10. 08. 2020 Filantropia

Päť špeciálnych bábik pomáha škôlkarom vnímať inakosť

Piati Vnímajkovia. Každý z nich je iný, a predsa majú mnoho spoločného. Ukazujú nám, že inakosť je prirodzená a netreba sa jej báť. Vnímajkovia sú projektom OZ V.I.A.C. a pomáhajú deťom chápať odlišnosti. Päť ručne háčkovaných postavičiek vyrábaných ženami z komunitného centra v Trstenej pozýva do sveta otvoreného pre všetkých.

Tmejka, Chcejko, Inka, Boľko a Veselka je päť háčkovaných bábik, z ktorých prvé štyri predstavujú hendikep najčastejšie sa vyskytujúci v bežnom živote detí a dospelých. Piaty Vnímajko predstavuje dieťa, ktorému nič nechýba. Vnímajkovia sú oficiálne registrovaným výrobkom a slúžia ako edukačné pomôcky pre pedagógov, rodičov a tiež ako didaktická, pedagogická a preventívna pomôcka, ktorá pomáha deťom lepšie pochopiť odlišnosť. Vnímajkovia sú iní ako „bežné“ hračky, ale o to viac rovnakí ako bežné deti.

Tmejka je nevidiaca, Chcejkova rodina je veľmi chudobná, Inka má inú farbu pleti ako väčšina detí a Boľko má telesné znevýhodnenie. Vnímajkovia vznikli na základe osobnej skúsenosti ich autorky Ľubice Matušákovej, ktorá je súčasťou OZ V.I.A.C. a žije skutočný život Boľka. Skutočným a zažitým príbehom reálnych ľudí sú pritom inšpirovaní viacerí Vnímajkovia.

Vnímajkovia

„Tešíme sa veľmi pozitívnym reakciám a záujmu verejnosti o Vnímajkov, pretože je to spôsob, ako s deťmi otvárať citlivé témy, o ktorých sa veľakrát nehovorí jednoduchým a milým detským jazykom – cez rozprávku a hru. Viesť deti k vnímavosti je jednoduchšie ako neskôr odstraňovať predsudky. Zároveň je to cesta, ako budovať vnímavejšiu generáciu,” hovorí Ľubica Matušáková.

Inakosť v škôlkach

Prostredníctvom Vnímajkov oslovili zástupcovia OZ V.I.A.C. materské školy, ktorým ponúkli metodologický balíček, rozprávky a podporné materiály na prácu v oblasti témy odlišnosti ako pre učiteľov, tak aj pre rodičov a pre 200 detí, ktoré sa týmto spôsobom začali vzdelávať.

Cieľom je budovanie vnímavosti a odstraňovanie predsudkov už od útleho veku dieťaťa, teda v čase, keď sa formuje jeho osobnosť. Týmto spôsobom sa vytvára potenciál na to, aby bolo prostredie v detských kolektívoch priateľskejšie, aby sa v ňom deti so znevýhodnením cítili prijaté a aby boli deti bez znevýhodnenia odmalička vedené k vnímaniu inakosti ako prirodzenej súčasti nášho života.

Situácia s uzavretím škôl skomplikovala aj spomínané vzdelávanie. Počas karantény však mali deti možnosť počúvať rozprávky o Vnímajkoch cez sociálne siete. Prostredníctvom videí sa mohli stretnúť aj s ľuďmi, ktorí predstavujú skutočných, živých Vnímajkov, napríklad s nevidiacou Soňou – Tmejkou. Pozdrav dostali aj od Boľka – Bekima.

„Deti zaujal každý jeden príbeh, ktorý sme stihli do uzavretia MŠ prečítať. Veľmi rady vyfarbovali maľovanky a rady pracovali aj s pracovnými listami. Ich reakcie boli veľmi pozitívne a hneď sa chceli s Tmejkou hrať aj jej pomáhať. Zaujímalo ich naozaj všetko – konkrétne napríklad ako sa cvičí vodiaci pes alebo ako funguje biela palica. Rodičia reagovali pozitívne a pýtali si rozprávky, maľovanky a sledovali aj príbehy online. Ako silné stránky hodnotíme zapájanie sa detí a prepojenosť s reálnym životom aj v takomto detskom veku. Naozaj dobrá metóda na rozvoj vnímavosti, empatie a emocionálny rozvoj,“ zhodnotili zástupcovia MŠ Tvrdošín.

Vzdelávanie v materských školách bude pokračovať v ďalšom školskom roku, pričom ambíciou je rozšíriť ho do viacerých materských škôl na Slovensku.

Knihy a hudba

Tvorcovia projektu sa momentálne venujú aj CD s detskými pesničkami s názvom Vnímajkovia – veselý svet, ktoré prináša témy odlišnosti a vnímavosti deťom aj dospelým. Okrem prípravy CD prebiehajú v týchto dňoch finálne úpravy rozprávkovej knihy Vnímajkovia – hrejivé rozprávky bez záporných hrdinov. Kniha vyjde už čoskoro. Nová facebooková stránka „Vnímajkovia“ tiež ponúka všetky aktuálne informácie o tom, ako sa téma Vnímajkov rozvíja a čo je v nej nové.

Vnímajkovia

Vnímajkov podporila aj Nadácia Pontis prostredníctvom projektu Srdce pre deti v rámci grantovej výzvy „Vzdelanie bez bariér pre všetky deti“. Poskytli sme OZ V.I.A.C. podporu na koordináciu projektu, tvorbu metodických a podporných materiálov, kúpu kreatívnych materiálov na tvorbu bábik a ich samotnú výrobu.

Pretože spolu s OZ V.I.A.C. veríme, že aj človek so znevýhodnením môže vďaka vnímavému okoliu žiť plnohodnotný život.

O OZ V.I.A.C.

Občianske združenie sa dlhodobo zaoberá témou inklúzie a vytvárania inkluzívneho prostredia. Špecificky sa venuje inklúzii vo vzdelávaní a jeho zámerom je rozšíriť túto tému do cieľovej skupiny detí materských škôl, a to na základe vopred identifikovaných potrieb. Organizácia tiež dlhodobo pracuje s dospievajúcou mládežou a systematicky sa venuje kompetenčnému rozvoju mladých ľudí. Podpora ich osobnostného rastu ich vedie k zodpovednosti k samému sebe a svojmu okoliu. Prostredníctvom rôznorodých aktivít rozvíjajú svoje talenty, kompetencie a charakter, aby našli svoje uplatnenie v spoločnosti. To všetko v súlade s ich poslaním, ktorým je „Najvyšší level života je pre každého”.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.