13. 12. 2016 Zodpovedné podnikanie

Pivovarníci upozorňujú: alkohol je nevhodný pre tehotné ženy

Už piaty rok Pivovary Topvar upozorňujú na riziká a dôsledky pitia alkoholu počas tehotenstva.

Pivovary Topvar sa dlhodobo snažia zvýšiť povedomie o diagnóze fetálny alkoholový syndróm.

Kampaň spoločnosti Pivovary Topvar s názvom 9 mesiacov 0 promile prebiehala aktívne počas mesiacov september a október a jej cieľom bolo zvýšiť povedomie verejnosti ale aj odborníkov o diagnóze fetálny alkoholový syndróm. Kampaň aktívne podporili partneri Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS Ružomberok, Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a Únia materských centier SR.

Fetálny alkoholový syndróm je súbor telesných a mentálnych vývinových vád plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholických nápojov v tehotenstve. Na Slovensku sa takýchto detí rodí približne 250 ročne. V skutočnosti ich je však omnoho viac, pretože choroba nie je vždy diagnostikovaná. Smutné je, že diagnóze sa dá predísť, a to tak že tehotná žena, alebo žena, ktorá plánuje otehotnieť úplne prestane piť alkohol.

Podporu tejto myšlienke vyjadrila aj historicky prvá ambasádorka kampane, herečka a mamička Kristína Turjanová. Okrem edukačných článkov v médiách a online mohli ľudia kampaň zaznamenať aj v 25 vybraných partnerských prevádzkach v 16 mestách a vo viac ako 230 gynekologických ambulanciách po celom Slovensku. Do tematickej súťaže sa zapojilo viac ako 1 300 ľudí a ďalších takmer 4 000 ju aktívne podporilo na Facebooku.

 

Zdroj: TS Pivovary Topvar

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111