24. 03. 2016 Zodpovedné podnikanie

Počet firiem, ktoré sa zaviazali robiť zodpovedný biznis, na Slovensku rastie

Členskú základňu združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum rozšírili firmy Colliers International, Deloitte a Samsung Electronics Slovakia.

Združenie Business Leaders Forum (BLF) pri Nadácii Pontis sa začiatkom roka rozrástlo na 35 členov. V marci doň vstúpili hneď tri spoločnosti, a to Colliers International, medzinárodný líder v oblasti komerčných realitných služieb, poradenská spoločnosť Deloitte i technologický gigant na svetovom trhu s elektronikou, Samsung Electronics Slovakia. Nové členské firmy sa zaviazali podpisom Memoranda BLF k udržateľnosti, zodpovednému a etickému prístupu ku svojim zamestnancom, dodávateľom, zákazníkom, okolitej komunite a tiež k pozitívnemu vplyvu na životné prostredie a spoločnosť ako celok.

„Združenie BLF začínalo pred 11 rokmi s 11 zakladajúcimi členmi. Dnes máme 35 členov, pričom nejde o malé spoločnosti, ale vplyvných hráčov na trhu. Sme veľmi radi, že sme sa hneď začiatkom nového roku rozrástli o nové firmy, ktoré chcú ísť svojím podnikaním príkladom. Čím viac firiem sa zaviaže podnikať eticky a zodpovedne, tým rýchlejšie dokáže Business Leaders Forum napĺňať svoju víziu – zodpovedným prístupom dosiahnuť udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska,“ hovorí Michal Kišša, výkonný riaditeľ Business Leaders Forum a senior programový manažér v Nadácii Pontis.

Aj menšie firmy môžu byť vzorom a inšpiráciou

Slovenská pobočka poprednej medzinárodnej spoločnosti Colliers International pôsobí v Bratislave od roku 2003 a aktuálne zamestnáva 25 zanietených profesionálov. Svojou filozofiou, že „aj malá skupina ľudí, dokáže byť strojcom veľkej zmeny“, firma búra všetky mýty o tom, že zodpovedný biznis je záležitosťou iba veľkých spoločností. Ako líder na trhu poskytovania služieb v oblasti komerčných nehnuteľností, firma zodpovedne pristupuje k životnému prostrediu. Formou consultingu sa snaží zmeniť spôsob, ako ľudia zmýšľajú o plánovaní a konštrukcii budov (certifikácia LEED). Nie je to však iba o zelených budovách, ale aj o triedení odpadu, zvyšovaní povedomia o environmentálnych témach či podpore zamestnancov v jazde bicyklom či mestskou hromadnou dopravou do práce. Hlavnou prioritou firmy sú tiež jej zamestnanci, ktorých blahobyt a rozvoj podporuje rozmanitými spôsobmi, od motivačných teambuildingov a workshopov, cez Colliers univerzitu až po na mieru prispôsobené kancelárie, pri tvorbe ktorých, môžu zamestnanci naplno využiť svoju kreativitu. I vďaka konceptu „fun fun fun“, ktorý firma presadzuje na pracovisku, vládne v spoločnosti atmosféra dôvery, ktorá významne ovplyvňuje angažovanosť zamestnancov. Práve z ich iniciatívy Colliers aktívne podporuje Autistické Centrum Andreas, pre ktoré zamestnanci usporiadali aj veľké charitatívne podujatie plné hokejových celebrít. V duchu motta „dobré riadenie spoločnosti robí dobrý biznis“ takmôže byť i relatívne malá pobočka firmy na Slovensku inšpiráciou aj pre gigantické spoločnosti.

Spoločnosť Colliers International Slovakia prišiel predstaviť priamo jej CEO Ermanno Boeris.

Vytvárame hodnoty, na ktorých naozaj záleží

Spoločnosť Deloitte na Slovensku poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Hlavným cieľom spoločnosti Deloitte a jej zamestnancov je „vytvárať hodnoty, na ktorých naozaj záleží“. Medzi hlavné témy zodpovedného podnikania spoločnosti Deloitte na Slovensku patria vzdelávanie a spolupráca s univerzitami a študentskými organizáciami, podpora znevýhodnených skupín a firemné dobrovoľníctvo. Zamestnancom spoločnosť ponúka široké spektrum benefitov od pravidelných tréningov a vzdelávania cez dni zdravia až po teambuildingové aktivity. Firma za starostlivosť o svojich zamestnancov získala ocenenie „Zdravá firma roka 2015“. Zamestnanci v Deloitte sa cez široké spektrum aktivít snažia podporiť okolitú komunitu. Organizujú Impact Day, pravidelné darovanie krvi, hudobnú akadémiu či sadia voňavý záhon, čo je koncept interaktívnej záhrady pre slabozraké a nevidiace deti. Deloitte tiež výrazne dbá na etický prístup a transparentnosť, čo sa prejavuje v prístupe firmy k jej dodávateľom, zákazníkom či konkurencii.

Spoločnosť Deloitte na Slovensku predstavila jej manažérka pre PR & Marketing Henrieta Kiššová.

Samsung chce pre svet vytvoriť lepšiu budúcnosť

Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia, ako súčasť globálnej siete, je technologickým lídrom, ktorý sa snaží otvárať nové možnosti pre ľudí na celom svete. Vízia firmy, ktorou je „inšpirovať svet a podieľať sa na tvorbe budúcnosti“, sa preto výrazne odráža aj v spoločensky zodpovedných aktivitách firmy, v ktorých sa aktívne angažuje. Pozitívnu zmenu chce spoločnosť dosiahnuť najmä v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva, vytvárania pracovných príležitostí a podpory komunít či ochrany životného prostredia, pričom CSR agendu firma posunula až na koncept globálneho a firemného občianstva (z angl. corporate citizenship). Ako tvrdí aj Jaroslav Juriga, Corporate Citizenship Coordinator v spoločnosti Samsung Electronics Slovakia: „Sme veľká spoločnosť, preto sa od nás očakáva kvalitná CSR stratégia. I preto významne a cielene investujeme do vzdelávania, riešení pre budúcnosť, kladieme dôraz na talenty a príležitosti pre mladých ľudí či vytvárame príležitosti pre znevýhodnené skupiny. Ako súčasť globálnej siete Samsung Electronics sme vyjadrili Európskej Komisii záväzok, že do roku 2019 poskytneme viac ako 400 000 mladým ľudom v Európe prístup k IT zručnostiam.“ V rámci vzdelávania sa však spoločnosť nesústredí iba na študentov, ale napríklad i na deti v škôlkach či učiteľov, ktorých učí inovatívnym metódam vzdelávania. Samsung Electronics sa tiež snaží vzdelávacie inštitúcie a ich aktérov prepájať, čím znižuje administratívne náklady a čerpanie zdrojov. Spoločnosť tiež modernizáciou technologického vybavenia podporuje nemocnicu v Trnave, Galante, Nových Zámkoch a Nitre, a významne sa angažuje v komunitných témach (rozvoj mládežníckeho športu, začleňovanie znevýhodnených ľudí do spoločnosti) a v ochrane životného prostredia, kde organizuje napríklad Deň stromov či Deň vody.

Samsung Electronics Slovakia predstavil koordinátor pre firemné očianstvo Jaroslav Juriga.

BLF je pre firmy učiacou platformou

Ako vidieť i z aktivít nových firiem v združení, členské firmy v BLF sa angažujú vo viacerých oblastiach, čo je veľkou výhodou. Ako tvrdí i M. Kišša: „Vytvárame prostredie, kde sa môžu jednotlivé firmy (aj konkurenčné) od seba učiť a navzájom si zdieľať príklady pozitívnych zmien. Aj preto nás veľmi teší, že záujem o členstvo prejavujú aj menšie firmy, ktoré sa môžu od starších členov veľa naučiť, ale zároveň svojimi príkladmi zodpovedného podnikania priniesť nový vietor a inšpiráciu.“

 

Autorka: Tatiana Čaplová

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111