09. 01. 2017 Zodpovedné podnikanie

Päť rokov projektu zodpovedného podnikania v dm

Spoločnosť dm drogerie markt oslávila päťročnicu fungovania projektu, ktorý zastrešuje CSR aktivity firmy.

 

Koncom roka 2016 oslávili v dm drogerie markt päť rokov fungovania projektu, ktorý zastrešuje aktivity zodpovedného podnikania.

Začali sme v roku 2011, kedy boli do projektu v spolupráci s Nadáciou Pontis pozvaní ľudia z celej našej firmy. Zamerali sme sa na niekoľko kľúčových oblastí – zákazníkov i dodávateľov, na komunitu a životné prostredie a v neposlednom rade aj na našich spolupracovníkov,“ uviedla Monika Balajthyová, koordinátorka rozvoja organizácie.

Päť rokov v dm patrilo kampaniam Veselé zúbky, dm ženský beh či Pomôžme deťom, BIO a EKO sortimentu na predajniach, podpore spolupracovníkov, dobrovoľníctvu, vernostným programom pre zákazníkov, podpore Mestských včiel a mnohému inému. „Začiatkom roka 2016 sme zároveň realizovali tretí ročník Prieskumu spokojnosti spolupracovníkov, kde bol priestor aj na vyjadrenie sa k zodpovednému podnikaniu našej spoločnosti,“ priblížila Monika Balajthyová.

Rok 2016 patril aj celoeurópskej Iniciatíve dm spoločne, do ktorej sa zapojili spolupracovníci i zákazníci, a podporili tak realizáciu 32 projektov z oblasti zdravia, kultúry, životného prostredia či ekológie.

Projekt po piatich rokoch prechádza do tzv. Iniciatívy zodpovedného podnikania s cieľom zapojiť ešte viac predajne vo všetkých regiónoch Slovenska.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111