01. 11. 2015 Zodpovedné podnikanie

Pivovary Topvar vyzývajú: 9 mesiacov 0 promile

Na riziká pitia alkoholu počas tehotenstva už štvrtý rok upozorňuje spoločnosť Pivovary Topvar prostredníctvom obalov svojich produktov.

Do projektu sa tento rok zapojilo aj 21 prevádzok, v ktorých obsluhoval personál označený odznakmi.

Kampaň s názvom 9 mesiacov 0 promile spustila spoločnosť Pivovary Topvar pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS), ktorému tradične patrí dátum 9. septembra. Tento rok aktivity pivovaru doplnila vo vybraných prevádzkach i v nákupnom centre najmä priama komunikácia s verejnosťou o tejto vážnej problematike. Partneri kampane, ktorými sú Únia materských centier, Občianske združenie Prima, Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS v Ružomberku, sa takisto pridávajú k výzve: Alkohol je nevhodný pre tehotné ženy.

Na Slovensku sa narodí približne 250 detí ročne s dôsledkami FAS

Ako zodpovedný výrobca piva sa Pivovary Topvar snažia zvýšiť povedomie o rizikách fetálneho alkoholového syndrómu a upozorniť na fakt, že alkohol a tehotenstvo nejdú dokopy.

„Hlavné príznaky fetálneho alkoholového syndrómu sú spomalený vývoj plodu, podvýživa, nevyvinutá hlava a mozog, poškodený zrak a sluch, a rôzne telesné odchýlky. Už po narodení sa u týchto detí prejavuje slabý sací reflex, alkoholové abstinenčné príznaky, dráždivosť a poruchy spánku,“ vysvetľuje gynekológ doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc.

„Duševné a fyzické vývojové poruchy sú u detí s týmto syndrómom veľmi časté. Následne majú tieto deti problém so sústredením, učením, môžu sa u nich objaviť i poruchy správania. Na zníženie negatív vývoja je u nich dôležitá odborná starostlivosť,“ dodáva Barbora Kuchárová, klinická psychologička a riaditeľka OZ Prima, ktoré sa špecializuje na problematiku závislostí.

Diagnóze fetálny alkoholový syndróm sa dá predísť a to tak, že tehotná žena, alebo žena, ktorá plánuje otehotnieť úplne prestane piť alkohol. Informácie o rizikách konzumácie alkoholu počas tehotenstva sú dostupné na internetovej stránke www.promileinfo.sk. Na zvyšovanie informovanosti slúži aj aplikácia pre smartfóny s názvom ProMile Lady, ktorú si je možné bezplatne stiahnuť. Na jar tohto roku vzišlo z trojročného vzdelávacieho cyklu 15 odborníkov, ktorí sú schopní diagnostikovať FAS a navrhnúť vhodnú terapiu.

„V našom programe trvalo udržateľného rozvoja Prosperita kladieme dôraz na zodpovednosť pri konzumácii, propagácii a predaji piva. Naším cieľom sú zodpovední a umiernení konzumenti. Špeciálnu pozornosť venujeme neplnoletým, šoférom a ženám – budúcim matkám. Spoločne s tretím sektorom i obchodnými partnermi chceme vytvárať svet, v ktorom sa žije v rovnováhe a prospešne,“ uviedla Drahomíra Mandíková, riaditeľka pre firemné vzťahy a komunikáciu z Pivovarov Topvar. „Preto už štvrtý rok robíme informačné a vzdelávacie aktivity, ktoré upozorňujú na problematiku užívania alkoholu počas tehotenstva“, dodáva Drahomíra Mandíková.

Do projektu sa zapojilo 21 prevádzok i nákupné centrum

Vyvrcholením septembrovej kampane 9 mesiacov 0 promile bola akcia pre verejnosť v nákupnom centre Bory Mall v Bratislave, ktorá sa uskutočnila 27. septembra. Na návštevníkov čakali zaujímavé rozhovory s hosťami, kde sa mohli dozvedieť viac o rizikách užívania alkoholu počas tehotenstva, odfotografovať sa profesionálnym fotografom a absolvovať praktické zdravotné merania. 

 

Zdroj: TS Pivovary Topvar

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111