14. 04. 2015 Zodpovedné podnikanie

Pivo zo zodpovednejšej plechovky

Dánsky pivovar Carlsberg v spolupráci s výrobcom nápojových plechoviek Rexam získal certifikát Cradle to Cradle Certified™.

Cradle to Cradle je priekopnícky koncept vytvorený na meranie udržateľnosti produktov, materiálov a technológií, ktoré každodenne používame. Kladie dôraz na to, aby firmy už pri návrhu produktu mysleli na to, čo sa s ním stane na konci jeho životnosti. Cieľom je vrátiť čo najviac materiálov späť do výroby, prípadne ich recyklovať a zabrániť tak tvorbe odpadov.

© Carlsberg Group

Britskí spotrebitelia sa môžu tešiť z ďalšieho produktu, ktorý spĺňa dané kritériá. Portál 2degreesnetwork.com uverejnil správu o tom, že dánsky výrobca piva Carlsberg získal od inštitútu Cradle to Cradle bronzový certifikát za inovatívne zlepšenie produktu. Plechovky, v ktorých firma dodáva pivo na britský trh, obstáli v piatich oblastiach zodpovednosti. Ide o ekologický a opätovne využitý materiál, obnoviteľné zdroje energie a zníženie emisií CO2, ochranu vôd a sociálnu spravodlivosť.

Na podpore inovácií spolupracuje pivovar Carlsberg so svojím dodávateľom Rexam. Ich cieľom je minimalizovať odpady a povzbudiť spotrebiteľov k väčšej recyklácií odpadov.

„Tešíme sa zo spolupráce s Rexam, ktorý hral kľúčovú úlohu pri zabezpečení certifikácie. Do budúcna sa chceme aj naďalej sústrediť na optimalizovanie balenia plechoviek a zlepšovanie spolupráce s Rexam ako našim inovatívnym dodávateľom,“ uviedol Simon Hoffmeyer Boas, firemný hovorca a riaditeľ spoločenskej zodpovednosti pre Carlsberg.

Podobne sa vyjadril aj Matthew Rowland Jones, manažér pre európsku udržateľnosť v Rexam: „Bronzový certifikát predstavuje dôležitý krok v našej spoločnej ceste udržateľného rozvoja s Carlsberg. Sme nadšení, že sme súčasťou spolupráce, ktorá získala vôbec prvý certifikát svojho druhu.“

Cradle to Cradle je neziskový inovatívny inštitút, ktorý založil William McDonough a Dr. Michael Braungart. Uvedení autori vytvorili metodiku pre posúdenie kvality a inovácie dizajnu priemyselných produktov. Ich zámerom bolo vyvolať priemyselnú revolúciu, ktorej cieľom je transformácia zhotovovania produktov s ohľadom na spoločnosť, ekonomiku a životné prostredie. Licenciu na udeľovanie certifikátu Cradle to Cradle Certified™ inštitút získal v roku 2010, po viac ako 20 ročnej spolupráci a vývoji s poprednými firmami. Doposiaľ bolo udelených vyše 360 medzinárodne uznávaných certifikátov pre priemyselné produkty rôzneho druhu.  

Autorkou je Dominika Sokolovská, stážistka v tíme zodpovedného podnikania Nadácie Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111