vzdelávanie, životné prostredie, verejné zapojenie, zdratovníctvo, životná spokojnosť, bezpečnosť či životnú rovnováhu. Tu sa radia na výslnie škandinávske krajiny, Švajčiarsko, Austrália, Kanada či USA, Nový Zéland a iné rozvojové štáty.

Časopis Sedmá generace sa pýta: „Prečo je Škandinávia zdravá, múdra, zelená a spokojná?“ Odpoveďou je vysoký priemerný vek dožitia ako dôsledok vytvárania rovnocennej spoločnosti cez zmenšovanie rozdielu v príjmoch a priepasti medzi bohatými a chudobnými. Tento činiteľ silne súvisí s mentálnym zdravím, obezitou, samovraždami, gramotnosťou, inováciami, postavením žien v spoločnosti či inými súčasnými spoločenskými problémami.

The New Economics prináša zaujímavú štúdiu, ktorá v piatich bodoch prináša návod na vytvorenie spokojnej spoločnosti:

  • zamerať sa na vytváranie stabilných pracovných pozícií, nie na rast,
  • vytvárať kratšiu a flexibilnejšiu pracovnú dobu,
  • vytvárať viac zelených plôch v mestách, kde môže byť človek bližšie k prírode,
  • tréning cielený na cibrenie vnímavosti a atívneho uvedomenia učiteľov a doktorov, aby boli schopní vedome rozpoznávať svoje vnemy, emócie a myšlienky a predchádzať tak vysokej miere depresií a mentálnych problémov populácie,
  • investovať do umenia a kultúry, ktoré sú silným nástrojom liečenia a inšpirácie pre ľudí.

Národné účty spokojnosti poukazujú na slovenskú vyššiu mieru nespokojnosti ľudí s ich súčastným pracovným, spoločenským či osobným stavom oproti tomu, aké podmienky sa snaží štát vytvárať pre svojich obyvateľov. V prípade ostatných štátov EU je tento nesúlad zanedbateľný.

Článok pripravila Janka Mikudová, stážistka v tíme zodpovedného podnikania v Nadácii Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.