14. 12. 2014 Nadácia Pontis

Počas Doma dobre ste darovali organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom bez domova, 2100 eur

Viac ako 600 ľudí si v sobotu prišlo zažiť atmosféru do nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta de Paul.

Viac ako 600 ľudí prišlo na koncert Doma dobre do nocľahárne sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

Bezdomovectvo sa nás týka. Aj takýto odkaz prišli odovzdať návštevníci koncertu Doma dobre, ktorí prispeli na organizácie venujúce sa ľuďom bez domova. Počas koncertu sme aj vďaka vám spoločne vyzbierali 2103,59 eur. Do kasičiek DobraKrajina.sk dokonca prispievali aj ľudia bez domova.

Koncert uzavrel Mesiac bez domova

Nocľaháreň na Ivanskej ceste, v ktorej každú noc prespáva 180 ľudí bez domova, sa už niekoľko dní pripravovala na koncert Doma dobre. Jeho cieľom bolo podporiť organizácie Depaul Slovensko, Divadlo bez domova, OZ Vagus a Proti prúdu. „Koncert bol vyvrcholením Mesiaca bez domova. Sami sme nevedeli, ako ho ľudia v nocľahárni prijmú a či niekto medzi nás príde,“ hovorí Anka Podlesná z Nadácie Pontis, ktorá koncert pripravovala spolu s Michalom Kaščákom, Agentúrou Pohoda a Depaul Slovensko.

Prekvapenie bolo obrovské. Pred koncertom do nocľahárne prichádzali desiatky ľudí. Všetci sa prišli pozrieť, v akých podmienkach ľudia prespávajú. „Kapacita našej nocľahárne je 150 miest, ale každú noc tu prespáva približne 180 ľudí bez domova,“ vysvetľuje Marián Gliganič, manažér nocľahárne z Depaul Slovensko. V nocľahárni sa o týchto ľudí starajú 3 sociálni pracovníci. Len v Bratislave sa pritom podľa odhadov pohybuje 4000 ľudí v núdzi, ktorí žijú v náročných sociálnych podmienkach. Mesiac bez domova chcel upozorniť práve na tento fakt a vyzvať samosprávy v jednotlivých mestách, aby tento problém začali riešiť. Počet ľudí bez domova totiž z roka na rok rastie.

Ľuďom bez domova môžete pomáhať aj naďalej

Lola Marsh z Izraela, Korben Dallas Symphony, Franta Project v podaní Divadla bez domova a Puding pani Elvisovej prijali pozvanie Michala Kaščáka účinkovať priamo v nocľahárni. „Zavolali sme aj známeho výtvarníka Erika Bindera, ktorý nám počas koncertu navaril výtvarnú večeru #domadobre,“ dodáva Anka Podlesná.

Ľudia mohli Mesiac bez domova podporiť aj organizovaním benefičných #domadobre večerí a výťažok poukázať do spoločnej zbierky cez Dobrú krajinu. Počas vianočných trhov Pod pyramídou prispel navarenou kapustnicou aj Jaroslav Žídek, z ktorej sa medzi návštevníkov vydalo asi 200 porcií. Jej ochutnaním mnohí prispeli na Mesiac bez domova, čím sa aj vďaka zaslaným SMS na číslo 834 spoločne podarilo vyzbierať viac ako 7000 eur. Veľké ďakujeme patrí aj viacerým komerčným predajniam, ktoré sa vzdali časti svojich tržieb a podporili Mesiac bez domova.

„Zbierka, ktorej výťažok rovným dielom poputuje medzi 4 organizácie venujúce sa ľuďom bez domova, však zďaleka nekončí. Prispievať je možné aj po skončení Mesiaca bez domova. Ak je niekomu téma ľudí bez domova blízka, pomáhať môže cez DobraKrajina.sk naďalej,“ dodáva A. Podlesná.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111