17. 02. 2016 Zodpovedné podnikanie

Počet dobrovoľníkov na Slovensku z roka na rok rastie

Národné dobrovoľnícke centrum CARDO už po ôsmykrát ocenilo najaktívnejších slovenských dobrovoľníkov za ich výnimočné nezištné aktivity.

©http://www.dobrovolnictvo.sk/

Ocenení dobrovoľníci v deviatich kategóriách boli slávnostne vyhlásení 11. februára 2016 počas galaprogramu, ktorý sa konal pod záštitou Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ako tvrdí sám minister, dobrovoľníci sú pre krajiny nenahraditeľnou pomocou, pretože nastupujú vtedy a tam, kde zlyhávajú politici a vlády, ktoré často nedokážu zabezpečiť základné potreby svojich občanov. Zaujímavosťou je fakt, že až tri štvrtiny dobrovoľníkov na Slovensku tvoria ženy.

V rámci večera bol aj oficiálne ukončený Európsky rok rozvoja 2015, ktorého otvorenie sa odohralo počas minulého ročníka oceňovania Dobrovoľník roka.

Ocenenie Dobrovoľník roka oslavuje už ôsmy ročník

Oceňovanie dobrovoľníkov za ich nezištnú pomoc sa udialo už ôsmykrát v jedenásťročnej histórii CARDO – Národného dobrovoľníckeho centra. Zo 73 nominácií, výberová komisia zložená z Márie Lackovej, Tomáša Susedíka, Jaroslava Chleba a Kataríny Neveďalovej, vybrala 27 nominovaných, z ktorých bol jeden v každej kategórii ocenený ako Dobrovoľník roka 2015. Tento rok bolo udelené aj Výnimočné ocenenie za ľudskosť a nezištnú pomoc a to o. z. Pokoj a dobro – pomoc utečencom.

Ako informuje portál MZVaEZ SR, hlavnú cenu v kategórii Dobrovoľník roka Slovak Aid za rok 2015 získal Ján Šlosiar z organizácie ADRA Moldavsko, ktorý svoj čas a energiu venoval deťom v centre pre deti z ulice Curcubel Sperantei v moldavskom Vadul Lui Voda.

MENÁ OSTATNÝCH OCENENÝCH DOBROVOĽNÍKOV SA DOZVIETE TU.

Dobrovoľníkom roka 2015 za ich prácu poďakoval sám prezident Slovenskej republiky

Andrej Kiska prijal vo štvrtok v Prezidentskom paláci všetkých ocenených dobrovoľníkov, i tých, ktorí boli nominovaní na ocenenie Dobrovoľník roka 2015, informuje portál prezident.sk.

Počet dobrovoľníkov na Slovensku z roka na rok rastie a dnes sa do dobrovoľníckych aktivít zapája viac ako 30 % slovenských občanov. Svoje potešenie nad týmto rastúcim trendom vyjadril aj samotný prezident: „Skutočne to ukazuje, že to, čo sa hovorí, že Slováci majú dobré srdce, platí aj v praxi.“

Andrej Kiska prítomným dobrovoľníkom osobne poďakoval za ich prácu a sám vyjadril dobrovoľníctvu podporu. „Ukazuje sa, že pre mnohých z nás zmysel pre poriadok, pre dobro, pre čistotu nekončí za dverami nášho bytu, ale pokračuje ďalej. A že sú ľudia, ktorí chcú, aby v tejto spoločnosti bolo lepšie. Budem vždy veľmi rád, keď ako prezident ktorejkoľvek z vašich aktivít budem môcť pomôcť,“ dodal prezident.

O CARDO

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum vzniklo v máji 2004 s cieľom budovať povedomie a šíriť myšlienky dobrovoľníctva nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Okrem udeľovania ocenenia Dobrovoľník roka organizuje celoslovenské podujatie Dni dobrovoľníctva, menšie dobrovoľnícke akcie, aktívne sa podieľa na osvete dobrovoľníctva a je rovnako zapojené do rôznych medzinárodných projektov zameraných na dobrovoľníctvo.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111